Toprak Kayması

Toprak kayması Yamaçlarda bulunan toprağın, kütle halinde kayarak aşağı doğru inmesi olayına toprak kayması denir. Toprak kaymasına heyelân da denir. Bazen toprakla birlikte altındaki kayanın bir bölümü de yer değiştirir. Toprak kaymasının nedenleri; · Yer şekillerinin fazla eğimli olması · Yağışlar ve eriyen kar sularının toprağı kaygan hale getirmesi · Özellikle killi toprakların yağış sularını emerek kayganlaşması · İnsanların yol yapımı ve inşaat çalışması gibi faaliyetleri de toprak kaymasına neden olabilir. Ülkemizde toprak kaymaları en fazla ilkbahar mevsiminde görülmektedir. Bunun en önemli nedeni kar erimeleridir. Toprak kayması en fazla Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmektedir. Özellikle Doğu Karadeniz Bölümü’nde heyelânlar çok fazla olmaktadır. Toprak kayması sonucunda göller de oluşur. Vadi boyunca akan bir akarsuyun önü toprak kayması ile kapanarak göller oluşabilir. Trabzon’daki Sera ve Erzurum’daki Tortum gölleri buna örnek olarak verilebilir.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


4 + 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.