4.sınıf 2015-2016 sosyal bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÇATAK İLKOKULU
4/A SINIFI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI

1-Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız. (12 Puan)
1) Mal ve hizmetleri satın alıp kullanan, tüketen kimselere ……………………………………………… denir.
2) Atık malzemelerin fabrikalarda tekrar kullanılabilir hale getirilmesine …………………………………………………………denir.
3) Kimsesiz çocukların barınması ve korunması için ………………………………………………………… kurumu kurulmuştur.
4) Devlet tarafından oluşturulan kurumlara ………………………………………………………………………………denir.
5) Okullardaki ……………………………………………………………………………… yeteneklerimizi geliştirmemizi sağlar.
6) Okulda deprem ve yangın tatbikatı …………………………………………………………………………kulübü tarafından yapılır.
2- Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanlarının başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız.(10 Puan)
( ) Sivil toplum kuruluşu çalışanları düzenli olarak ücret alır.
( ) Dernek ve vakıflar sivil toplum örgütleridir.
( ) Resmi kurumlar; gönüllü insanlar tarafından oluşturulur.
( ) Sivil toplum örgütleri toplumdaki yardımlaşma ve dayanışmayı amaçlar.
( ) Okullarımız devlet tarafından kurulmuş resmi kurumlardır. www.sorubak.com
3) Aşağıdaki görevler ile ilgili kuruluşları eşleştiriniz. (14 Puan) www.sorubak.com

1 Lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak
2 Türkiye’deki çölleşme, kuraklık, ağaçlandırma, su kirliliği gibi, çevre sorunları ile ilgili çalışmalar yapar.
3 Sigara, alkol uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele eder.

4 Yetenekli fakat maddi olanaklardan yoksun çocukların ve gençlerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için yardım eder.
5 Ülkemizin doğal ve kültürel mirasını korumak amacıyla faaliyetlerde bulunur.
6 Doğal afetlerde ve kazalarda kurtarma ve ilk yardım çalışmaları yapar.

7
Savaşta ve barışta felakete uğrayanlara her türlü yardımı sağlamak için kurulmuş insancıl amaçlı bir dernektir

4) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Gönüllü kişilerden oluşmaktadır.
B) Toplumun çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kurulmuşlardır.
C) Yardımlaşma ve dayanışma temelinde kurulmuşlardır.
D) Yöneticileri devlet tarafından atanmaktadır.

5) “İnsanlar bir amaç gerçekleştirmek için bir araya gelirler. İnsanların bir araya gelmesine grup denir.”Buna göre aşağıdakilerden hangisi grup olamaz ?
A) Öğrenci kulüpleri B) Okul aile birlikleri
C) Basketbol takımı D) Caddedeki insanlar

6) Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumları sosyal gruplardan ayıran en önemli özelliklerden biridir?
A) Resmi kurumlar devlet tarafından kurulur.
B) Resmi kurumlarda insanlar görev alırlar.
C) Resmi kurumlar toplumun yararı için çalışırlar.
D) Resmi kurumlar ihtiyaçlardan doğmuştur.

7) Toplumda güvenliği sağlayan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfus Müdürlüğü B) Emniyet Müdürlüğü
C) Milli Eğitim Müdürlüğü D) Sağlık Müdürlüğü

8) Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum ör¬gütü değildir?
A) Çevre Koruma Vakfı B) Eğitim Gönüllüleri Vakfı
C) Arama Kurtarma Derneği D)Çevre ve Orman Bakanlığı

9) Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) 23 Nisan 1920 Kurtuluş Savaşı’mızın başladığı gündür.
B) 29 Ekim TBMM’nin açıldığı gündür.
C) 19 Mayıs Cumhuriyetin ilan edildiği gündür.
D) 30 Ağustos düşman kuvvetlerinin Dumlupınar’da yok edildiği gündür.

10) Bilge, sokak çocuklarına yardım etmek amacıyla bir derneğe üye olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi Bilge’ye bu derneğin kazandırdığı olumlu yönler arasında yer almaz?
A) Sosyalleşmesini sağlar.
B) Tutumlu olmasını sağlar.
C) Sorumluluk kazandırır.
D) Ortak hareket edebilme becerisi kazandırır.

11) Cumhuriyetin ilanından sonra takvimde değişiklik yapılmasının sebebi ne olabilir?
A) Hicri takvimi kullanmaktan sıkılmış olunması
B) Yenilikçi olduğumuzun ispatlanması
C) Diğer ülkelerle zaman birliğinin sağlanması
D) Halkın, değişim için baskısı kurması

12) Aşağıdakilerden hangisi bir resmi kurum değildir?
A) Okul B) Altı Nokta Körler Derneği
C) Karakol D) Göz Hastalıkları Hastanesi

13)
Yukarıdaki olayların kronolojik sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) II – IV – I – III – V B) I – III – IV – II – V
C) III – I – IV – II – V D) IV – II – I – III – V

14) Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bu işaret görürüz. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir?
A) Çöpe atmalıyız.
B) Toprağa gömmeliyiz.
C) Ateşe atıp yok etmeliyiz.
D) Özelliğine göre atık kutulara atmalıyız.

15)

D Y

D Y D Y
1 2 3 4
Yukarıdaki şemada doğru ise D, yanlış ise Y oku takip edilerek bir çıkışa ulaşılıyor.
Buna göre, kaç numaralı çıkışa ulaşılabilir?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16) – Güneş yılı esas alınmıştır.
– Hz. İsa’nın doğumu ile başlar.
Yukarıda bahsedilen takvim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rumi Takvim B) Hicri Takvim
C) Miladi Takvim D) On iki hayvanlı Takvim

17) İstiklal Marşı ne zaman kabul edilmiştir?
A) 12 Mart 1921 B) 23 Nisan 1920
C) 24 Temmuz 1923 D) 29 Ekim 1923

18) “10 Milyar Meşe Projesi” Kampanyasını hangi sosyal örgüt yürütür?
A) AÇEV B) TEMA C) TEV D)AKUT

19) Aşağıdakilerden hangisi Kızılay’ın görevlerinden biri değildir?
A) Afetzedelere battaniye ve giyecek dağıtmak.
B) Kan bağışı kabul etmek.
C) Depremde enkaz altındakileri kurtarmak.
D) Evleri yıkılanlara çadır vermek.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir