Gelecekte İş İmkanı Olan Meslekler

İŞ İMKANI OLAN MESLEKLER 2020

İş imkanı olan meslekler 2020, pek çok öğrencinin ve ebeveynin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Geleceğin meslekleri ve iş olanağının fazla olduğu meslekleri araştırarak karar vermek gerekmektedir. Bunun için geleceğin gözde meslek grupları arasından ilgi alanınıza giren bir mesleği seçebilmeniz mümkündür.

Güneş Enerjisi Teknisyeni

Yakın geleceğin gözde meslekleri, ilerleyen teknoloji ile doğru orantılı olarak gelişim gösterecektir. Bununun için çeşitli doğal enerjilerin kullanımı yaygınlaşacağından dolayı da iş imkanının fazla olduğu meslekler oluşum gösterecektir. Bu meslekler arasında da günümüzün ve yakın geleceğin doğal enerji kaynakları arasında bulunan güneş enerjisinin teknisyenliğini yapmak yer almaktadır.

Ülkemizin üniversitelerinde henüz bu meslek dalıyla ilgili bir bölüm bulunmamakla beraber, eğitim almak için yurtdışındaki üniversitelerden faydalanılabilir. Yakın gelecekte güneş enerjisi ile ilgili bir bölüm açılması beklenmektedir. Güneş enerjisi teknisyeni unvanına sahip olan kişiler, güneş paneli yapımında ve kullanımında çalışabilmektedir.

Rüzgar Enerjisi Teknisyeni

Yenilenebilen enerji kaynakları arasında bulunan rüzgar enerjisi, günümüzün gözde mesleklerinden biri olarak görüldüğü gibi yakın gelecek için de iş olanağı sunmaktadır. Rüzgar enerjisi ile ilgili faaliyet gösteren firmaların artışı ile birlikte çok fazla uzman personele de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebepten dolayı geleceğin meslekleri arasında yer alan rüzgar teknisyenliği meslek grupları arasında popüler olmaktadır.

Rüzgar enerjisi teknisyeni olmak için ileri derecede İngilizce bilmek, firmaların tercihleri doğrultusunda gerekmektedir. Ülkemizde bulunan üniversitelerin enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olup, bu alanda kariyer planlaması yapılabilmektedir.

Hemşire Uygulayıcısı

Sağlık sektörü bitmeyen ve sürekli gelişim gösteren bir alan olduğundan dolayı günümüzde ve yakın gelecekte pek çok iş olanağının bulunduğu sektörler arasında yer almaktadır. Hemşire uygulayıcısı ise, yeni yeni popüler olmaya başlayan bir meslek grubudur. Bunun için öncelikli olarak hemşire diplomasının bulunması gerekmektedir. Sonrasında ise hemşirelik alanında yüksek lisans eğitimi alınmalıdır. Yüksek lisans derecesine sahip olmak, bu meslek dalı için en asgari eğitimdir.

Hemşire uygulayıcısı reçete yazabilir, hasta muayenelerini gerçekleştirebilir. Onun dışında diğer hemşirelik görevlerini de yerine getirmelidir. Hastanın geçmiş tıbbi kaydını incelemek, hasta gözlemlerini yapmak, teşhis ve tanı için gerekli testleri yaptırmak ve sonuçları analiz etmek gibi geniş kapsamlı bir yetkiye sahip kişilerdir.

Yazılım Geliştirici

Teknolojik gelişmelerin artış göstermesi ile birlikte, bilişim alanında da çeşitli meslek grupları oluşmaktadır. Bunlar arasında, en çok iş olanağı sağlayan meslek gruplarından biri ise yazılım geliştirme uzmanlığı olmaktadır. Yazılım geliştirici olmak için üniversitelerin bilgisayar mühendisliği, bilişim mühendisliği ya da yazılım mühendisliği bölümlerinden birini bitirmek gerekmektedir. Bunun dışında, matematik ya da istatistik gibi bölümleri lisans derecesinde tamamlayan kişiler de yazılım geliştirme uzmanı olarak görev alabilmektedir. Sürekli olarak mesleki gelişim gösterilmesi gereken bu meslek grubunda yenilikçi olmak çok önemlidir. Yazılım geliştirici uzamanın görevleri;

 • Yazılımı isteyen kişilerin ihtiyaçlarını anlayıp, çalışmalarını bu doğrultuda yürütmek,
 • Süreci kendi kontrolünde tutarak aksaklıkların oluşumunu engellemek,
 • Tasarladığı yazılımlarla ilgili gerekli dokümanları hazırlamak,
 • Gerekli kodları yazıp onları düzenlemek,
 • Gerektiğinde yazılım danışmalığı yapan kişilere konuyla ilgili eğitim vermek,

Günümüzde ve yakın gelecekte iş olanaklarının fazla olduğu bu meslek grubu için, pek çok firmanın personel ihtiyacı gün geçtikçe artış göstermektedir. Kullanılan programlama dilleri çoğunlukla İngilizce olduğundan dolayı İngilizce bilen kişiler firmalar tarafından öncelikli olmaktadır.

Veri Analisti

Günümüzün ve geleceğin gözde meslekleri kapsamında olan veri analisti unvanı alan kişiler, pek çok firmada iş fırsatı bulabilmektedir. Veri kullanımı, günlük yaşamın her alanında etkin olduğundan dolayı, bu verileri düzenleyen ve gereksiz bilgi fazlalığını minimuma indiren kişilere olan ihtiyaç artmaktadır. Veri analisti olabilmek için; yönetim bilimleri sistemleri, istatistik, matematik, bilgi yönetimi, endüstri mühendisliği, enformatik bölümlerinden birinden mezun olmak gerekmektedir.

Veri analizinde bilgiler araştırılır ve belli bir süzgeçten geçirilir. Bu bilgiler sonrasında ise çeşitli incelemeler yapılarak veriyi kullanacak olan kişiye sunulur. Veri analisti olan kişi, incelemede bulunduğu bilgiler ile ilgili rapor düzenler. Dikkatli olmak ve faydalı bilgileri toplamak çok önemlidir. Bu işi yapan kişilerin analitik becerileri gelişmiş olmalıdır. Toplanan verilerin ilgili kişilere doğru şekilde aktarılması gerekmektedir. Bundan dolayı,  iletişim becerisi olmayan kişiler bu işi yapmakta oldukça zorlanırlar. Sayılar ve oranlar ile ilgili doğru analiz yapmak, bu işin en temel görevlerinden olduğu için, matematik becerilerinin de ileri düzeyde olması gerekmektedir.

Dijital İçerik Uzmanı

Teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği dijital ortam kullanımı, pek çok alanda da iş olanağı sağlamaktadır. Dijital pazarlama uzmanı olarak da tanımlanan bu iş alanı, firmaların ürünlerini dijital platformlarda profesyonelce tanıtmak ve ürünlerin hedef kitlesini belirlemek amacını taşımaktadır. Bu işi yapacak olan kişilerin; firmaların son zamanlarda sıklıkla tercih ettiği SEO, web sitesi, banner reklamları gibi konularda uzmanlaşmak gerekmektedir.

Dijital içerik uzmanı olabilmek için İşletme, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım gibi bölümlerden mezun olmak gerekmektedir. Ancak kişinin bilgisini ve kullanabildiği programları belgelemesi ve göstermesi de firma mülakatlarında yeterli olabilmektedir. Bu programlar;  Adobe Photoshop başta olmak üzere, Adobe IIIustrator, Google Analytics gibi programlar olmaktadır. ayrıca dijital pazarlama konusunda profesyonel bilgiye sahip olmak ve kendini bu alanda geliştirmiş olmak da firmaların işe alım süreçlerinde dikkat ettiği bazı detaylardır.

Bilgi Güvenliği Analisti

Modern teknolojinin gelişim göstermesiyle birlikte veri güvenliği de önem kazanmaktadır. Bilgi güvenliği uzmanlığı, bu alanda faaliyet gösterebilmek için alınacak olan unvandır. Geleceğin gözde meslekleri kapsamında yer alan bu iş olanağı ile pek çok firmada iş bulmak mümkün olmaktadır. Elektronik ortamda faaliyet göstermeyen bir firma kalmamakla beraber, bu firmaların bilgi güvenliğini sağlayacak kişilere ihtiyaç gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bu alanda kariyer planlaması yapan kişilerin; üniversitelerin dört yıllık eğitim programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Bu bölümler; Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim ve Sistemleri Mühendisliği gibi bölümler olmaktadır.

Bilgi güvenliği uzmanı olacak kişilerin; anti-virüs yazılımı, güvenlik duvarı, içerik filtreleme, siber saldırı tespit araçları ile ilgili donanımlara sahip olması gerekmektedir. Güvenli ağ, sistem kurma ve uygulama becerilerine de hakim olmalıdır. Bulunan riskleri değerlendirerek bir rapor hazırlama ve bu rapor doğrultusuna profesyonel bir çalışma yapabilecek yetiye sahip olması da önemli bir husustur.

Bilgisayar Sistemleri Analisti

Bilgisayar sistemi analisti unvanına sahip olan kişiler, çalıştıkları firmanın iş verimliliğini artırmak ve maliyetlerini düşürmek için gerekli analizleri yaparlar. Günümüzde çok büyük istihdam sağlayan bu iş olanağı, geleceğin gözde meslekleri arasında yer almaktadır. Sistem analistlerini, her türde hizmet veren büyük ve orta ölçekli firmaların bulundurması gerekmektedir. Sistem analisti olarak başvuru sağlayacak kişilerin, başvuru yaptıklarını firma faaliyetlerine göre değişiklik gösteren mezuniyet şartı olabilmektedir. Bu kapsamda seçilecek olan kişiler bilgisayar bilimleri, yönetim bilgi sistemleri gibi ilgili üniversite bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Her ne bölüm bitirilmiş olursa olsun bu işi yapacak olan kişilerin; sürekli kendini geliştirmeleri ve yenilenen teknolojileri yakından takip etmeleri iş başarısı ile doğru orantılı olarak gelişim gösterecektir.

Bilgisayar sistemleri analistlerinin; iş zekası analizi, yazılım geliştirme, veri işleme, proje yönetimi, teknoloji yönetimi, risk yönetimi gibi konular üzerinde profesyonel bilgiye sahip olması gerekmektedir. Ayrıca İngilizce bilen kişilerin işe alınma önceliği de bulunmaktadır.

Biyomedikal Mühendisi

Biyomedikal mühendisliği, günümüzde yeni sayılabilecek bir bölüm olmakla birlikte yakın gelecek için büyük iş potansiyeline sahip bir meslektir. Bu unvana sahip kişiler, yapay iç organ ve dış uzuvların yerini tutabilecek yapay parçaları tasarlamak gibi donanımlara sahip kişilerdir. Ayrıca hastaların sorunlarını detaylı analiz edebilmek ve teşhis koyabilmek için birtakım teknolojik makineler üretirler. Biyoloji ile ilgili bir bölüm olmasına rağmen çeşitli karmaşık makineleri çalıştırmak geliştirmek veri yüklemek ya da veri almak gibi görevleri de bulunmaktadır.

Biyomedikal mühendisi olabilmek için bu alanda lisans eğitimini tamamlamak gerekmektedir. Kimya ve biyoloji bilgilerinin harmanlanarak teknolojik gelişmeler doğrultusunda kullanılmasıyla birlikte bu alandaki çalışmalar yürütülmektedir. Bu işi yapacak kişilerin tasarladıkları fikirleri ürünlere dönüştürme becerisi çok önemlidir. Karmaşık sistemler ile uğraşabilecek sabrın ve matematik bilgisinin de yeterli olması gerekmektedir.

Elektronik Mühendisliği Uzmanı

Yakın geleceğin gözde meslekleri arasında görülen ve günümüzde de iş olanaklarının fazla bulunduğu meslek grupları arasında yer alan elektronik mühendisliği, pek çok genç için de ilgi çekici olmaktadır. Elektronik mühendisliği uzmanı olan kişi, elektriğin bulunduğu her alanda faaliyet gösterebilmektedir. Günümüz teknolojisinde her alanda elektriğin kullanıldığı büyüklü küçüklü pek çok firma bulunmaktadır.  Elektriğin dağılımı, gerekli sistemlerin bakımı ve kontrolü, iş ve işçi güvenliğini sağlamak, elektronik aletlerin doğru bir şekilde çalışımını denetlemek gibi görevleri yapan kişiler elektronik mühendisi unvanı almaktadır.

Elektronik Mühendisi olabilmek için üniversitelerin Elektronik Mühendisliği, Elektrik/ Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden birini lisans eğitimi ile tamamlamak asgari eğitim düzeyi olarak belirlenmiştir. Uzman olabilmek içinse, yüksek lisans eğitimi tamamlanmalıdır. Bu meslekte bilgilerin doğru kullanılması ve yerinde analizler yapmak çok önemlidir.

Makine Mühendisliği

Uzun zamandır gözde meslekler grubunda bulunan makine mühendisliği gelişen teknoloji ve farklı makine üretimi düşüncesi ile oldukça ilerleme kaydeden bir meslek olmaktadır. Daha verimli makineler, çeşitli yazılımlar kullanılarak enerji tasarrufu sağlama konusunda da ilerleme göstermektedir. Makine mühendisliği hemen hemen her üniversite bünyesinde bulunmakla beraber, iş bulma sürecinde bir adım önde olmak isteyen kişilerin diploma puanına ve mezun olacağı üniversitenin adına dikkat etmesi gerekmektedir.

Makine mühendisi olarak kariyer planlaması yapacak kişinin analitik düşünme yetisinin gelişmiş olması önemlidir. Hayal gücünün yüksek olması ve matematiksel işlemleri kolaylıkla çözebilmesi gerekmektedir. Tasarladığı makine projesini faaliyete geçirebilmek için de el becerisinin gelişmiş olmalıdır. Türkiye’nin her şehrinde iş olanağının bulunduğunu bilmek ancak kendisini geliştirmiş olan donanımlı mezunların firmaların önceliklerinde olduğunu da bilmek gerekmektedir.

Blockchain Geliştirici

Blockchain, günümüzde yeni yeni duyulmaya başlanan sanal teknoloji gelişimlerinden biridir. Veri deposu olarak bilinen merkezi sunuculara veri depolayan bir sistemdir. Pek çok bilgisayara depolanan bu veri defterine düğüm adı verilmektedir. Belirli bir sayıya ulaşan düğüm kayıtlı olduktan sonra onaylama işlemi yapılır ve cihaza kaydedilir. Bu işlemden sonra da katılımcı düğümlerin arasında gezinmeye başlayabilir.

Blockchain mobil uygulamalar gibi yazılım temellerini oluşturan bir altyapı olarak tanımlanabilmektedir. Blockchain geliştirici olmak isteyen kişilerin bu alanda altyapı oluşturması gerekmektedir. Çeşitli programlama dillerini öğrenerek bu işe başlanabilir. Sanal alemde işe gitmeden para kazanmak düşünesi pek çok kişinin ilgisini çekmektedir.

Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

Rehabilitasyon danışmanı, engelli bireyler ve onların ailelerine yönelik psikolojik sağlıklarını olumlu etkilemek için sağlanan bir tür terapi desteği veren kişiler olarak tanımlanabilir. Bunun için özel merkezler bulunmakla beraber, teknolojik kanalları kullanarak da danışmanlık yapabilmek mümkündür. Dijital Rehabilitasyon danışmanı olabilmek için psikoloji bölümlerinin dört yıllık programlarından mezun olmak gerekmektedir. mezun olduktan sonra bir rehabilitasyon merkezinde çalışılabileceği gibi, şahsi sosyal platformlar üzerinden de bu hizmeti verebilmek mümkündür.

Gelecek vaat eden meslek gruplarında yer alan PDR bölümleri eğitim veren her kurum veya kuruluşun bulundurması gereken bir bölümdür. Bundan dolayı da iş olanakları oldukça yüksektir.

Akıllı Bina Teknisyeni

Teknolojik iş olanakları, günümüzde ve yakın gelecekte pek çok alanda yer alacak meslek grupları olarak bilinmektedir. Bu alanda da en dikkat çekici meslekler içerisinde yer alan akıllı bina teknisyenliği olmaktadır. Akıllı binalar, çeşitli teknolojik sistemler kullanılarak tasarlanan ev ve iş yerlerinde enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilmiş olan otomasyon sistemi ile kullanılan yapılar olarak bilinmektedir.

Akıllı bina teknisyeni unvanına sahip olan kişi bu binaların tasarımında kullanılacak olan sistemleri düzenleyen ve bakımlarını gerçekleştiren kişidir. Akıllı bina teknisyenleri; bina otomasyon sistemlerini, enerji yönetimi sistemlerini, enerji kontrolü sağlamak için geliştirilen sistemler, merkezi kontrol ve izleme sistemlerini tasarlayan ve geliştiren kişiler olarak bilinmektedir. Bunun için üniversitelerin; dört yıllık ilgili mühendislik fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.

Sivil veya Ticari Drone Pilotu

Drone, insansız hava aracı olarak bilinen yeni teknoloji ürünlerinden biridir. Dronu kumanda eden kişiye de Drone pilotu denilmektedir. Sivil drone pilotları genellikle dış çekim ve ya haberleşme için tasarlanmış olan droneları kullanan kişi olarak bilinir. Bunun için pilotların donanımlı bir eğitimden geçmesi gerekmektedir. drone pilotları;

 • Drone bakım ve onarım işlemlerini tamamlamak için çeşitli görüşmeler yapma
 • Drone ve parçalarının son kontrollerini yaparak uçuşa hazır hale getirme
 • Kumanda sistemlerini kontrol etme
 • Simülasyon teknolojileri ile ilgili bilgiye sahip olma, gibi özellikleri taşımaları gerekmektedir.

Ticari drone pilotlarının da bu yetilere sahip olması gerekmektedir. Çeşitli organizasyonların dış çekimlerinde, haber ajanslarına veri toplama durumlarında dronelardan destek alınmaktadır. Bunun için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden pilotluk lisansı alınabileceği gibi çeşitli sertifikasyonlar aracılılığı ile de bu eğitim alınabilmektedir. Yakın geleceğin teknolojik iş olanakları arasında bulunan drone pilotluğu ile pek çok istihdam sağlanabilecektir.

3D Modelleme Uzmanı

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte mesleki alanlarda da farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu farklı meslekler arasında 3D Modelleme Uzmanlığı büyük ilgi görmektedir. 3D Modelleme Uzmanı, çeşitli yazılım programlarını kullanarak nesnelerin üç boyutlu görsellerini oluşturan kişilerdir. Tıp merkezleri, mimari yapılar ve mühendislik çalışmaları için 3D Modelleme Uzmanı istihdamı yapılabilmektedir.

3D Modelleme Uzmanları, dijital alanda nesneleri 3D formatında hazırlayarak bunları projelendirme işlemini yapan profesyoneller olarak tanımlanabilir. Bu kişilerin diğer görevleri ise;

 • Projeleri görsel olarak düzenlemek,
 • 3D modeller oluşturmak,
 • Nesnelerin simülasyonlarını oluşturarak hacim kazanmasını sağlamak,
 • Nesnelerin fiziki kopyasını tasarlamak ve oluşturmak,
 • Mimari tasarımlar için 3D dijital kopya oluşturmak,
 • Medikal alandaki ve tıbbi çalışmalar için gerekli 3D modelleri oluşturmak,
 • Pazarlama sektörü için 3D grafikler hazırlamak,
 • Sanat faaliyetleri için 3D tasarımlar oluşturmak

Bu faaliyetler için gerekli olan bazı programlar bulunmaktadır. Bunlar; 3D Max, 3D Studio Max,  3Ds Max, 3D Tasarım ve Modelleme Uygulamalar,  Adobe After Effects gibi programlardır. 3D Modelleme Uzmanı olabilmek için üniversitelerin Görsel İletişim Bölümlerinin dört yıllık eğitim veren programlarından mezun olmak gerekmektedir. ayrıca bunun için çeşitli sertifikasyon programları da bulunmaktadır.

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 4 = 10

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.