şirketler muhasebesi dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Şirketler Muhasebesi Gruplu Yazılı Sınav Soruları

TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ

1.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

S-1 ALİ BULUT ve ortakları koll. Şti 2 ortaklı olup, sermaye payları eşittir. (2. Ortak ise CEM BULUT) 50.000TL sermaye ile kurulmuş, ortaklar sermaye paylarının 30.000TL sini nakit olarak 01.11.2011 tarihinde yerine getirmişler. Taahhütlerinin geri kalanını daha sonraki aylarda yerine getireceklerdir.

İSTENEN: Ortakların sermaye taahhüt kaydı ile ödeme kaydını yapınız? 20puan

 www.sorubak.com

S-2-ASLAN ATEŞ ve ortağı KOMANDİT ŞTİ. Sermayesi 40.000 TL dir. 2010 yılı dönem net kârı 20.000 TL dir. Sözleşme gereği kâr ortaklar arasında sermaye paylarına göre dağıtılacaktır. Ortakların sermaye payları ise; Komandite ortak Aslan Ateş 25.000, Komanditer ortak Ahmet Ateş 15.000 TL dir. Ortaklara payları 06.12.2011 tarihinde şirket tarafından peşin ödenmiştir.

İSTENEN: ortakların kâr paylarını hesaplayınız ve kar dağıtımına ait yevmiye kaydını yapınız? 20 puan.

 

S-3- Ayşe ÖZ ve Ort. Koll. Şirketinin toplam sermayesi 72.000 TL dir. Ortakların sermaye payları eşittir. Ayşe Öz ve Burak Öz 5.10.2011 tarihinde sermayelerini toplam 16.000 TL azaltmaya karar vermişler ve yasal işlemleri tamamlamışlardır. Ortaklar azaltılan sermaye paylarını şirketten 06.12.2011 tarihinde peşin olarak tahsil etmişlerdir.

İSTENEN: Sermaye azaltma kaydına ait yevmiye kaydını yapınız? 20 puan

 

S-4- Komandit şirketlerin özelliklerini yazınız?10P

 

S-5- Komandit şirketlerde kâr dağıtımı sözleşmede belirtilmemişse hangi esaslara göre dağıtılır yazınız?………………………………………………..10p

S-6- Şirketler sadece dışarıdan ortak almak suretiyle sermaye artırabilirler?   (D)     (Y) 5p

S-7- Komandit şirketlerde komanditer ortağın rekabet yasağı vardır?   (D)     (Y) 5p

S-8- Şahıs şirketlerinde kararlar oy çokluğu ile alınır?                        (D)     (Y) 5p

S-9- Komandit şirketler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar?    (D)     (Y) 5p

 

TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ

1.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

S-1- Burak Can ve ortağı kom. Şirketi 2010 yılı dönem zararı 20.000 TL dir. Sözleşmeye göre zarar ortaklar arasında sermaye payları oranında dağıtılacaktır. Ortakların zarar payları 05.12.2011 tarihinde ortaklardan peşin olarak tahsil edilmiştir.  Ortakların sermaye payları ise; Komandite ortak Burak Can 60.000 TL, Komanditer ortak Uğur Ak          40.000 TL

İSTENEN: Şirketin Zarar dağıtımına ait hesaplamaları yaparak muhasebe kaydını yapınız?

S-2- BUĞRA DEMİR ve ortakları Koll. Şti. İşletme sermayesini 20.000 TL artırmaya karar vermişler ve şirket dışından Mehmet GÜL adında bir kişiyi ortak almışlar ve gerekli yasal işlemler tamamlanmıştır. Yeni ortak Mehmet GÜL Sermaye taahhüdünüyarısını Ticari Mal, kalanı için ise Çek vererek yerine getirmiştir. İSTENEN: Yeni ortağın sermaye taahhüt kaydı ile ödeme kaydını yapınız? 20puan

S-3- Buse Başkan ve ortakları kom. Şti. ortaklarından komanditer Barış Şahin 05.11.2011 tarihinde şirketten ayrılmış ve sermaye payı ise 9.000 TL dir Sermaye payı 05.12.2011 tarihinde peşin ödenmiştir. Ayrılan ortağa ait tahakkuk ve ödeme muhasebe kaydını yapınız? 20 puan
S-4-Kollektif şirketlerde sermaye artırma nedenlerini yazınız? 10p

 

S-5- Komanditer ortağın özelliklerini yazınız?10p……………………………………………………..

S-6-Şahıs şirketlerinde ortaklar gelir vergisi mükellefidir?                   (D)     (Y) 5p

S-7- Şirket zarar ederse dağıtımı eşit şekilde yapılır?               (D)     (Y) 5p

S-8- Komandit şirketlerde komanditer ortak şirketten ayrılırsa şirket kolektif şirket sayılır?  (D)     (Y) 5p

S-9-Sermaye şirketlerinde sermaye payları paylara bölünmüştür        (D)     (Y) 5p

TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ

1.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

S-1- Canan BAL ortakları koll. Şti 2010 yılında 10.000 TL zarar etmiştir. Sözleşmeye göre zarar ortaklara sermaye paylarına göre dağıtılacaktır? Ortakların sermaye payları:      Canan BAL  28.000 TL, Cenk CAN 12.000 TL Zarar payları 06.12.2011 tarihinde ortaklardan peşin tahsil edilmiştir.

İSTENEN: Zararı Ortakların sermaye paylarına göre hesaplayınız ve yevmiye kaydını yapınız? 20 puan

S-2- Cansu CAN ve ortakları KOMANDİT şirketi 06.04.2011 tarihinde sermaye artırmak amacıyla Cemil CANLI isimli kişiyi Komandite ortak olarak almaya karar vermişler, yasal işlemleri tamamlamışlar. Yeni ortak 15.000 TL sermaye taahhüdünde bulunmuş; 9.000 TL peşin ödemiş, kalanına da ticari mal vererek yerine getirmiştir.

İSTENEN: Yeni ortak alımına ilişkin taahhüt ve ödemeye ait muhasebe kaydını yapınız? 20 puan

S-3- Cenk Başkan ve ortakları kom. Şti. ortaklarından komanditer Cemil Can  05.11.2011 tarihinde şirketten ayrılmış ve sermaye payı ise 6.000 TL dir Sermaye payı 05.12.2011 tarihinde peşin ödenmiştir.

İSTENEN: Ayrılan ortağa ait tahakkuk ve ödeme muhasebe kaydını yapınız? 20 puan

 

S-4-Kollektif şirketlerde sermaye artırma nedenlerini yazınız?10p

S-5- Komandite ortağın özelliklerini belirtiniz?10p

S-6- Önceki döneme ait zararlar “570 GEÇMİŞ YIL ZARARLAR HS.” Da takip edilir?    (D)     (Y) 5p

S-7- Adi şirketler borçlar kanunu hükümlerine göre kurulurlar?                     (D)     (Y) 5p

S-8-Sermaye şirketlerinde kararlar oy birliği ile alınır?                                 (D)     (Y) 5p

S-9- Komandit şirketlerde ortaklarca hazırlanan sözleşme şirket merkezinin bulunduğu yer noterine onaylatılır?   (D)   (Y) 5p

TİCARET MESLEK LİSESİ ŞİRKETLER MUHASEBESİ DERSİ

1.DÖNEM 2. YAZILI ORTAK SINAV SORULARI

S-1- DİLEK ATEŞ ve ortakları Kollektif Şirketinin sermayesi 160.000 TL dir. Ortakların sermaye payları  Dilek Ateş 100.000 TL  Doğan OK 60.000TL dir

2010 yılı dönem net kârı ise 40.000 TL dir. Sözleşme gereği kâr ortakların sermaye paylarına göre dağıtılacaktır.

Ortaklara kâr payları bankadan ödenmiştir.

İSTENEN: Kâr dağıtımına ait hesaplamaları yaparak muhasebe kaydını yapınız? 20 puan

 

S-2- Demir Yıldız ve ortakları Komandit şirketi ortaklarından Komandite MERT ÇALIŞMAZ 06.04.2011 tarihinde ortaklıktan ayrılmıştır. Ortağın sermaye payı 16.000 TL dir Ayrılan ortağın sermaye payı peşin olarak 06.12.2011 tarihinde ödenmiştir. İSTENEN: Muhasebe kaydını yapınız? 20 puan.

 

S-3- Davut Durmaz ve ortakları kom. Şti. ortaklarından komanditer ort. Duran Uzun adında 05.11.2011 tarihinde şirkette ortak olmuş  ve sermaye payı ise 5.000 TL dir Sermaye payı 05.12.2011 tarihinde peşin ödemiştir. İSTENEN: yeni ortağa ait taahhüt ve ödeme muhasebe kaydını yapınız? 20 puan

S-4-Komandit şirketlerin kuruluş aşamalarını yazınız? 10p

S-5- Kollektif şirketlerde sermaye azalma nedenlerini yazınız?10p

S-6-Ortaklar arasında sözleşme olmasa dahi tarafların anlaşması halinde şahıs şirketi kurulabilir?    (D)     (Y) 5p

s-7- Sermaye şirketlerinde  ortakların sorumluluğu şirkete verdikleri sermaye ile sınırlıdır?            (D)     (Y) 5p

S-8-Komandit şirket ortakları kurumlar vergisi mükellefidir?                                           (D)     (Y ) 5p

S-9- Şirketlerin kuruluşunda ortakların sermaye taahhütleri “501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE HS.” Da izlenir     (D)  (Y) 5p

Dokümanın Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

55 − 53 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.