(1 Kasım 1922) Saltanatın Kaldırılmasının Nedenleri

Saltanatın kaldırılma nedenleri Lozan görüşmelerine çağrılarak ikilik yaratmayı önleme Kurtuluş Savaşında padişahın olumsuz tutumu M. Kemal’in yeni kurulan devlette saltanat yerine Cumhuriyeti istemesi Lozan’a İstanbul hükümeti de çağrılınca M. Kemal Lozan Antlaşması öncesi saltanatla...