6.sınıf Hz. Muhammed’ in Hayatı 2.dönem 1.sınav soruları 2015-2016

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adı:                                                                 Soyadı:                                         Numara:                        Sınıf:

2015–2016 Eğitim Öğretim Yılı Siverek Ortaokulu Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi

6. Sınıf II.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Soruları

A-AŞAĞIDAKİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARI CEVAPLANDIRINIZ.DİKKATLİ OKUYUN SORU ATLAMAYIN!!! (5*15=75)

Peygamberimizin gözümün nuru diye nitelendirdiği, en çok sevdiği ibadet hangisidir?
a) Zekat b) Hac c) Oruç d) Namaz

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin yaşantısıyla ters düşen bir davranıştır?
a) Müslümanın gerekli tedbirleri aldıktan sonra sonuç konusunda Allah’a güvenmesi
b) Müslümanın ibadetlerini zamanında ve tam yapmaya gayret etmesi
c) Müslümanın, kendisine sıkıntı ve zorluk çıkaranlara beddua etmesi
d) Müslümanın, İslam’ın emirlerine tam bir şekilde uyması

Allahü Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Beni anınız ki, ben de sizi anayım!…” (Bakara sûresi, 152. ayet) Bu ayet-i kerime aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
a) Allah’a tevekkül etmek b) Allah’ı çokça zikretmek c) Allah yolunda sabretmek d) Allah’ı çok sevmek

Peygamberimiz, telaşlanan yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir’e “Tasalanma! Allah bizimle beraberdir.”diyerek onu sakinleştirmiş, tam bir teslimiyetle Allah’a güvenmiştir. Peygamberimizin bu tavrını anlatan kavram hangisidir?
a) Tevekkül b) Azim c) Şükür d) Zikir

“Sağ elime güneşi, sol elime ayı verseler yine de bu davadan dönmeyeceğim. Ya Allah bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölüp giderim.” hadis-i şerifi Efendimizin (s.a.v.) hangi yönünü anlatmaktadır?
a) Cömertlik ve kibarlığını b) Sabırlı ve kanaatkâr oluşunu
c) Allah’a olan güveni ve davasına bağlılığını d) Merhametli ve adil oluşunu

Taif dönüşü Cebrail Peygamberimize, “Ey Allah’ın Resûlü! Emir ver de bu kavmi yok edeyim!” dedi. Peygamberimiz (s.a.v.) ise o anda şöyle dua ediyordu:“…Allah’ım! Sen kavmime doğru yolu göster, onlar bilmiyorlar.” Bu olay peygamberimizin hangi özelliğini anlatmaktadır?
a)Azmi-Şükrü b)Sabrı -Merhameti c)Zikri-Şükrü d)Tevekkülü-Cömertliği

Peygamberimiz Müslümanı “İnsanların ………. ve ……….. emin oldukları(güvendikleri) kişidir” şeklinde tanımlamıştır. Boşluklara hangi kelimeler getirilmelidir?
a) ayağından-aklından b)dilinden-gözünden c)aklından-kuvvetinden d)elinden-dilinden

Peygamberimizin ismini duyduğumuzda aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız?
a) İhlâs suresini okumalıyız b) Kelime-i Şehâdet getirmeliyiz
c) Salavât okumalıyız d) Kelime-i Tevhid’i söylemeliyiz

Her türlü imkân ve nimetin gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcanmasıdır. Sahip olduğumuz imkân ve nimetleri gereksiz ve ölçüsüz şekilde harcamaya denir. Açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a) İsraf b) Dengeli toplum c)Ecir d) Hasat

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Sizden biriniz kendisi için sevip istediği şeyi, kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.” buyurmuştur. Hadis-i şerifte vurgulanan mesaj aşağıdakilerden hangisinde tam olarak verilmiştir?
a) Bütün müminler birbirinin kardeşidir.
b) Müminler sahip olduklarını paylaşmalıdır.
c) Gerçek mümin kendisi için istediği şeyleri kardeşi için de ister.
d) Gerçek kardeş zor zamanda kardeşine yardım edendir.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

6 + 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.