Eğitimde Öncü Adres

Malulen Emekli Nasıl Olunur? Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emekli Nasıl Olunur?

Malulen emekli olma durumu vatandaşlar tarafından en çok araştırılan durumlardan birisidir. 4A, 4B ya da 4C gurubunda çalışan kişiler çalışma gücünü kaybettikleri zaman malul olma durumu yaşanıyor. Bu durumda kişinin malul olma durumunda emeklilik olma durumu olmaktadır. Malulen emekli olabilmek için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların neler olduğunu öğrenmek isteyen kişiler yazımızın devamını okumaya devam edebilirler.

Malulen Emekli Olmak İçin Şartlar Nelerdir?

 Şartların en önemlisi ise çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğuna dair sağlık raporudur. Sağlık raporunun ise Malulen emekli kapsamında olması için bulundukları il ve ilçedeki SGK merkezlerine başvurarak yetkili hastanelere sevk almaları ile ilk adım tamamlanır.

Malulen emekli olmak için gerekli olan şartlar olarak şunları söyleyebiliriz;

 • İlk defa olarak 4A, 4B ya da 4C kapsamında çalışan kişilerin sigortalı olarak çalışmasının üzerinden en az 10 yıl kadar bir zamanın geçmiş olması,
 • Kişinin % 60 oranında bir güç kaybı yaşaması durumunda sağlık kurulu tarafından bu güç kaybının tespit edilmesi ve bu durumun işe girdikten sonra meydana gelmesi,
 • 4C kapsamında çalışan kişilerin herhangi bir nedenden dolayı işinden ayrılmış olması,
 • 4B kapsamında olup çalışan kişilerin ticari faaliyetlerine son verilmiş olması ve bunun dışında aynı zamanda prim borçlarının da olmaması gerekir.
 • 4A kapsamında olup çalışan kişilerin işten ayrılma gibi durumlarında malulen emekli olma hakkına sahip olur.

Malulen Emekli Aylığı Hangi Hastalık Durumlarında Bağlanır?

Malulen emekli olma durumu için kişinin çalışamama durumu olması gerekir. Bunun için de çalıştığı kurumda çalışmaya başladıktan sonra bu hastalığın ortaya çıkması gerekir. Malulen emekli aylığı almak için şu gibi hastalıkların olması gerekir. Bu gibi hastalıklar durumunda kişiler malulen emekli olma hakkına sahip olmaktadır:

 • Kanser gibi çok önemli hastalığı olanlar. Cilt kanseri, tükürük bezleri, tiroid bezleri, meme, akciğer, ince ve kalın bağırsak, böbrek, mesane yolları, prostat kanseri gibi durumlarda
 • Epilepsi hastası olanlar
 • Beyin tümörü yaşayanlar
 • Zeka geriliği durumu olanlar
 • Bipolar bozukluk durumu yaşayanlar
 • Şizofreni hastası olanlar
 • Anemi hastalığı
 • Kol bacak gibi organ kaybı durumlarında
 • Behçet hastalığı olanlar
 • Kalp yetmezliği yaşayan hastalar
 • Böbrek nakli olanlar
 • Kalp kapak hastalığı olanlar
 • Akciğer nakli olanlar
 • Tüberküloz hastası olanlar malulen emekliği aylığından yararlanabilir.

Malulen Emekli Olmak İçin Neler Yapılır?

Malulen emekli olmak için öncelikle gerekli olan şartları taşımak gerekir. Yani belirttiğimiz gibi öncelikli 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışıyor olmak ve saymış olduğumuz hastalık durumlarını yaşayan kişiler malulen emekli olma hakkına sahiptir. Bu şartları taşıyan kişilerin çalıştığı durumda en az 10 yıl kadar sigortalı olarak çalışması gerekir. Prim gün sayısının da 1800 gün kadar olması gerekir. Sözü edilen hastalıklardan birini yaşayan kişiler gerekli şartları taşıdıktan sonra dilekçe ve diğer belgelerle birlikte Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine malulen emeklilik için başvuruda bulunması gerekir. Başvuru için şartları taşıdığı düşünülen kişiler için başvuru işleme alınır ve gerekli işlemler yapılır.

Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat:

4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde :
– Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde,
– Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
– İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen Sağlık şartları
Esas alınır.

Maluliyete Esas Teşkil Edecek Rapor Nasıl ve Nerede Hazırlanır:

– Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında  belirtilen, Devlet üniversite hastaneleri,  Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile  Askeri Hastaneler sağlık raporu düzenleyebilir. Bu nitelikteki hastanelerin bulunmaması halinde Devlet Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

Maluliyet Kararı Veren Birim:

– Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl/merkez müdürlüğünce bir dosya şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Kurum Sağlık Kurulunca Maluliyet Kabul edilebilir. Red edilebilir veya  Ara Karar verilebilir.

Sonuç Nereden Öğrenilir:

– Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz,

Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet Dosyasında;

– Maluliyet talep dilekçesi,
– İlk işe giriş bildirgesi
– Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi
– Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
– İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
– Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler
– Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği
– Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler
bulunmalıdır.

Abone Ol:
Bakmadan Geçme!

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.