2015-2016 din kültürü 2.dönem 6.sınıflar 1.yazılı soruları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

……………ORTAOKULU DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ 6 /A SINIFI II. DÖNEM I. YAZILI YOKLAMA

SORULAR

Adı-Soyadı : ………………….……………                                                                               (..…./04/2016)

Sınıfı – No : ……………..……….………

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1- Kur’an-ı Kerim’in ana konuları nelerdir? Yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2- İmanın Şartlarını yazınız

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- İlk Müslümanlar, Hz. Muhammed (S.A.V.)’in çağrısını ilk kabul edenler, kimlerdir? Adlarını yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

C- Aşağıdaki cümlelerin doğru mu yoksa yanlış mı olduğunu belirtiniz. (10 Puan)

(…….) Hz. Muhammed (S.A.V.)’e ilk vahiy Sevr mağarasında gelmiştir.

(…….) Kur’an’daki peygamber kıssalarında bizim için mesajlar vardır.

(…….) Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hayatı Kur’an’ın başlıca konularından biridir.

(…….) İbadetlerdeki esas amaç Allah’ın rızasını ve hoşnutluğunu kazanmaktır.

(…….) Müslümanlar ile Mekkeliler arasında yapılan ilk savaş Bedir Savaşıdır.

D- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yay ayraç içindeki kelimelerden uygun olanları ile doldurunuz. (10 Puan). (Ensar, Cebrail, Ebu Eyyub el-Ensari, Mescid’i Nebi,Mikail, Suffe, Muhacir, Hz. Ebu Bekir))

………………………………: Hz. Muhammed (S.A.V.)’in hicretten sonra Medine’de yaptırdığı mescit.

………………………………: Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslamanlara verilen isim.

………………………………: Hz. Muhammed (S.A.V.)’in kendi evi yapılıncaya kadar evinde misafir olarak kaldığı sahabe. (Not: bu sahabenin kabri istanbuldadır)

………………………………: Hz. Muhammed (S.A.V.)’e vahiy getiren melek.

………………………………: Mescid-i Nebi’nin yanında eğitim-öğretim ve yoksul Müslümanların barınmaları için yapılan yer.

E- Nasr Suresinde eksik bırakılan yerleri tamamlayınız.(10 Puan)

İza cae ……………………..……..……… ve’l-feth. ……………..………………… yedhulüne fi dinillehi efvace. ……….………..………… bihamdi ………………………….……… vestağfirhü. İnnehü ……………..……….. ……………..……..

D- Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız (40 puan).

1- I- Uhud Savaşı

II- Hendek Savaşı

III- Mekke’nin fethi

IV- Bedir Savaşı

Yukarıda verilen olayları oluş sırasına göre sıralayınız.

a) I-II-III-IV b) IV-I-II-III
c)II-I-III-IV d) IV-IIII-II-I

2- 624 yılında yapılan bu savaşı Müslümanlar kazandı ve sonrasında Müslümanların kendilerine olan güvenleri arttı. Şam ticaret yolu Müslümanların eline geçti. Mekkeli esirlerden okuma yazma bilenler on Müslüman’a okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldılar.

Yukarıda Müslümanların kazandığı hangi savaştan bahsedilmektedir.

a) Uhud Savaşı B) Hendek Savaşı
c) Bedir Savaşı d) Mute Savaşı

3- Sabır ile özdeşleşmiş peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hz. İsa
b)Hz. Davud

c) Hz. Eyüp
d) Hz. Yusuf

4- Kur’an-ı Kerim’de geçmiş milletler ve peygamberler ile ilgili anlatılan hikâyelere ne denir?

a) Sure
b) Masal
c) İlahi
d) Kıssa

5- Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza hangi savaşta şehid edilmiştir?

a) Bedir Savaşı
b)Mekke’nin Fethi

c) Uhud Savaşı
d)Hendek Savaşı

6- Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın temel ibadetlerinden biri değildir?

a) Melekler b) Zekât
c) Hac d) Oruç
7- Aşağıdakilerden hangisi Medine’deki toplumsal barışın kurulması için yapılan çalışmalar arasında sayılamaz?

a) Medine Sözleşmesinin imzalanması
b) Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanların kardeş ilan edilmesi
c) Uhud Savaşının yapılması
d) Birbirine düşman olan kabilelerin barıştırılması.

8- Hz. Muhammed (S.A.V.)’e ilk vahiy kaç yılında nerede gelmiştir?

a) 571 Kâbe
b) 610 Hira Mağarası
c) 622 Medine
d) 620 Sevr Mağarası

9- “Yaratan Rabbi’nin adıyla oku. O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbi’in en büyük kerem sahibidir.”

Yukarıda verilen Kur’an-ı Kerim’in inen ilk ayetleri hangi sureye aittir.

a) Fatiha
b) Yasin
c) Müddessir
d) Alâk

10- Aşağıdakilerden hangisinde peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru olarak verilmiştir.

a) 8 Haziran 571-20 Nisan 632
b) 20 Nisan 571-8 Haziran 632
c) 23 Nisan 610-8 Haziran 630
d) 20 Nisan 570-18 Haziran 622

www.sorubak.com

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

36 − 26 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.