4.sınıf fen bilimleri dersi 1.dönem 2.sınav 2015-2016

A. Aşağıdaki açıklamaları ilgili olduğu kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri ile eşleştiriniz. 12p

Geminin limana yaklaşması Kuvvetin hızlandırıcı etkisi
Havaalanından kalkan uçak Kuvvetin şekil değiştirici etkisi
Otomobilin virajlı yolda ilerlemesi Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi
Kâğıdın katlanarak kuş yapılması Kuvvetin yön değiştirici etkisi

B. Kuvvetin cisimler üzerinde oluşturabileceği etkilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız. 18p

( ) Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştiremez.
( ) Kuvvet, duran bir cismi hareket ettirebilir.
( ) Kuvvet, hareket eden bir cismi hızlandırır ya da yavaşlatabilir.
( ) Kuvvet, cisimlerin rengini değiştirebilir.
( ) Kuvvet, hareket eden cismi durdurabilir.
( ) Kuvvet, hareket eden cismin yönünü değiştirebilir.
( ) Kuvvet uygulanan bütün cisimler hareket eder.
( ) İtme ve çekme sırasında cisimlere uyguladığımız etkiye kuvvet denir.
( ) Uygulanan kuvvet yeterli değilse cismin şekli değişmez.

C. Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanı ile doldurunuz. 10p

iter pusula akciğer çeker mıknatıs kuvvet güney kan kuzey hava

Denizcilerin yön bulmakta kullandıkları içinde mıknatıs bulunan alet ………………. dır.
Mıknatısta aynı kutuplar birbirini ………… zıt kutuplar birbirini ……………….
Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çeken cisimlere …………………. denir.
Mıknatısın N ile gösterilen kutbu ………………, S ile gösterilen kutbu ………………. gösterir.
Oksijen, besin, atık maddeler ve karbondioksit vücudumuzda ………….. yoluyla taşınır.

D. Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız. 10p

1. Aşağıdaki görselde I ve II numaralı mıknatıslar birbirini çekerken, II ve III numaralı mıknatıslar birbirini itmektedir. Buna göre noktalı yerlere “N” ya da “S” harfini yazarak mıknatısların kutuplarını belirtiniz.

2. Mıknatısın kullanım alanlarına üç örnek veriniz.

•……………………………………………………………………………………………………………….
•……………………………………………………………………………………………………………….
•………………………………………………………………………………………………………………

1. Aşağıdaki tablonun hangi numaralı bölümleri doğru işaretlenmiştir?
A) II, III B) I, II C) II, IV D) I, IV
6. Görseldeki otomobil, sabit süratle belirtilen yönde hareket etmektedir. I, II, III ve IV numara ile belirtilen kuvvetlerden hangisi uygulanırsa otomobil daha hızlı hareket eder?

A) I B) II C) III D) IV

2. Uygulanan kuvvet sonucu şekli değişen aşağıdaki cisimlerden hangisi kuvvet ortadan kalkınca eski şekline dönebilir?

A) Teneke kutu
B) Oyun hamuru
C) Bulaşık süngeri
D) Çay bardağı
7. Hareket hâlindeki bir cismi yavaşlatmak veya durdurmak istersek ……………

Yukarıdaki cümleyi hangi ifadeyle tamamlarsak doğru olur?

A) hareketle aynı yönde kuvvet uygularız.
B) hareketle zıt yönde kuvvet uygularız.
C) hareketle aynı doğrultuda kuvvet uygularız.
D) hareketle farklı doğrultuda kuvvet uygularız.

3. Görseli verilen mıknatıslardan hangileri birbirini iter?

A) I, II B) I, III
C) II, III D) I, II, III
8. Hangileri vücudun destek ve hareketini sağlar?

Yukarıdaki sorunun yanıtı olan bölümler boyanacaktır. Buna göre hangi numaralı bölümler boyanır?

A) I, II, V, VI B) I, III, IV, V
C) II, III, V, VI D) I, II, III, V

4. Yukarıdaki ifadeler için hangi seçenekteki değerlendirme doğrudur?

A) Yalnız I. ifade doğrudur.
B) Yalnız II. ifade doğrudur.
C) Her iki ifade de doğrudur.
D) Her iki ifade de yanlıştır.
9. Aşağıda verilen aletlerin hangisinin yapımında mıknatıs kullanılmaz?

Radyo bilgisayar telefon saat

A) B) C) D)

5. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Egzersiz yapmak kaslarımızı daha güçlü hale getirir.
B) Egzersiz sırasında nabız atışı hızlanır.
C) Egzersiz kemik gelişimine katkı sağlar.
D) Egzersiz sırasında soluk alıp verme yavaşlar. 10. Soluk aldığımız zaman havanın izlediği yolu düşündüğümüzde yutak hangi yapılar arasında bulunur?

A) Gırtlak ile soluk borusu
B) Soluk borusu ile akciğer
C) Burun ile gırtlak
D) Gırtlak ile akciğer www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


42 − 39 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.