10.sınıf coğrafya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

A-Yukarıdaki haritaya göre aşağıdaki soruları cevaplayın.20 p. 1-Dağınık yerleşmelerin çok olduğu…… 2-Nüfusu mevsimlik olarak değişen…… 3-Hinterlandı en geniş olan…………… 4-Maden şehri gelişmiştir……………….. 5-Turizm fonksiyonu fazla olan………… 6-Toplu yerleşmeler fazladır……………. 7-Mezra sayısı fazladır………………… 8-Nüfus yoğunluğu...