4.sınıf sosyal bilgiler 2.dönem 1.yazılı soruları 2015-2016

1. Mutar:Teknolojinin gelişmesiyle ……
Murat bu sözlerini aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlarsa doğru olmaz?
A) İnsan hayatı kolaylaştırır
B) Zaman kaybını arttırır
C) Bilgilerin kalıcı hale gelmesini sağlar
D) İşler daha hızlı yapılmaya başlandı
2.) Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi eğitim alanında kullanılmaktadır?
A) Röntgen B) Projeksiyon
C) Süpürge D) stetoskop
3.) Hz. İsa’nın doğumunun esas alındığı takvim hangisidir?
A) Rumi takvim B) Hicri takvim
C) Miladi takvim D) Celali takvim
4.) Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak alan takvim hangisidir?
A) Hicri takvim B) Rumi takvim
C) Celali takvim D) Miladi takvim
5.) İnsanlar zamanı ölçmek için hangisini kullanmamışlardır?
A) su B) yıldız C) güneş D) kum
6-Zamanın gün, ay, yıl gibi parçalara bölünüp düzenli bir sırayla gösterildiği çizelge nedir?
A) tarih B) saat C) takvim D) sene
www.sorubak.com
7.) Aşağıdakilerden hangisi gereğinden fazla televizyon izlemenin çocukların yaşamındaki olumsuz etkilerine örnek olarak gösterilemez?
A) Bedensel gelişimini olumsuz etkiler.
B) Çocuğu aile ve arkadaşlık ilişkileirnden koparır.
C) Çevresi hakkında daha geniş bir bilgiye sahip olur.
D) Geç yatma ve uykusuzluğa sebep olur.
8.)Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında kullanılan teknolojik aletlerden biri değildir?
A) tepegöz B) akıllı tahta
C) Bilgisayar D) röntgen cihazı :MR
9.)Bilim ve teknolojinin gelişmesinde
I . merak II. İhtiyaç III. Araştırma
Yukarıdakilerden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
A) I ve III C) II ve III
B) I ve II D) I, II, III
10-İnsanları zamanı ölçmek için kullandıkları İLK SAAT hangisidir?
A)Kum saati B)Duvar Saati
C)Su saati D)Güneş saati
11-Verilenlerden hangisi insanların bir araya gelerek oluşturduğu birlikteliğe örnek değildir?
A)Kurum B)Birey
C)Sosyal Örgüt D)Grup
12.) İnsanlar gök cisimlerinin haraketlerini izlemek için gözlem evleri kurmuştur.Bu gözlem evlerinde ne ile gözlem yapılmaktadır?
A) mikroskop B) gözlük
C) teleskop D) stetoskop
13.) -En fazla tükettiğimiz besin ürününü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) fabrika-un-fırın-buğday-ekmek
B) buğday-un-fabrika-ekmek-fırın
C) buğday-fabrika-un-fırın-ekmek
D) fırın-buğday-un-fabrika-ekmek
14.) Aşağıdakilerden hangisi teknolojiyi bilinçsizce kullanmayı anlatan bir davranıştır?
A)Uzun süren cep telefonu konuşmalarında kulaklık kullanmak
B)Bilgiye hızlı erişmek için interneti kullanmak
C)Alınan bir ürünü kullanma kılavuzunu okumadan çalıştırmak.
D)Televizyonu uygun uzaklıktan izlemek.
15.)Aşağıdakilerden hangisi resmi kurum değildir?
A) Milli Eğitim Bakanlığı B) Toki İlkokulu C) Ankara Devlet Hastanesi D) AÇEV: Anne çocuk vakfı
16.) Aşağıdakilerden hangisi savaşalrda, doğal afetlerde insanların yardımına koşar?
A) TEMA B) KIZILAY C) TEV D) AÇEV
17.) İnsanlar bütün ihtiyaçlarını kendileri karşılayamazlar. Bir insan hem doktor, hem öğretmen, hem mühendis olamaz. Bu durum toplumda aşağıdakilerden hangisini zorunlu hale getirmiştir?
A) Başkalarının işine karışmamayı
B) İş bölümü ve dayanışmayı
C) Çok sayıda okul bitirmeyi
D) İhtiyacımız olan şeyleri başka ülkelerden almayı
18.)Aşağıdaki durumlardan hangisi toplumsal yardımlaşmaya örnek olarak gösterilebilir?
A) çevreyi temiz tutmak
B) Maddi durumu yetersizlere gıda yardımı yapmak
C) çevreyi ağaçlandırmak
D) kötü alışkanlıklardan uzak durmak
19.)Ülkemizi ağaçlandırma faaliyetlerini hangi kuruluş üstlenmiştir?
A) AKUT B) AÇEV C) TEV D) TEMA
20.) İnsanlara içki, sigara, eroin vb. maddelerin zararlarını anlatmak için kurulmuş kurum hangisidir?
A) Çocuk Esirgeme Kurumu B) Kızılay
C) Yeşilay D) Sivil Savunma Teşkilatı

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

54 − = 46

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.