4.sınıf sosyal bilgiler 2015-2016 2.dönem 1.yazılı soruları

SORULAR

1. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanın başına (D), yanlış olanın başına (Y) yazınız.

(…) Miladi takvimde bir yıl 365 gün 6 saattir.
(…) Teknolojik ürünler,işlerin hızlı ve kolay yapıl-masını sağlar.
(…) Bir aile veya bireyin aylık gelir ve giderlerini gösteren tabloya bütçe denir.
(…) Tarihte kullanılan ilk saat güneş saatidir.
(…) Aileler önce istekleri, sonra ihtiyaçları karşılamalıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

*Pusulanın renkli ucu her zaman …………gösterir.

*”Bir ailenin bütün bireylerinin geçmiş¬ten günümü-ze, belirli bir düzen içerisin¬de sıralanmasına …………………………… denir.”

*Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yönteme ……………………… denir.

*Daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesine………………..denir.

*Röntgen …………………..…alanındaki teknolojik ürünlerdendir.

3. Aşağıdakilerden hangisi teknolojik ürünlerin hayatımızda sağladığı olumlu etkilerden biri değildir?

A) Yaşamı kolaylaştırır.

B) Hızlı ulaşım sağlar

C) Zamandan tasarruf sağlar.

D) Çevreyi kirletir.

4. Aşağıdakilerden hangisi bir saat çeşidi değildir?

A) Su saati B) Güneş saati

C) Kum saati D) Ay saati

5. I. Türklerin ilk kullandığı takvimdir.
II. Müslümanlığın kabulünden sonra kullanılmaya başlanan takvimdir.
III. Halen kullandığımız takvimdir.

Verilen cümlelerdeki boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

I II III___
A) 12 Hayvanlı Miladi Hicri

B) Hicri 12 Hayvanlı T. Miladi

C) Rumi Miladi Hicri

D) 12 Hayvanlı Hicri Miladi

6. Kullandığımız kitabın bize ulaşıncaya kadar ge-çirdiği aşamalar hangi seçenekte doğru verilmiş- tir?

A) Fabrika- ağaç – tüketici – kırtasiye

B) Ağaç – fabrika – kırtasiye-tüketici

C) Tüketici- fabrika – kırtasiye- ağaç

D) Ağaç – kırtasiye- fabrika – tüketici

7. Aşağıdaki teknolojik ürün ve kullanım alanları ile eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Stetoskop – Eğitim

B) Tren – Ulaşım

C) Telefon – İletişim

D) Projeksiyon – Eğitim

8. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşudur?

A) Vali Ünal Erkan İlkokulu

B) Diyarbakır Devlet Hastanesi

C) Eğitim gönülleri vakfı

D) Bağlar Belediyesi

9. -Sütten peynir yapılması ………………….
-Elde edilen peynirin marketlere taşınması……..
-İnsanların marketteki peyniri alması ……………

Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangileri gelmelidir?

A) tüketim – üretim – dağıtım

B) üretim – dağıtım – tüketim

C) tüketim – dağıtım – üretim

D) üretim – tüketim– dağıtım

10. Aşağıdaki teknolojik araçlardan hangisi diğerlerinden farklı bir alanla ilgilidir?

A) Gemi B) uçak

C)Telefon D)tren

11. Aşağıdakilerden hangisini yaparsak depreme karşı önlem almış oluruz?

A) Yamaç yerleri ağaçlandırmak

B) Dere yataklarını düzenlemek

C) Sağlam ve dayanıklı binalar yapmak

D) Yolları asfaltlamak

12. Aşağıdaki atık maddelerden hangisinin geri dönüşümü yoktur?

A) Kömür B) Kağıt

C) Cam D) Pet Şişe

13. Aşağıdaki davranışlardan hangisi teknolojiyi doğru kullanan birinin davranışıdır?

A) TV’deki hiç bir diziyi kaçırmamak.

B) Günde 4 – 5 saat cep telefonu ile konuşmak.

C) Ödevini hazırladıktan sonra bilgisayarı
kapatmak.

D) Radyonun sesini son seviyede olacak şekilde açmak.

www.sorubak.com
14. Aşağıda Milli Mücadele döneminde savaşılan cepheler ve ülkeler verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Batı cephesi —» Yunanlılar

B) Güney cephesi —» Fransızlar

C) Doğu cephesi —» Ruslar

D) Doğu cephesi —» Ermeniler

15. Aşağıda verilenlerden hangisi resmi
kurumdur ?

A) LÖSEV

B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı

C) Milli Eğitim Bakanlığı

D) TEMA Vakfı

16. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden birisi değildir ?
A) Giderleri devlet tarafından karşılanır.

B) Çalışanların amacı topluma hizmet etmektir.

C) Çalışanlar ücret almadan gönüllü olarak hizmet
verir.

D) Resmi kurumlarda çalışanlar devlet memuru olarak nitelendirilirler.

17. “ Miladi takvimin başlangıcı……………………………………..’nın doğumudur. Hicri takvimin başlangıcı ise …………………………………………………… ‘in Mekke’den Medine’ye göç etmesidir.’’
Boşluklar sırasıyla en uygun nasıl doldurulmalıdır?

A) Hz.İbrahim- Hz. Muhammed
B) Hz.İsa- Hz. Muhammed
C) Hz. Muhammed – Hz.İsa
D) Hz.İsa- Hz.İbrahim

18.Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup değildir?

A)Futbol takımı B)Tiyatro oyuncuları

C)Otobüs yolcuları D)Aile

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 8 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.