Eğitimde Öncü Adres

Okul öncesi öğretmenin tutması gereken evraklar 2018 2019

okul öncesi öğretmenin tutması gereken evraklar 2018 2019

Okul öncesi için; İşaretlemeye uygun kazanımlar ve göstergeleri, kavramlar, gelişim gözlem formu, aile eğitimi ihtiyaç belirleme formu, aile katılımı tercih formu, çocuk ve aile tanıma formu, öğrenci genel bilgi formu(e-okul bilgileri için), örnek beslenme listesi, örnek demirbaş eşya listesi.
okul öncesi öğretmenin tutması gereken evraklar 2018 2019, okul öncesi tutulması gereken evraklar 2019, okul öncesinde tutulması gereken evraklar 2018, okul öncesi öğretmen dosyası 2019, okul öncesi öğretmen dosyası 2018 2019, okul öncesi müfettişin istediği belgeler 2018 2019,okul öncesi öğretmenin yapması gerekenler

 • Çevre incelemesi,
 • Öğrenci Devam Çizelgesi
 • Gözlem- Gelişim dosyası
 • Veli toplantı tutanakları, (Her yarıyılda en az iki kez yapılmalıdır. Tutanaklarda veli görüşleri de yer almalıdır.)
 • Zümre öğretmenler toplantı tutanak veya defteri,
 • Belirli Gün-Hafta kutlamalarına ait etkinlikler dosyası,
 • Mevzuat (Tebliğler Dergisi kayıt-fihrist) defteri,
 • Okul Öncesi Eğitim Kurumları eğitim etkinlikleri çizelgesi,
 • Öğrenci faaliyet dosyası,
 • Gezi, gözlem, inceleme, deney planları veya defteri,
 • Öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri (Yön.ek-9, ayrıca sınıf defteri tutmaya gerek yoktur.),
 • Kazanım değerlendirme formu,
 • Gelişim raporu,
 • Yıllık Plan,
 • Günlük Plan,
 • Etkinlik Formatı,
 • Gelişim Kontrol Listesi,
 • Kazanım Değerlendirme Formu,
 • Öğretmen Öz Değerlendirme Formu,
 • Aile Eğitimi İhtiyaç Değerlendirme Formu,
 • Ebeveyn Katılım Formu,
 • Oyun Gözlem Formu,
 •  Sistematik Gözlem Formu,
 • Anekdot Kayıtları,
 • Kavramlar Listesi, tutmalıdırlar.

Ayrıca Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları yönetmeliğinin 75. maddesine göre Okul Öncesi ve ilköğretim kurumlarında tutulması zorunlu defterler , çizelgeler ve dosyalar aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Tutması Gereken Evrakları İndir

OKULÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARINDA TUTULACAK DEFTER ÇİZELGE VE DOSYALAR

A) Defterler:

1-      Sınıf ders defteri ve yoklama fişi,

2-      Öğretmen nöbet defteri,

3-      Öğrenci nöbet defteri

4-      Öğretmen devam-devamsızlık defteri,

5-      Zimmet defteri,

6-      Sınıf geçme defteri,

7-      Belge defteri,

8-      Öğretmenler kurulu karar defteri,

9-      Zümre ve şube öğretmenler kurulu karar defteri,

10-  Öğrenci davranışları değerlendirme kurulu karar defteri,

11-  Sınıf kitaplık defteri,

12-  Aylık aidat harcamalarına ilişkin karar defteri,

13-  İşletme defteri,

14-  Avans defteri,

15-  Beslenme ve ambar defteri,

16-  Ödenek defteri,

17-  Gelen-giden evrak kayıt defteri,

18-  Taşınır mal listeleri

a) Taşınır istek formu

b) Taşınır işlem fişi,

c) Taşınır sayım ve döküm cetveli,

ç) Sayım tutanakları,

d) Harcama birimi taşınır yönetim hesabı cetveli.

e) Zimmet fişleri

B) Çizelge ve dosyalar:

1-      Öğretmen puan çizelgesi,

2-      Brifing dosyası,

3-      Personel şahıs dosyaları,

4-      Aylık, ücret ve eğitim ödeneği bordrolarının onaylı örnekleri dosyası,

5-      Harcama evrakı (asıl ve örnekleri)

6-      Okula gelen ve giden yazılar dosyası (standart dosya planına göre)

7-      Gizli yazılar dosyası,

8-      Sivil savunma dosyası,

9-      Satın alma işleri ile ilgili karar dosyası,

10-  Sosyal etkinlikler dosyası,

11-  Milli bayramlar, belirli gün ve haftalar dosyası,

12-  Şube, zümre öğretmenler ve öğretmenler kurulu toplantı tutanakları dosyası,

13-  Taşımalı eğitim dosyası,

14-  Veli toplantı dosyası,

15-  Norm kadro uygulama dosyası,

16-  Genelge dosyası,

17-  Denetim dosyası.

18-  Kazanım değerlendirme dosyası

19-  İhale dosyası

C) 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu/Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinin gerektirdiği defter, dosya ve belgeler tutulur.

2-Yukarıdaki defter, çizelge ve dosyalar okulların özelliğine göre tutulur.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

11 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.