8.sınıf türkçe 1.dönem 3.yazılı soruları 2015-2016

8-C
2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TOKİ ŞEHİT FİKRET YÜKSELER ORTAOKULU 8. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ
I. DÖNEM 3. SINAV SORULARI
ADI- SOYADI:
NO : SINIFI :

Keşke ara ara kapsamlı bir tadilata girişsek benliğimizde. Keşke daha fazla ertelemeden ve samimiyetle bakabilsek içimize. Oradaki yanlışları, hırsları, kabuk tutmuş yaraları, tamahkârlıkları tek tek bulup ayıklayabilsek.
Bir tabela assak: “Sevdiklerime verdiğim zarar için özür diliyorum. Şu anda tadilat halindeyim, yenileniyorum…” Köhne binalar bile gençleşirken, kurumuş otlar bile tazelenirken, yeterli emek ve özenle şu hayatta her şey yenilenirken, insan nasıl değişmez, değişemez?
Elif ŞAFAK (Şemspare)
1, 2 ve 3. soruları paragrafa göre cevaplayınız.

1.) Aşağıdakilerden hangisi paragraftan çıkarılamaz?
A) Tüm varlıklar kendini yeniler.
B) Hayatta her şey değişmeye mahkûmdur.
C) İnsanlar zaman zaman iç dünyasını temizlemelidir.
D) Değişim kişiyi aslından uzaklaştırır.

2.) Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Açgözlülükten arınmanın benliğimizi temizlediği
B) Değişimin insanı erişilmez kıldığı
C) Öfkenin kendimizi yenilememize olan katkısı
D) Yenilenmenin insanı değiştiremeyeceği

3.) Parçanın bütünü dikkate alındığında yazarın altı çizili sözle asıl anlatmak istediği “yenilenmek” aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumlu olumsuz tüm yönlerimizle değişmek
B) İçimizdeki olumsuz duygulardan ve kötü davranışlardan temizlenmek
C) Değişime dış görünüşümüzden başlamak
D) Değişime karşı kendimizi soyutlamak

 Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceleri kanıtlamak amacıyla yazılan bilimsel yazılardır.
 Yazarın herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden yazdığı yazılardır.
 Eski çağlardan beri söylenegelen olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâyelerdir.
 Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları yer, zaman, şahıs bildirerek anlatan uzun yazılardır.

4.) Yukarıda tanımları verilen edebi türler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?
A) Deneme – Fıkra – Masal – Roman
B) Makale – Deneme – Masal – Hikâye
C) Makale – Deneme – Efsane – Roman
D) Makale – Deneme – Efsane – Hikâye

5.) “Sinesi is bağlamış bir lambanın ışığı
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı
Yukarıdaki cümlede hangi ögeye yer verilmemiştir?
A) Nesne B) Zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç D) Özne

6.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?
A) Aysel Hanım / sonunda / fikrimize / katıldı.
B) Bütün gün / kitaplarıyla / baş başaydı.
C) O, / bütün / yazılarını / bilgisayarda / yazar.
D) Hocamız / sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı.

7.) I. Teyzemi görünce çok mutlu oldu.
II.Para kazanmak için bu işe girdi.
III.Biraz utangaç olduğu için oyun oynamıyor.
IV.Kardeşini özlediği için eve döndü.
Yukarıdaki cümlelerin anlamsal özellikleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?
I. II. III. IV.
A) amaç-sonuç sebep-sonuç amaç-sonuç amaç– sonuç
B) sebep-sonuç sebep-sonuç amaç-sonuç amaç– sonuç
C) amaç-sonuç amaç-sonuç sebep-sonuç amaç– sonuç
D) sebep-sonuç amaç-sonuç sebep-sonuç amaç– sonuç
8.) “Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.”
Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile yakın anlamlıdır?
A) Bir denizi bardağa dökersen bardağın alacağı yine bardak kadardır.
B) Çok bilmek bir şey ifade etmez önemli olan bildiklerini aktarabilmektir.
C) Bilgi, sevgiyle zekânın anasıdır.
D) Bizim dışımızdakilerde olan yetenek ve beceriye biz şans deriz.

9.) “Benim gençliğim karanlık dolu bir fırtınaydı.” Cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Nesne-Zarf Tümleci-Yüklem
B) Özne-Yüklem
C) Özne-Dolaylı Tümleç-Yüklem
D) Dolaylı Tümleç-Yüklem

10.) Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne – yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Bu seneki okul temsilcisi seçildi.
B) Bu konuyu kendisi açıklasın.
C) Bizim işimize kimse karışmasın.
D) Önerdiğiniz birkaç kitabı okudum.

11.) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz?
A) Zil çalınca çocuk kapıya koştu.
B) Otobüsteki kadın gazete okuyordu.
C) Kolay unutulmaz yaptığın iyilikler.
D) Aranızdaki ne sıcak bir dostluktur.

12.) Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?
A) Araba vapurunun güvertesinde, durmadan söyleniyordu.
B) Bindiğimiz dolmuş köprünün tam orta yerinde bozuldu.
C) Nasrettin Hoca’nın türbesi Akşehir’in güneyindeki mezarlığın ortasındadır.
D) Tam kırk yıldır bu işi yapıyordu.

13.) (I) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve dergi sayfalarında yer almasından yakınıyorlar. (II) Bu yüzden en iyi karikatürlerin bile zamanla unutulup gittiğini söylüyorlar. (III) Gazete ve dergilerde yer alan karikatürlerin güncel konuları içermesi gerektiğini düşünüyorlar. (IV)Karikatürlerin, gazete ve dergi sayfalarından evlerin, galerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda toplanmasını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla adlarının unutulmayacağına, yaşayacaklarına inanıyorlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır.

A) I. B) II. C) III. D) IV.

14.) “Ali ile kardeşi okul yolunda……………..”
Noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin yüklemi edilgen çatılı olur?
A) görüldü. B ) ilerliyordu.
C) koşturuyordu. D) çok neşeliydi

15.) “Mavi göller, yeşil sular, şehirler,
Bize şeref fısıldayan nehirler,
Uyan diye uğuldayan korular…
Düşün çocuğum bu yerlerde neler var?
İşte senin bu mübarek memleket,
Annen gibi sev onu da hizmet et.”
Bu şiirde kaç tane ortaç (sıfat fiil) vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16.)
Öğrenciler pencereden
Halk oyunları gösterisini
İzliyorlardı.

Yukarıdaki cümledeki yüklemin çatı özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Etken-Geçişsiz B ) Edilgen-Geçişsiz
C) Edilgen-Geçişli D) Etken-Geçişli
17.) 1. 1923’te, Cumhuriyet’in kurulduğu yılda, pek çok yenilik yapılmıştır.
2. Ankara’da, soğuğu kanınıza kadar hissettiğiniz şehirde, doğmuşum.
3. Babam, sevdiğim tek erkek, en iyi dostumdur.
4. Bugünlerde köyümü, çocukluğumun geçtiği yerleri, özlüyorum.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde arasöz öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

18.) “Olayların böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim.”
Yukarıdaki cümlede eylemsi, cümlenin hangi ögesi olarak kullanılmıştır?
A) Zarf Tamlayıcısı B) Yüklem
C) Yer Tamlayıcısı D) Belirtili Nesne

19.) Ünlü bir bilim insanına, kendisini yetiştirmesinde nelerin etkili olduğunu sormuşlar. Bilim insanı “Annem!” demiş. Çünkü annem okuldan her gelişimde “Bugün okulda güzel bir soru sordun mu?” derdi. İşte beni yetiştiren en büyük faktör, annemin bu sorusuydu.
Yukarıdaki metinde kaç tane eylemsi kullanılmıştır?
A) 7 B) 6 C) 5 D) 4

20.)

Sanatçımız bir beste yapmaktadır ve söylediği cümleyi zaman anlamı taşıyan söz grubunu vurgulayacak biçimde düzenlemek istemektedir.

Bu doğrultuda cümlenin düzenlenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sizi burada her zaman heyecanla beklerim.
B) Burada sizi heyecanla her zaman beklerim.
C) Her zaman burada heyecanla sizi beklerim.
D) Beklerim sizi her zaman burada heyecanla.

21.) Bizim memleket eskiden çok hareketliydi. Değirmencilik öyle işlek bir zanaattı ki, on kilometrelik yerden çiftçiler öğütülecek buğdayı bize getirirlerdi. Köyü saran tepe¬ler yel değirmenleriyle kaplıydı. Bu tepeler¬de, yollar boyunca inip çıkan çuval yüklü eşek katarlarından başka bir şey görülmez¬di. Şimdi ise ne eski değirmen ve değirmen¬ciler ne de buğday getiren köylüler kaldı…
Bu parçada düşünceyi geliştirme yolların¬dan hangisi kullanılmıştır?
A) Tanımlama B) Benzetme
C) Karşılaştırma D) Tanık gösterme

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi:
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.
Necip Fazıl KISAKÜREK

22.)Yukarıdaki dörtlükle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kaldırımlar anneye benzetilmiştir.
B) Şair kaldırımları kendisiyle özdeşleştirmiştir.
C) Anlatımı güçlendirmek için kelime tekrarı yapılmıştır.
D) Kaldırımların sesi insan sesine benzetilmiştir.

23.) “Yazın, bahçeden gelen çocuk sesleri hanımeli kokusuna karışırken evimin serin¬liğinde yalnızlığımı unutmaya çalışırım.”
Yukarıdaki paragrafta hangi duyumuzla ilgili ayrıntı yoktur?

A) görme B) dokunma C) koklama D) işitme

24- “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
hangisinde “Gün ağarırken yorgun adımlarla
konaktan çıktım.” cümlesindeki anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Eski evimizden çıkıp yeni evimize taşındık.
B) Evden çıktıktan sonra anahtarlarımı unuttuğumu
fark ettim.
C) Evin dik merdivenlerinden hızla çıktık.
D) Yola çıkmadan evvel eve gitmek, uyumak
istedim

Çok sayıda şiir yazanları, yayımlayanları, şiir kitaplarını art arda sıralayanları kınayanlar vardır. Ben, az ya da çok yazmayı bir değerlendirme ölçüsü, bir övgü nedeni saymam. Önemli olan, iyi şiir yazmaktır. Yazıldığı ya da okunduğu günün akşamı unutulup giden şiirler değil, zamana dayanan, eskimeyen, kuşaktan kuşağa aynı ağırlıkta aktarılan şiirler…

25.)Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Çok sayıda şiir yazanları kınamaktadır.
B) İyi bir şairin çok sayıda kitabı olması gerektiğine inanmaktadır.
C) Şiirde yeni sözcükler kullanılmasını istemektedir.
D) Zamanla unutulan şiirlerin iyi şiir olmadığı kanısındadır.

26.) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin
hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili
bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Zeynep hanım, yarın akşam önemli bir konferans
verecek.
B) Fatma teyzemin yemekleri çok güzeldir.
C) TBMM her yıl 1 Ekim’de toplanır.
D) Ankara Kalesi en çok ziyaret edilen yerlerdendir.
TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ…
NOT:
 Cevapları aşağıdaki kutucuklara kodlayınız.
 Sınav süresi 40 dk.Her soru 4 puandır.

BAŞARILAR… Ali ÖZYILMAZ
Türkçe Öğretmeni

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. Grg dedi ki:

    Cevap anahtarını lütfen gönderir misiniz biraz hızlı noluuuuur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

25 + = 35

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.