4.sınıf sosyal bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları 2015-2016

ADI …………………………………….SOYAD:………………………….. SINIFI : …………. NO: ………

2015 / 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 3. SOSYAL BİLGİLER YAZILI SORULARI
S1. AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI KULLANARAK CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ. ( 10 PUAN )

güney heyelan kroki kuzey pusula
dağ doğal zelzele Güneş Karadeniz

A. Türkiye’nin kuzeyindeki denizin adı ……………………………………….. dir.
B. Pusulanın renkli yönü ………………………………………… gösterir
C. Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı olarak çizimine …………………………………….. denir.
Ç. Karınca yuvalarının ağzı daima ……………………………………….. gösterir.
D. En kolay yön …………………………………………..ile bulunur
E. Toprak kaymasının diğer adı ………………………………….. dir.
F. Yer sarsıntısına …………………………………….. denir .
G. Yüksekliği 500 metreden fazla olan yeryüzü şekline ………………………………………. denir.
Ğ.Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı ……………………………………… tir.
H. Dağ ,orman ,dere , çay ,ırmak vb. gibi yerler ……………………… çevre unsurlarındandır

S2. AŞAĞIDAKİ TÜMCELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA “ D” , YANLIŞ OLANLARIN
BAŞINA “ Y “ YAZINIZ. 10 PUAN
A. Deprem çantasında düdük olmalıdır. (…….. )
B. Güneş her zaman batıdan batmaz. ( ……..)
C. Depremin diğer adı da zelzeledir. (…… )
Ç. Güney ile doğu arasındaki yön kuzeydoğudur. (………. )
D. Yurdumuzun batısındaki denizin adı Ege Denizi’ dir. ( …….. )
E. Hava sıcaklığını ölçmeye yarayan aletin adı termometredir. ( ……….. )
F. En kolay yön taşların yüzeyindeki yosunlara bakılarak bulunur. (……. )
G. Dağlar beşeri çevre unsurlarındandır . ( ……… )
G. Sulama göletleri doğal çevre unsurlarındandır. (……… )
H. Yeryüzünde en çok insanın ölümüne neden olan doğal afet depremdir.

S3. Ana yönleri yazınız . 5 PUAN
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S4. Ara yönleri yazınız. 5 PUAN
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S5. Hava olaylarından 5 tanesini yazınız. 5 PUAN
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….

S6. Doğal çevre unsurlarından 5 tanesini yazınız. 5 PUAN
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

S7. Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir ? 5 PUAN

A. yön B. plan C. kroki D. harita

S8. Bir yerin kuş bakışı görünümünün göz kararı ile kabataslak kağıt üzerine çizilmiş şekline ne denir ? 5P

A. plan B. harita C. atlas D. kroki

S9. Gökyüzündeki su buharının yoğuşarak damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir ? 5 PUAN

A.bulut B.yağmur C. kar D. sis

S10. Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? 5 PUAN

A. barometre B. termometre C. Plüviyometre D. hidrografi

S11. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? 5 PUAN

A. ovalar , yaylalar B. ırmaklar , dereler C. parklar , çay bahçeleri D. göller , denizler

S12.Doğal ortama en çok zarar veren aşağıdakilerden hangisidir ? 5 PUAN

A. sel B. çığ C. fırtına D.İnsan

S13 . Aşağıdakilerden hangisi doğal ortama örnek olarak gösterilebilir ? 5 PUAN

A. ormanlar B. fabrikalar C. evler D. yollar

S14. Yer altında meydana gelen ani sarsıntılara ne ad verilir ? 5 PUAN

A. kasırga B. hortum C. zelzele D. fırtına

S15. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulundurulmasına gerek yoktur ? 5 PUAN

A. mp3 B. el feneri C. düdük D. pilli radyo

S16. Pusulada renkli okla gösterilen “ N “ hangi yönü gösterir ? 5 PUAN

A. doğu B. batı C. kuzey D. güney

S17. Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? 5 PUAN

A. Minarelerin şerefeleri B. Ağaçların yosunları

C. kuş yuvalarının bulunduğu yer D. karınca yuvalarının ağzı
S18. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ? 5 PUAN

A. deprem B. çığ C. erozyon D. trafik kazası
NOT : 1. 2. sorular 10 ‘ar puan , 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18 sorular 5 ‘er puandır.
BAŞARILAR DİLERİM

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN
CEVAP ANAHTARI

S1. AŞAĞIDAKİ KAVRAMLARI KULLANARAK CÜMLELERİ TAMAMLAYINIZ. ( 10 PUAN )

güney heyelan kroki kuzey pusula
dağ doğal zelzele Güneş Karadeniz

A. Türkiye’nin kuzeyindeki denizin adı KARADENİZ dir.
B. Pusulanın renkli yönü KUZEY ‘ i gösterir
C. Bir yerin yüksekçe bir yerden kuşbakışı olarak çizimine KROKİ denir.
Ç. Karınca yuvalarının ağzı daima GÜNEY ‘ i gösterir.
D. En kolay yön PUSULA ile bulunur
E. Toprak kaymasının diğer adı HEYELAN dır.
F. Yer sarsıntısına ZELZELE denir .
G. Yüksekliği 500 metreden fazla olan yeryüzü şekline DAĞ denir.
Ğ.Yeryüzünde sıcaklığın kaynağı GÜNEŞ ‘ tir.
H. Dağ ,orman ,dere , çay ,ırmak vb. gibi yerler DOĞAL çevre unsurlarındandır

S2. AŞAĞIDAKİ TÜMCELERDEN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA “ D” , YANLIŞ OLANLARIN
BAŞINA “ Y “ YAZINIZ. 10 PUAN
A. Deprem çantasında düdük olmalıdır. ( D )
B. Güneş her zaman batıdan batmaz. ( Y )
C. Depremin diğer adı da zelzeledir. ( D )
Ç. Güney ile doğu arasındaki yön kuzeydoğudur. ( Y )
D. Yurdumuzun batısındaki denizin adı Ege Denizi’ dir. ( D )
E. Hava sıcaklığını ölçmeye yarayan aletin adı termometredir. ( D )
F. En kolay yön , taşların yüzeyindeki yosunlara bakılarak bulunur. ( Y )
G. Dağlar beşeri çevre unsurlarındandır . ( Y )
G. Sulama göletleri doğal çevre unsurlarındandır. ( Y )
H. Yeryüzünde en çok insanın ölümüne neden olan doğal afet depremdir. ( D )

S3. Ana yönleri yazınız . 5 PUAN
DOĞU
BATI
KUZEY
GÜNEY

S4. Ara yönleri yazınız. 5 PUAN
KUZEYDOĞU
KUZEYBATI
GÜNEYBATI
GÜNEYDOĞU

S5. Hava olaylarından 5 tanesini yazınız. 5 PUAN
YAĞMUR
KAR
DOLU
SİS
KIRAĞI
ÇİĞ

S6. Doğal çevre unsurlarından 5 tanesini yazınız. 5 PUAN

DAĞ
OVA
PLATO
IRMAK
DENİZ
GÖL
S7. Bulunduğumuz noktaya göre bir yerin bulunduğu tarafa ne denir ? 5 PUAN

A. yön B. plan C. kroki D. harita

S8. Bir yerin kuş bakışı görünümünün göz kararı ile kabataslak kağıt üzerine çizilmiş şekline ne denir ? 5P

A. plan B. harita C. atlas D. kroki

S9. Gökyüzündeki su buharının yoğuşarak damlalar halinde yeryüzüne düşmesine ne denir ? 5 PUAN

A.bulut B.yağmur C. kar D. sis

S10. Sıcaklık ölçmede hangi alet kullanılır ? 5 PUAN

A. barometre B. termometre C. Plüviyometre D. hidrografi

S11. Aşağıdakilerden hangisi doğal çevre unsurlarından değildir ? 5 PUAN

A. ovalar , yaylalar B. ırmaklar , dereler C. parklar , çay bahçeleri D. göller , denizler

S12.Doğal ortama en çok zarar veren aşağıdakilerden hangisidir ? 5 PUAN

A. sel B. çığ C. fırtına D.İnsan

S13 . Aşağıdakilerden hangisi doğal ortama örnek olarak gösterilebilir ? 5 PUAN

A. ormanlar B. fabrikalar C. evler D. yollar

S14. Yer altında meydana gelen ani sarsıntılara ne ad verilir ? 5 PUAN

A. kasırga B. hortum C. zelzele D. fırtına

S15. Aşağıdakilerden hangisinin deprem çantasında bulundurulmasına gerek yoktur ? 5 PUAN

A. mp3 B. el feneri C. düdük D. pilli radyo

S16. Pusulada renkli okla gösterilen “ N “ hangi yönü gösterir ? 5 PUAN

A. doğu B. batı C. kuzey D. güney

S17. Aşağıdakilerden hangisi yön bildiren ifadelerden değildir ? 5 PUAN

A. Minarelerin şerefeleri B. Ağaçların yosunları

C. kuş yuvalarının bulunduğu yer D. karınca yuvalarının ağzı
S18. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden değildir ? 5 PUAN

A. deprem B. çığ C. erozyon D. trafik kazası
NOT : 1. 2. sorular 10 ‘ar puan , 3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18 sorular 5 ‘er puandır.
BAŞARILAR DİLERİM

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 2 = 11

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.