7.sınıf türkçe 2.dönem 1.yazılı soruları 2016-2017 Derleme

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇAYLAR YBO 2016-2017 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 7.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEM I. YAZILI SORULARI
Ad:                                                                     Soyad:                                                     Sınıf:                         Numara:

Bisiklet, kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır. Çok az yer kaplar; bir duvar kenarına ya da apartmanın bir köşesine rahatça bırakılabilir. Mekanik bir karıncadır bisiklet. Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü taşır.

1- Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Konuşturma B) Abartma C) Benzetme D) Kişileştirme
Gittikçe yalnızlaşıyorsunuz insan kardeşlerim

Ne bir ortak sevinciniz kaldı sizi çoğaltacak,

Ne bir dostunuz var acınızı alacak,

Unuttunuz nicedir paylaşmanın mutluluğunu

2-Yukarıdaki dörtlükte vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yaşamı anlamlı kılan dostluklardır.
b) Sorunlar azaldıkça mutluluk artar.
c) İnsan tek başına yaşayamaz.
d) Birlikte yaşamanın temelinde sevgi vardır.

3- “Oldukça çalışkan bir öğrenciyim.” cümlesinin yüklemi ek-fiilin hangi kipindedir?

A)Görülen geçmiş (hikâye)

B)Öğrenilen geçmiş (rivayet)

C)Geniş zaman

D)Koşul(şart)

4-İsteseymiş bu işi bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (!).” cümlesinde yay ayraç içinde ünlem işareti kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Söze alay anlamı kazandırmak.
B) Alıntı yapıldığını göstermek.
C) Kaba sayılan bir kelimeyi gizlemek.
D Kesin olmayan bilgileri ifade etmek.

5- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ekfiilin hikâye kipiyle çekimlenmiştir?

A)Soruları kolayca çözüverdik.

B)Tek arzusu Avrupa’yı dolaşmaktı.

C)Seni soran, amcanın kızıymış.

D)Proje üç yılda tamamlanabildi.

6- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güzel” kelimesi, kelime çeşidi yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Güzel bir ev yaptırmışlar.
B) Güzel söz söyleme sanatını çok iyi bilirdi.
C) Ne güzel olmuş eviniz, böyle!
D) Güzel bir anlayışa sahipti o.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?
A)Arkadaşlarına yardım etmektedir.

B)Bunlar, daha sonra, önemsiz gözükecek.

C)Savunmalarını istemem mümkün değil.

D)Enver, Şamlı Mehmet’in küçük oğludur.

“ Verdiğim kitabı iki günde okuyuverdi.” Cümlesinin yüklemi, aşağıdakilerden hangisine uygundur?

A) Sürerlilik fiili B)Tezlik fiili
C) Yeterlik fiili D) Yaklaşma fiili

Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Bazıları bu kadar kitabın çıkmasının edebiyatımızı olumsuz etkilediğini söylüyor. Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?

9) Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?

A) Açıklama – Betimleme
B) Sayısal verilerden yararlanma – Tartışma
C) Tanımlama- Sayısal verilerden yararlanma
D) Öyküleme – Betimleme

10) Aşağıdakilerin hangisinde “benzeyen ve benzetilen bir arada verilmiştir?

A) Aslan gibi güçlüydü.
B) Güneş gibi ufuktan doğacaktır.
C) Pehlivanlar iyi güreşiyordu.
D) Komşumuz göçmen kuşlar gibi sürekli taşınırdı.

11) Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “ek eylem” kullanılmamıştır?

A) Kapıların kapanmasıyla oyun başladı.
B) Böyle bir olay karşısında bile sakindi.
C) Fırtınadan önce hava durgundu
D) Beni yaşama bağlayan senin sevgindi.

12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pişmanlık duyulduğu anlatılmaktadır?

A)Uzun yıllar memleketimden ayrı yaşadım.

B)Her geçen güz işimiz zorlaşıyor.

C)Yüreğime ansızın bir hüzün çöküverdi.

D)Bu işe başlamasaydım iyi olacaktı.

13) Aşağıdakilerin hangisinde “-gın, -gin” ekini alan sözcük zarf değildir?
A) Şaşkın çocuk soruyu bilemedi.
B) Onlarla kırgın ayrıldık.
C) Durgun akan sudan korkunuz.
D) Adamcağız bezgin görünüyor.

“Hiç kimse “Ben her şeyi bilirim.”dememelidir. Bir kimsenin her konuyu tam olarak bilmesi imkânsızdır. Bilmediğimiz, aklımızın ermediği şeyleri, tecrübeli kişilerle, bilen kişilere sormalıyız. Böylece yanlış yapmaktan kurtuluruz.”

14) Bu parça aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) Akıl yaşta değil, baştadır.
B) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
C) Akıl akıldan üstündür.
D) Akıl kişiye sermayedir.

15- “güzel” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfıdır?

Güzel bir soru, zekâ eseridir.
Güzeller içinden bir seni seçtim.
Güzel! Demek sonunda ikna oldu.
O sarı saçların ne güzel kokardı.

16- Aşağıdakilerin hangisinde eylemin zamanını belirten bir sözcük yoktur?

O günlerde kimse onu aramadı.
Her zaman onunla ilgilenirdi.
Dünkü adam seni yine sordu.
Bir iki hafta sonra geri geldi.

Öyle güvenilmez biriydi ki —-.
Bu cümlenin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olmaz?

A) gözünü daldan budaktan sakınmazdı.
B) onun ipiyle kuyuya inilmezdi.
C) tek ayak üstünde bin yalan söylerdi.
D) bugün ak dediğine yarın kara derdi.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ek eylem” vardır?

A) Beni telefonla sık sık arayan sendin.
B) Açıkta satılan yiyecekleri almamalıyız.
C) Zamanını boşa harcıyorsun.
D) Evimizin önü limana bakıyor.

Hayatım boyunca önce kendimi eleştirdim. Kendimin en acımasız eleştirmeni oldum. Etrafımdaki övgü seline kapılmadım. Beni eleştirenlere de hoşgörüyle yaklaştım. Etrafımdakilerin beni eleştirmesinden birçok şey kazandım. Bugünlerimi bu kazanımlarıma borçluyum.

Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Başka düşüncelere saygılıdır B) Yergilere aldırmaz.
C) Anlayışlı bir yapısı vardır. D) Öz eleştiri yapabilmektedir.

(1) Sherlock Holmes, kitabı merakla inceliyor. (2) O, bu araştırmaları her gün yapıyor. (3) Bazı konuları çıldırasıya merak ediyor. (4) Bilmediklerini öğrenmek istiyor.

20) Yukarıdaki paragrafta numaralanmış cümlelerin hangisinde yapılan işin durumunu veya zamanını belirten bir sözcük kullanılmamıştır?

A)1. B)2. C)3. D)4.

Mimar Sinan; gerek tekniği gerekse sanatı bakımından yalnız Türk mimarlığında değil,bütün dünya mimarlığında dehası kabul edilen bir sanatçıdır.

21) Bu cümleden Mimar Sinan ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

Eserleri teknik bakımdan üstündür.
Dünyanın en zeki insanıdır
Sanatını yabancılar da takdir etmiştir.
Mimari başarısını dünya kabul etmiştir.

22.” Arkadaşımızın hastalığı günbegün iyiye gidiyordu.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi getirilebilir ?

A)İki günde bir B)Günden güne C)Aralıksız D)Sık sık

“Oyun ve oyuncak…Bunlarla başım o kadar hoş değildi.Oyun oynamam için babamın beni zorladığını hala hatırlarım.Fakat kitaplarla zaman geçirmem için yönlendirilmeye ihtiyacım yoktu. Babam da benim kitaplara zarar vermediğimi anlayınca kendi kitaplarını bana verme cesaretini göstermişti.”
Yukarıdaki metin hangi tür yazıdan alınmıştır ?

A) Gezi yazısı B) Masal C) Makale D) Anı

“Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.”
Cümlesindeki “tatlı” kelimelerinin türü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsim, sıfat B) Zarf, zarf
C) İsim, zarf D) Zarf, isim

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi ek fiil almış bir isimdir?
A) Kendisine biraz olsun ilgi göstermiş.
B) Herkes bize yaklaşmaya çalışıyor.
C) Nihayet onu yakaladılar.
D) Tek amacım buydu.

BAŞARILAR DİLERİZ…

Özkan YALÇINKAYA

Türkçe Öğretmeni

Yazılı sorularını indirmek için tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 58 = 68

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.