2015-2016 8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları

8.sınıf türkçe 2.dönem 3.yazılı soru ve cevapları 2015-2016

 

 

1) “A, I, R, Ç, K” harfleriyle ifade edilen her kutu “Kümes Oyunu”nun bir aşamasını anlatmaktadır. Oyunun aşamaları doğru sıralandığında aşağı­daki kelimelerden hangisi oluşur?

A) ÇIRAK B) ÇIKAR
C) ÇAKIR D) ÇARIK

2) “Ama” bağlacı hangi cümleye şart (koşul) anlamı katmıştır?

A) Arabayı yıkarım ama beni gezdir.
B) Beni gördü ama seslenmedi.
C) Meyveyi severim ama mideme dokunuyor.
D) Çok koştum ama yetişemedim.

3) Aşağıdaki metinlerin hangisi, birinci kişinin
ağzından aktarılmıştır?

A) Sokaktan geçerken Yusuf’un gölgesi o civarda bulunan köşklerin, evlerin pencerelerinden, kafeslerinden içeriye vurur, düşerdi.
B) Günlerdir gökyüzünü istila eden kara bulutlar arasından tesadüfen görünen kuşluk güneşinin cılız sıcaklığını sert kuzey rüzgârlarının sürükleyip götürdüğü Limni, belki de tarihinin en büyük soğuklarından birini yaşıyordu.
C) İstanbul’a son defa o binanın taraçasından veda edecekmişim. Doğup büyüdüğüm şehir­den ayrılma emrini aldıktan sonra İstanbul’da bir daha oturabilme fırsatını bulamadım.
D) Sevinçler gün ışığı olup denize yansımaya yüz tuttuğunda Sıtkı Efendi de yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Etrafına bakındı, tanıdık bir yüz aradı.

MÖ 600 dolayların­da Babil Kralı Nabukadnezar’ın yaptır­dığı “Babil’in Asma Bahçeleri”, Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir. Bahçeler, Kra­lın sıla hasreti çe­ken karısı Amyitis’i neşelendirmek için yapılmıştı. Yunan Coğrafyacı Strabo’nun MÖ birinci yüzyıldaki açıklamasına göre bahçeler birbiri üzerinde yükselen kübik direklerden oluşuyordu. Bunların içleri çukurdu ve büyük bitkilerin, ağaçların yetişebilmesi için toprakla doldurulmuştu. Kubbe­ler, sütunlar ve taraçalar pişmiş tuğla ve asfalttan yapılmıştı.
4) Bu parçada “Babil’in Asma Bahçeleri” hakkında aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Tarihsel değişimine
B) Hangi amaçla yaptırıldığına
C) Mimari özelliklerine
D) Kimin için yaptırıldığına

5) (1)Aradan tam dört yıl geçti; (2) güleç yüzü ve çocuksu bakışıyla anımsadık hep onu. (3) Alçakgönüllülüğünü, sessiz ve gösterişten uzak kimliğini, sevecenliğini hiç unutmadık. (4) Ve onun yerini dolduramadık.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

Hayvancılık; büyükbaş, küçükbaş ve kümes hay­vancılığı olarak gruplanmıştır. Büyükbaş hayvan­cılık; sığır, manda, at, eşek ve katır yetiştiriciliğini kapsayan hayvancılık dalıdır. Süt ve besi sığırcı­lığı çeşitli ürünleri ile gerek insan beslenmesi ve sağlığı gerekse çeşitli endüstrilere kaynak oluş­turmasıyla ülke ekonomisi açısından önemli role sahiptir. Mandacılıksa eski önemini kaybetmektedir ve hayvan sayısı giderek azalmaktadır. Ayrıca iş gücünden yararlanılan at, eşek ve katırın motorlu araçların gelişimiyle önemi ve sayıları azalmıştır.
6) Aşağıdakilerden hangisi bu yazının özellikle­rinden biridir?

A) İçten bir anlatımla yazılmış olması
B) Bilgilendirmeyi amaçlaması
C) Öznel yargılardan oluşması
D) Senli benli bir üslupla yazılmış olması

7) Hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?
A) Ne var ki herkes onun haklı olduğuna inanıyor.
B) Oysa şiir yazmak gerçekten zor bir iş.
C) Böylece eserin değerini daha iyi anlayabiliriz.
D) Kimse şairin ne zorluklarla yazdığını düşünmez.
8) Aşağıdakilerden hangisi neden-sonuç cümlesidir?

A) Akşama doğru elindeki pusulasıyla ormana doğru yavaş yavaş yürüdü.
B) Çardağa yaklaşınca en yakın dostunun orada olduğunu fark etti.
C) Dar ve kuytu sokakların aydınlatılması, binala­rın boyanarak güzel bir manzara oluşturulması önemlidir.
D) Köylüler konuşmayı bırakıp gözlerini yola diktiklerinden ben de sustum.

9) Dünyaca ünlü bir futbolcu olmak isteyen Gökhan, bu sporda başarı kazanmış ünlü futbolcuların hayatını merak etmektedir.

Gökhan, merakını gidermek için hangi türde yazılmış eserleri okumalıdır?

A) Gezi yazısı B) Biyografi C) Deneme D) Masal

10) “Ellerim kırılsaydı da o partiye oy vermeseydim.” diyen bir kişi hangi duyguyu yansıtmaktadır ?

A) Öfke B) Pişmanlık C) Özlem D) Sıkıntı

11) Yazarın bu kitapçıkta ele aldığı son şair olan Âşık Veysel, Türk saz şiiri geleneğinin son büyük halkasıdır. O, şiiriyle, yaklaşık bin yıllık geleneği yenilemiştir. Dış dünyayı göremeyen, fakat iç dünyası son derece aydınlık bir şair olarak, edebiyatımızda kendine has bir sesin sahibi olmuştur.
Yukarıdaki altı çizili cümlede Âşık Veysel’in hangi özelliği vurgulanmıştır?
A) Ustaca saz çalması
B) Kendisinden sonra gelen sanatçıları etkilemesi.
C) Özgün eserler meydana getirmesi.
D) Zor bir yaşam sürmüş olması.

12) Denemeyle makale arasında pek çok fark vardır. Günümüzde birçok kişi makaleyi her gün gazetelerin köşelerinde okuduğu yazılar olarak bilir ama bu büyük bir yanlıştır. Makale, yazarın uzman olduğu dalla ilgili görüşlerini okuyucusuna sunduğu yazı türüdür. Ağır başlı bir anlatıma sahip, nesnel bilgilerle dolu makaleye karşılık denemede yazar, seçtiği konu hakkındaki kişisel fikirlerini eğlendirici bir dille okuyucusuna sunar. “Deneme ‘ben’in dünyasıdır.” der ünlü deneme yazarı Montaigne.
Bu parçada yazar aşağıdakilerin hangisinden yararlanmamıştır?
A) Karşılaştırmalardan
B) Tanımlamadan
C) Tanık göstermeden
D) Olayları oluş sırasına göre vermekten

13) Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerinden sonra büyük harfle başlanır?

A) (.) (?) (!) B) (,) (…) (;) C) (:) (.) (;) D) (?) (!) (,)

14) “Hayvanlara eziyet etmemek, iyi beslemek gerekir.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun sebebi nedir ?
A) Özne eksikliği B) Dolaylı tümleç eksikliği
C) Nesne eksikliği D) Zarf tümleci eksikliği

15) Yukarıdaki tabeladaki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Özne – yüklem uyumsuzluğu
B) Gereksiz sözcük kullanılması
C) Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
D) Tamlama yanlışlığı

16) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?

A) İnsanı mutlu eden şeylerin başında başarı gelir.
B) Çektiğimiz sıkıntılar bir gün sona erecek.
C) Büroya gelen şahıs sizi sordu ve çıktı.
D) Kardeşi uyumak için bocalıyordu.

Ankara (:) İstanbul ve Bursa’dan daha güzeldir.
Ayşe’yi (-) en iyi arkadaşımı(-) gördüm.
Babam (:) “Yüzümüzü kara çıkarma!” dedi.
Köyümü(,) doğup büyüdüğüm yeri(,) özledim.
17) Hangi cümlelerdeki parantezle belirtilen noktalama işaretleri aynı görevde kullanılmıştır?

A) 1-4 B) 1-3 C) 2-3 D) 2-4

18) “Kentin ulaşım sorunu altından kalkınamaz boyuta ulaşmadan ona bir çözüm aranmalıdır.”
Bu cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilebilir?
A) “Ona” sözcüğü atılarak
B) “ulaşmadan” sözcüğünden sonra “önce” sözcüğü getirilerek
C) “kalkınamaz” sözcüğü yerine “kalkılamaz” sözcüğü getirilerek
D) “boyutlara” sözcüğü yerine “sonuçlara” sözcüğü getirilerek

19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) Çocuklar traktörün kasasına sevinçle bindi.
B) Avukat, cezaevine yetişemeyeceği için üzülüyordu.
C) Bu olay onu gerçekden telaşlandırmıştı.
D) Hastalar koridorda muayene sırası bekliyorlar.

20) “İnsan dışındaki varlıklar özne olduklarında, yük­lem tekil olur.”
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozuk­luğu vardır?
A) İşler bir türlü iyi gitmiyor.
B) Balıklar, kirlilikten dolayı kıyıya vurmuşlar.
C) Havanın ağarmasıyla güller açmaya başlıyor.
D) Böcekler doğayı temizlemekle görevlidir.

Yazılının Tamamını ve Cevaplarını İndirmek İçin Tıklayınız

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 26 = 27

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.