2015-2016 5.sınıf hz.muhammedin hayatı 2.dönem 2.yazılı soruları

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

………….İMAM HATİP ORTAOKULU MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 5.SINIFLAR

II. DÖNEM II. ORTAK YAZILI SORULARI

NOT:Her sorunun doğru cevabı 4 puan,süre 40 dakikadır.Başarılar….

Hz. Muhammed hangi tarihte nerede doğmuştur?

A) 20 nisan 571 Mekke B) 21 mayıs 571 Medine
C) 20 nisan 632 Mekke D) 21 nisan 632 Medine

Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından biri değildir?
A) İbrahim B) Kasım C)Abdullah D) Şeyma

3.Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de yaşayan, tek Allah’a ibadet eden Hz İbrahim’in dinine inananlara verilen addır?

A)Hırıstiyanlar B)Yahudiler

C)Ecnebiler D)Hanifler

Aşağıdakilerden hangisi 27 Ramazan 610’ da gerçekleşmiştir ?
A)Kur’an’ın inmeye başlaması

B)Medine’ye hicret edilmesi

C)Bedr savaşının yapılması

D)Hudeybiye barış antlaşması

5.Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir?

A)Âraf B)Ankebut C)Âli’imran D) Alak

Aşağıdakilerden hangisi Hz.Muhammed’in ‘Medine Sözleşmesi’’yle ulaşmak istediği amaçlardan biri değildir ?
A)Medine’de birlik ve beraberliği sağlamak

B)Mekke’ ye geri dönmek

C) Medine’de hoşgörülü bir ortam oluşturmak
D) Medine’de huzurlu ve özgür bir ortam oluşturmak

Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ?
A)Darüs-Suffe B)Darun-Nedve

C)Darul-Erkam D) Hılfül-Füdül

Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?
A)Kuba mescidi B) Mescid-i Aksa C) Mesci-i Haram D) Mescid-i Nebi

9. Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara Medine’de yardım eden onları misafir edip koruyan mülümanlara ne denir
A)Ensar B)Hafız C)Mühacir D) Müezzin

“ Üzüm üzüme baka baka kararır ” atasözü neyi ifade eder?
A) İnsanlar ahlaken birbirlerinden etkilenirler.
B) İnsanlar birbirlerine iyi davranmalıdırlar.
C) İnsanlar birbirlerini örnek almalıdırlar.
D) Üzümler yavaş yavaş olgunlaşır

Aşağıdakilerden hangisi güvenilir insanın özelliklerinden biri değildir?
A)Başkalarını hor görür

B)Emanete ihanet etmez

C)Üzerine düşen görevleri yapar

D)Kötülüğe yaklaşmaz

“Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı”
Buna göre Hz.Muhammed hakkında hangi

düşünceye sahip olabiliriz?

A) Eğitime önem verirdi
B) Öğrencilerini çok severdi
C) İnsanları severdi
D) Cami yapımına önem verirdi

Aşağıdaki olayların oluş tarihlerine göre doğru sıralanışı,hangi seçenekte verilmiştir? l- Hz. Muhammed in Hicreti ll-Hz. Muhammed in İslam Dini’ne ilk daveti lll-Bedir Savaşı lV-Mekke’nin Müslümanlar tarafından alınması A) ll-l-lll-lV B) ll-lll-lV-l C)l-ll-lV-lll D)l-lll-ll-lV

Hz. Muhammed Mekke’den Medine……
Yılında , …………………….ile birlikte hicret etti.

Yukarıdaki boşluğa uygun kelimeler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) 632- Hz. Ebubekir. B) 622- Hz. Ebubekir.
C) 622- Hz. Ali D) 610- Hz. Osman

“İyi arkadaş ile kötü arkadaş; misk taşıyan attar ile ateş körükleyen demirciye benzer. Attar
ya sana güzel kokularından bir miktar verir veya sen onun güzel kokularından bir miktar satın alır

sın. Ya da yanında olduğun sürece ondan güzel bir koku duyarsın. Demirciye gelince; ya elbisen

yakar yahut da yanında olduğun sürece ondan kötü bir koku duyarsın.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, yukarıdaki hadisle anlam bakımından farklıdır?

A) Misin yanına varan mis, pisin yanına varan pis kokar.
B) Sakla samanı, gelir zamanı.
C) Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

16.Aşağıdaki Cümleler Doğru bir cümle ise baştarıfına D . Yanlış bir cümle ise Y yazınız.. Doğru Cevaplar 2 puan değerindedir.

(……..) Peygamber Efendimiz 20 Nisan 571 tarihinde Mekke’ de doğdu.

(……..) Peygamberimiz doğduktan 3 ay sonra babası Abdullah vefat etti.

(……..) Peygamberimiz ilk eşi Hz. Hatice ile 25 yaşında evlenmiş ve 50 yaşına kadar başka bir eşi de olmamıştır..

(……..) Peygamberimiz ve Müslümanlar Medineye Hicret ettikten sonra Mekkelilerle ilk savaşı Uhud savaşıdır.

(……..) Peygamberimiz 8 Haziran 632 yılında Mekkede vefat etmiş ve kabri Mekkedeki Kabenin içindedir.

Peygamberimizin, anne-babaya iyilik yapmaya verdiği önemi, örneklerle açıklayınız.10p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İnsanların birbirlerine kardeşçe davranması ve saygı göstermesi niçin önemlidir? Açıklayınız.10p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Peygamber Efendimizin insanların kardeşliği için ortaya koyduğuçabaları örneklerle açıklayınız?10p

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

www.sorubak.com

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

91 − = 89

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.