4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.YAZILI SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ADI SOYADI:……………………………………………                                     www.sorubak.com SALI

  1. Aşağıdaki verilen sözcükleri cümlelerdeki uygun olan boşluklara yerleştiriniz.
Eğitim,   sivil toplum örgütü,   dayanışma,     taraflı,    sağlık,    resmi kurum,    güvenlik,

güneş, rolü, çevre kirliliği, internet, tüketim, ay, zarara, sosyal, sorumluluğu, üretim

 

 

v     İnsanların topluma yararlı amaçlar  etrafında birleşerek, birlikte topluma faydalı etkinlikler

v     gerçekleştirdikleri  gruplara ……………………………………….……denir.

v     Giderleri devlet tarafından karşılanan, hizmet nitelikleri devletçe belirlenen ve görevlileri devlet tarafından atanan yapılara ……………………………denir.

v     Resmi kurumlardan okullar………………hizmeti, devlet hastaneleri………………hizmeti ve polis ……………..hizmeti  verir.

v     Yardımlaşma derneklerinin hızla büyümesi ve çoğalması, toplumumuzda ………………….nın ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir.

v     Köşe yazarı ile haberci arasındaki fark, habercinin tarafsız, köşe yazarının ise

……………………yazılar yazmasıdır.

v     Doğal çevrenin bilinçsizce kirletilmesine …………………………… denir.

v     Ailemiz, içinde yaşadığımız en küçük ……………………… kurumdur.

v     Ailede yer alan herkesin bir ………………… ve ………………… vardır.

v     İnsanların birbirlerine ulaşmasını sağlayan bilgisayar ağına ………………… denir.

v     Teknolojinin yanlış kullanılması, yarardan çok ……………………… sebep olur.

v     Miladi takvim ………………… yılına göre, hicri takvim ise ……………… yılına göre  düzenlenmiştir.

v     Gıda maddelerini satın alırken …………… ve ……………… tarihlerine bakmalıyız

 

                                Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

Hastane  (1)     Kızılay    (2)         TEMA (3)      Sağlık ocağı  (4)

 

Sanatoryum (5)   Akut   (6)        ÇEKÜL (7)       Dispanserler  (8)

 

   1-Yardım kuruluşlarının numaralarını yazınınız :…………………………………..

2-Sağlık kurumlarının numaralarını yazınınız    :.…………………………………

 

1-Sosyal örgütlerin kuruluş amacı nedir?

 …………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2-Çevremizin güzelleştirilmesi ve temizliği için neler yapmalıyız?

 …………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

sağlık
sağlık
yardım
dayanışma

Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerleri karelerin içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız.

yardımseverlik
eğitim

 

1-Sağlık ocakları bir ……………………………………… kuruluşudur.

2-Kızılay bir ………………………….. kuruluşudur.

3-Dispanserler bir ……………………………….. kuruluşudur.

4-İlköğretim okulları …………………………….. kurumudur.

5-Kişiler arasında bir birine destek olmaya …………………………… denir.

6-İhtiyacı olan kişilere yardım etmekten hoşlanma işine …………………………. denir.

 

EŞLEŞTİRME 

a.Lütfiye Ali Şadi Çelik ilkokulu           Sosyal Grup                                  (      )

b.Türkiye Doğal Hayatı Koruma Derneği                Resmi Kurum                                (    )

c.Kızılay             Sivil Toplum Örgütü                  (     )

d.Tema Vakfı                  Sosyal Yardım Kuruluşu         (     )

 

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “ Y” harfi yazınız.

(      ) Kroki çizilirken ölçek kullanılır

(      )  Sıcaklık  0 C’nin altına düşerse kar yağma olasılığı yüksektir.

(      Sıcaklığı barometreyle ölçeriz

(     )  Erozyonu önlemek için ağaçlandırma çalışmalarına önem verilmelidir.

(     )  İnsanların doğayla bilinçsizce kullanmaları sonucunda hava, su ve toprak kirliliği oluşur.

(    )  Barajlar çevremizdeki doğal unsurlardan biridir.

(    )  İnsan, bitki ve hayvan toplulukları doğal çevrenin unsurlarıdır.

(    )  Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır.

(    )  Depremin vereceği zararları azaltmak için eğimli yerlere setler yapılmalıdır.

(    ) Deprem, erozyon, çığ, toprak kayması doğal afetlerdir.

(    ) Deprem, sel gibi afetlerde Kızılay insanlara yardım eder.

(    ) İhtiyacı olanlara yardım etmek insanlık görevidir.

(    ) Anketler, insanların ortak görüş, duygu, düşünce ve davranışlarını belirlemek için yapılır.

(    ) Deniz, göl ve akarsuların kirlenmesi, tüm canlı hayatın azalması ve tükenmesi demektir.

(    ) Sosyal etkinlikler yalnızca eğlenmek amacıyla yapılır.

(        ) İnsanlar, ihtiyaçlarını karşılamak için birbirine ihtiyaç duyar.

  (        ) Bir grup oluşturmak için ortak bir amaç gerekir.

 (        ) İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturdukları birliktelikler parti olarak adlandırılır.

 (        ) Yol, su, kanalizasyon gibi alt yapı ihtiyaçlarını gideren kurum Kızılay’dır.

 (        ) Aile; anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük bir kurumdur.

 (        ) İnsanlar arasındaki anlaşmazlıkları kanuni yollarla gideren kurumlar mahkemelerdir.

 (        ) Resmi kurumlar; gönüllü insanlar tarafından oluşturulur. (        ) Sivil toplum örgütleri toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlar.

  (        ) TEMA; erozyona karşı mücadele veren ve ağaçlandırma faaliyetleri yapan vakıftır.

 (       ) LÖSEV ( Lösemili Çocuklar Vakfı ) resmi bir kurumdur

1-Aşağıdakilerden hangisi okulumuzda deprem ve yangın tatbikatlarını düzenleyen kulüptür?

a) Çevre Koruma Kulübü                                  b) Bilim Fen ve Teknoloji Kulübü  

c) Sivil Savunma Kulübü                                  d) Gezi Tanıtım ve Fotoğrafçılık Kulübü 

  1. Bir ailede işbölümü yapıldığında bir çocuk aşağıdakilerden hangisinden sorumlu olamaz?

a)     Kişisel eşyalarının, giysilerinin düzeninden;

b)    Günlük çöpleri dışarı çıkarmaktan;

c)     Annesine işlerinde yardım etmekten;

d)    Evin geçimini sağlamaktan

 Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüplerde çalışmalara katılmamızın bize getirdiği faydalardan değildir?

        A. Yeni arkadaşlar ediniriz.               B. Bilgilerimiz ve yeteneklerimiz gelişir.

        C. Kendimize güvenimiz artar.         D. Psikolojimiz olumsuz etkilenir. 

  1. Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumdur?

        A. Kadın Ressamlar Derneği                       B. Çırağan Musiki derneği

        C. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü                      D. Çevre Koruma Vakfı 

  1. Aşağıdakilerden hangisi bir belediyenin yapacağı çevre koruma ve güzelleştirme hizmetlerinden değildir?

   A.  Yeşil alan oluşturmak       B. Atık kağıt, plastik ve camlar için kumbara oluşturmak

  1.   Okul yaptırmak                 C.  Yol kenarlarını ağaçlandırmak
  1.  

I. Önceleri çok çabuk yoruluyor ve nefes nefese kalıyordu.

II. Sonra sık sık sesi kısıldı ve zamanla sesi kalınlaştı.

III. Yıllar sonra kötü kötü öksürmeye başladı.

IV. Doktora gittiğinde akciğerlerinde kanserin başladığını öğrendi.

      Mehmet Amcanın başına gelen bu olayların sebebi ne olabilir?

        a) İçki içmesi    b) Çevreyi kirletmesi    c) Tutumlu olmaması   d) Sigara içmesi 

7-     Doğal afetlerde kurtarma faaliyeti yapan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a) AKUT                         b) TEMA                   c) LÖSEV                        d) AÇEV 

8-  Aşağıdakilerden hangisi resmi bir kurum değildir?

a) Türk Silahlı Kuvvetleri                                    b) Milli Eğitim Müdürlüğü 

c) Türk Kalp Vakfı                                              d) Türkiye Karayolları Müdürlüğü 

9- Aşağıdakilerden hangisi en önce üyesi olduğu bir gruptur?

a) Aile                           b) Basketbol takımı                   c) Ders çalışma grubu             d) Oyun grubu      

10- Aşağıdaki kurumlardan hangisi insanların sağlıklı bir yaşam sürmesi için kurulmuştur?

a) Okullar                b) Sağlık ocakları                      c) Belediyeler                    d) Kaymakamlıklar 

11.) Aşağıdaki sosyal örgütlerden hangisi içki, sigara ve uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek amacıyla kurulmuştur?

a) Huzur Evi               b) Kızılay                   c) Yeşilay                           d) Çocuk esirgeme Kurumu 

12.) Toplumun süreklilik gösteren ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan gruplara “kurum” denir.Kurumların en belirgin özelliği faaliyetlerinin yasalarla belirlenmiş olması ve süreklilik göstermesidir.

   Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir kurum olamaz?

a) Hastane                        b) Postane                 c) Ders çalışma grubu        d) Okul 

13.) “Birlikten kuvvet doğar.” atasözü ile anlatılmak istenen nedir?

a) Yardımlaşma ve dayanışma                                    b) Başkalarına üstünlük sağlama

c) İstediği her şeyi yapabilme                                     d) Yarışmalarda herkesi geçme 

14.) Aşağıdakilerden hangisi Kızılay kulübünün faaliyetleri arasında yer almaz?          

a) Fakir öğrencilere yardım eder.                          b) Çevredeki muhtaç insanlara yardım eder.

c) Kızılay’ı tanıtıcı faaliyetlerde bulunur.             d) Okulda yangın ve deprem tatbikatı yaptırır. 

15.) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gruplarda iş bölümü vardır.                               b) Kurulan tüm grupların amacı aynıdır.

c) Bazı gruplar kısa süreli, bazıları kalıcıdır.         d) İnsanlar ortak bir amacı gerçekleştirmek için grup kurarlar. 

16.) Aşağıdakilerden hangisi bir sağlık kurumu değildir?

a) Meslek Liseleri        b) Dispanser                  c) Sağlık ocağı                      d) Hastane 

17.) Sivil toplum örgütleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Sivil toplum örgütleri yardımlaşmayı ve dayanışmayı ön plana çıkarır.

b) Bu örgütler gönüllü insanlar tarafından kurulur.

c) Bu örgütlerde çalışanlar faaliyetleri karşılığında ücret alırlar.

d) Sosyal örgütler faaliyetlerini ilan ve afişlerle halka duyurur. 

18.) Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumlarla sivil toplum örgütlerinin ortak özelliğini belirleyen seçenektir?

a) Devlet tarafından kurulurlar.                                               b) Çalışanlar maaş alırlar.

c)Her ikisi de topluma hizmet etmek için çalışırlar                d) İhtiyaçları devlet tarafından karşılanır. 

19-Aşağıdakilerden hangisi doğayı koruma amacıyla kurulmuş sivil toplum kuruluşlarından biridir?

A) TEMA                   B) AKUT                   C) TEGV        D) MEHMETCİK VAKFI             

20- Aşağıdakilerden hangileri ormanların yararlarından biri değildir? 

I- Erozyonu önler    II- Heyelanı önler    III- Sel oluşmasını önler      IV- Depremleri önler 

A) I ve II                     B) I,II,III                      C) II ve III       D) I,II,III ve IV

21- Haritaya baktığımızda Antalya’ nın Türkiye haritasının alt kısmında olduğunu görüyoruz. Antalya Türkiye’nin neresindedir?

A) Doğusunda                     B) Batısında              C) Kuzeyinde                       D) Güneyinde   

22- Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisi kan bağışı ve afetzedelere yardım konusunda çalışır? 

   A) TEMA              B) Kızılay                                C) AÇEV                   D) Yeşilay 

23- Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütü değildir?

   A) Çevre Koruma Vakfı                                      B) Emniyet Teşkilatı

   C) Sigarayı Bıraktırma Vakfı                              D) Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı 

24- Aşağıdakilerden hangisi resmî kurumdur?

   A) Hayvanları Koruma Derneği                         B) Altı Nokta Körler Derneği

   C) Adliye                                                               D) Vosvos Kulübü 

25- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

   A) sağlık – hastane                                                         B) ilâç – eczane

   C) güvenlik – polis                                                          D) eğitim – mahkeme 

26-Aşağıdakilerden hangisi Tema Vakfı’nın görevlerinden değildir?

   A) Alkol, sigara ve uyuşturucunun zararlarını anlatmak   B) Erozyonun tehlikeli sonuçlarını halka bildirmek

   C) Ormanların korunmasını sağlamak                     D) Türkiye’nin çöl olmasını engellemek 

27- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) Ailede demokrasi olmalıdır.                          B) Ailede herkes her istediğini özgürce yapabilmelidir.

   C) Aile bireyleri arasında sorumluluk olmalıdır.         D) Ailede dayanışma olmalıdır. 

28-Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın gelir kaynaklarından değildir?

   A) Yardım ettiği kişilerden aldığı ücretler                                B) Sattığı pul ve rozetler

   C) Vatandaşların yaptığı bağışlar                                             C) Kurban derileri 

29- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi dayanışma ve yardımlaşma ile ilgili değildir?

   A) Bir elin nesi var iki elin sesi var.                              B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

   C) Birlikten kuvvet doğar.                                                          D) Görünen köy kılavuz istemez. 

30-. Hangi sivil toplum örgütü “deprem sonrası canlıları enkazdan kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri” yapar?

   A) TEMA                B) ÇEKÜL                            C) AÇEV                               D) AKUT 

31- Aşağıdaki kurumlardan hangisine siz katılarak sosyal ve eğitsel bir etkinlik yapabilirsiniz?

   A) Kızılay Kulübü                B) Emniyet Teşkilatı        C) İtfaiye                    D) Nüfus Müdürlüğü 

32-. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ulusunun dayanışmasına en güzel örnektir? 

   A) Yeni yollar yapılması                                     B) Millî Mücadele’nin kazanılması

   C) Kızılay’ın kurulması                                        D) Fakirlere sadaka vermeleri 

33- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

   A) Ailede demokrasi olmalıdır.                          B) Ailede herkes her istediğini özgürce yapabilmelidir.

   C) Aile bireyleri arasında sorumluluk olmalıdır.         D) Ailede dayanışma olmalıdır.

 

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

85 − = 80

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.