4.sınıf trafik güvenliği dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2015

Adı-Soyadı: 30/05/2015

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Puan:

A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayın.(10×2=20 Puan)

1. Bisiklete binerken başımıza ………………………………. takmamız güvenliğimiz için önemlidir.
2. Otomobil ile yolculuk sırasında …………………………………………… takmalıyız.
3. Yaya kaldırımında yürürken yola …………………. taraftan yürürüm.
4. Yaralanmalarda zaman geçirmeden ……………… Acil Yardım Merkezini aramalı, yardım istemeliyiz.
5. Okul önlerinde güvenli geçiş için…………………… geçitleri bulunur.
6. Bir yere gidip gelirken en…………………………….olan yolu kullanmalıyız.
7. Trafikte …………….. hayatı bizimki kadar önemlidir.
8. Yaya kaldırımından yürürken …………….. hassasiyet gösterilmelidir.
9. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak …………….. taşıttan inilmemelidir.
10. Motorlu yada motorsuz araçları kullanan herkese ……………………………. diyoruz.
www.sorubak.com
B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” ,yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10×2=20 Puan)

1.( ) Dizlik, dirseklik gibi aksesuarlar güzel görünmek için kullanılır.
2.( ) İlk yardım çantasında, bozulan motoru tamir etmeye yarayan araç ve gereç bulunmalıdır.
3.( )Yaya kaldırımında top oynanabilir.
4.( ) Trafikteki her araç gerektiğinde Ambulansa yol vermelidir.
5.( ) Trafik işaret levhaları bilgilendirme, uyarma, yasaklama ve kısıtlama anlamı taşır.
6.( ) Geceleri trafiğe çıkıldığında açık renkli elbise giyilmelidir.
7.( )Yolun yayalar için ayrılmış bölümünde herkes istediği gibi özgürce davranabilir.
8.( )İlk yardım sadece işin uzmanları ve sağlık görevlilerince yapılmalıdır.
9.( )Bisiklete birden fazla kişi binebilir.
10.( ) Toplu taşıma araçlarında yüksek sesle konuşulabilir.

C. Aşağıdaki soruların doğru yanıtlarını seçenekler arasından bulup işaretleyiniz. 10×4=40 puan)
1. Yaya kaldırımı olmayan yollarda yürürken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz?
a) Taşıt trafiğine yakın olan taraftan yürümeliyiz.
b) Taşıt trafiğine uzak olan taraftan yürümeliyiz
c) Toplu halde el ele yürümeliyiz.
d) Taşıt trafiğine yakın taraftan tek sıra halinde yürümeliyiz.
2. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay vb kullanırken güvenlik amacıyla takmamız gerekenlerden değildir?
a) Şapka b) Kask c) Dirseklik d) Dizlik
3. Bir taşıta tutunarak veya arkasına asılarak gidenler birçok tehlike yaşayabilir. Bu tehlikelerden biri de …………….. olabilir.
Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a) Aracın ani fren yapmasıyla araçtan düşmek.
b) Aracın güvenliğini sağlamak.
c) Aracın hızının artmasıyla araçtan fırlamak
d) Aracın viraja girmesiyle araçtan savrulmak.
4. Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?
a) Trafik polisi b) Alt ve üst geçit c) Okul geçidi d) iş makinesi

5. Aşağıdakilerden hangisi yayaların yaya kaldırımlarında uyması gereken kurallardan biridir?

A ) Yaya yollarında koşmamalı. ) Başkalarını rahatsız etmeli. C ) Diğer yayaları engellemeli.D ) Yan yana yürümeli

6.Taşıt yolunda yayaların güvenli bir şekilde karşıya geçmelerini sağlayan işaretle belirlenmiş alanlara
ne denir?
A) cadde B) yaya kaldırımı C) okul geçidi D) yaya geçidi
7. “otomobil-kamyonet-otobüs-motosiklet- kamyon” Bu taşıtlardan kaç tanesi kara yolu taşıtıdır?
A) 3 B) 1 C) 2 D) hepsi

8. Karayollarında hareketli ya da hareketsiz durumda olan ve araçta bulunmayan insanlara ne denir?
A) sürücü B)yolcu C)trafik polisi D)yaya

9. I. Alt ve üst geçitleri kullanmalıyız.
II. Trafik polisinin olduğu kavşaklarda trafik polisinin işaretlerine uymalıyız.
III. Duran araçların önünden, arkasından veya arasından geçmeliyiz.
Yukarıdakilerden hangisi karşıya geçmek için uymamız gereken kurallardandır?
a) I b) I ve II c) II ve III d) I, II ve III
10.Aşağıdakilerden hangisi taşıtlara binişlerde ve taşıtlardan inişlerde dikkat edilmesi gereken kurallardan değildir?
A) Taşıtların kaldırım tarafındaki kapısından inmek. B) Taşıtların yol tarafındaki kapısından inmek.
C) Taşıt tam durduğunda inmek. D) Toplu taşıma araçlarına sıra ile binmek.

D Aşağıda verilen terimlerle işlevlerini eşleştiriniz. 5X4=20 Puan

No İşlevi No Terim
Çocuklar için yapılmıştır. 1 İlk Yardım
Kazalarda yolcuları korur. 2 Çocuk Emniyet Koltuğu
Kazalarda yapılan ilk müdahaledir. 3 Emniyet Kemeri
Her araçta bulunması zorunludur. 4 İlk Yardım Çantası
Araçla seyahat eden kişilerdir. 5 Yolcu
www.sorubak.com
BAŞARILAR.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.