2015-2016 4.sınıf matematik 1.dönem 2.yazılı soruları

Adı – Soyadı : Puan:
Sınıf:4-L
2015-2016 ÖĞRETİM YILI KONYAALTI İLKOKULU 4-L SINIFI I.DÖNEM MATEMATİK DERSİ II. SINAVI

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) yanlış olana ( Y ) yazınız.

( ) Ölçüsü 180º olan açı doğru açıdır.
( ) 89º en büyük geniş açıdır.
( ) 90 < s(Ĥ) < 180 ise Ĥ açısı bir geniş açıdır.
( ) 5 basamaklı en büyük çift sayı 99 999 dur.
( ) Binler bölüğünde 805, birler bölüğünde 7 olan sayı 805 007’dir.

2. Aşağıda okunulan verilmiş sayılan rakamla yazınız.
a) İki bin beş: …………..
b) Beş yüz bin yedi yüz elli sekiz: ……………..
c) Yüz bir bin iki yüz yirmi iki: ………………..
d) Sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz: …………….

3. Aşağıda çözümlemesi verilmiş sayılan yazınız.
a) 1 binlik+ 2 yüzlük+ 8 onluk +5 birlik:
b) 5 binlik+ 5 birlik:
c) 9 yüz binlik +8 on binlik+7 binlik +5 yüzlük+4 onluk + 7 birlik:
d) 1 yüz binlik+6 on binlik+5 binlik+8 yüzlük+7 onluk + l birlik:

4. ‘10 707’ sayısının yazıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bin yedi yüz c) On bin yedi yüz yedi
b) Yüz yedi d) Yüz bin yedi yüz yedi

5. ‘Otuz iki bin beş’ sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 32 205 b) 32 000
c) 32 005 d) 32 500

6. 971 246, 45 008 sayılarını basamak tablosunda gösteriniz.
Binler bölüğü
birler bölüğü
Yb. bas. Ob. bas Bin.bas. Yüz. bas. O. Bas. B.bas

7. 7, 0, 3, 2, 9 ve 4 rakamlarını birer defa kullanarak altı basamaklı aşağıdaki sayıları yazınız.
en büyük sayı: …………………………………
en küçük sayı:…………………………………….
en büyük tek sayı: ………………………………
en küçük çift sayı:……………………………….

8. binler bölüğü:18 birler bölüğü:7
Yukarıda bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıyı yazınız.
9. 473 867 sayısında on binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?
a) 7060 b) 70 060 c) 7600 d) 70 600

10. ‘840 173’ sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?
a) 4 000 b) 40 c) 400 d)40 000

11. Aşağıdaki boşlukları doldurun.
6 on binlik + 4 binlik + 4 onluk = ………………..
2 yüz binlik + 8 binlik + 1 yüzlük + 3 onluk + 9 birlik = ………………………….
700 000+50+7=……………..

12. “ 500 000+60 000 + 4 000 + 300 +20“ şeklinde çözümlenen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) beş yüz altmış dört bin yirmi
b) beş yüz altmış dört bin iki yüz otuz
c) beş yüz altmış dört bin üç yüz yirmi
d) beş yüz altı bin dört yüz otuz iki

13. 5328 <…………< 6776 sıralamasında boşluğa hangi sayı gelemez?
a) 6778 b) 5485 c) 6691 d) 6009

14.Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?
a) 22020 < 22022 < 22220
b) 707007 < 700770 < 777070
c) 234567 < 254678 < 267341
d) 44004 < 44040 < 44400

15. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız?
6329 4738 8894
9425 4030 4329
+ 1020 + 7090 + 2060

16.Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç gün toplam kaç kilogram elma toplanmış?
17. 1140 yolcu ile hareket eden bir tren ilk durakta 179 yolcu almış, ikinci durakta 364 yolcu indirmiştir. Üçüncü durağa geldiğinde, trende kaç yolcu vardır?
18.Aşağıdaki sayıları tabloya göre doldurunuz.
Sayı En yakın yüzlük Sayı En yakın onluk
21560 45165
34940 630592
557878 890617
119001 732929

19. Aşağıdaki bilgilere göre çetele tablosunu, sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
“Bir sınıfta 10 öğrenci çilek; 8 öğrenci muz; 6 öğrenci elma sevmektedir.”
Çetele Tablosu Sıklık Tablosu
Meyve Öğrenci sayısı

Meyve Öğrenci sayısı

Sütun Grafiği
20.(3764, 3680, 3810, 3750) Yanda verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3680<3750<3764<3810
b) 3750<3764<3810<3680
c) 3764<3750<3680<3810
d) 3810<3764<3680<3750
21.Aşağıda verilen doğal sayının basamak adlarını ve değerlerini yazınız.
2 4 7 5 2 6 Basamak Değeri _Basamak Adı
………………………
……….………………
………………………
………………………

………………
……………………
22- Verilen şeklin simetrisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A- B- C- D-

23. Aşağıdaki verilmeyen sayıları bulunuz.
4789
+ + 7859
9875 15758

24. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız

25. 36—38—40—42 ardışık çift sayıların toplamı kaç eder?

Not: Her soru 4’er puandır. BAŞARILAR… SINAV BİTİNCE YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ !!! Zeliha SARI
4-L Sınıf Öğrt.
Adı – Soyadı : Puan:
Sınıf:4-L
2015-2016 ÖĞRETİM YILI KONYAALTI İLKOKULU 4-L SINIFI I.DÖNEM MATEMATİK DERSİ II. SINAVI (yanıtlar)

1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana ( D ) yanlış olana ( Y ) yazınız.

( D) Ölçüsü 180º olan açı doğru açıdır.
( Y ) 89º en büyük geniş açıdır.
( D ) 90 < s(Ĥ) < 180 ise Ĥ açısı bir geniş açıdır.
( Y ) 5 basamaklı en büyük çift sayı 99 999 dur.
( D ) Binler bölüğünde 805, birler bölüğünde 7 olan sayı 805 007’dir.
2. Aşağıda okunulan verilmiş sayılan rakamla yazınız.
a) İki bin beş: 2 005
b) Beş yüz bin yedi yüz elli sekiz: 500 758
c) Yüz bir bin iki yüz yirmi iki: 101 222
d) Sekiz yüz seksen sekiz bin sekiz yüz seksen sekiz: 888 888

3. Aşağıda çözümlemesi verilmiş sayılan yazınız.
a) 1 binlik+ 2 yüzlük+ 8 onluk +5 birlik: 1 285 b) 5 binlik+ 5 birlik: 5 005………
c) 9 yüz binlik +8 on binlik+7 binlik +5 yüzlük +4 onluk + 7 birlik: 987 547
d) 1 yüz binlik+6 on binlik+5 binlik+8 yüzlük+7 onluk + l birlik: 165 871

4. ‘10 707’ sayısının yazıyla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bin yedi yüz c) On bin yedi yüz yedi
b) Yüz yedi d) Yüz bin yedi yüz yedi

5. ‘Otuz iki bin beş’ sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 32 205 b) 32 000
c) 32 005 d) 32 500

6. 971 246, 45 008 sayılarını basamak tablosunda gösteriniz.
Binler bölüğü
Birler bölüğü
Yb.bas Ob. bas Bin.bas Yüz. bas. O. Bas. B.bas
9 7 1 2 4 6
4 5 0 0 8

7. 7, 0, 3, 2, 9 ve 4 rakamlarını birer defa kullanarak altı basamaklı aşağıdaki sayıları yazınız.
en büyük sayı: …………974320…………………
en küçük sayı: ……………… 203479…………………….
en büyük tek sayı: ………974203………………………
en küçük çift sayı:………… 203794…………….

8. binler bölüğü:18 birler bölüğü:7
Yukarıda bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıyı yazınız.
18 007
9. 473 867 sayısında on binler ve onlar basamağındaki rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır?
a) 7060 b) 70 060 c) 7600 d) 70 600

10. ‘840 173’ sayısındaki 4 rakamının basamak değeri kaçtır?
a) 4 000 b) 40 c) 400 d)40 000

11. Aşağıdaki boşlukları doldurun.
6 on binlik + 4 binlik + 4 onluk = …64 040……………..
2 yüz binlik + 8 binlik + 1 yüzlük + 3 onluk + 9 birlik = ………208 139………………….
700 000+50+7=…700 057………..

12. “ 500 000+60 000 + 4 000 + 300 +20“ şeklinde çözümlenen sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
a) beş yüz altmış dört bin yirmi
b) beş yüz altmış dört bin iki yüz otuz
c) beş yüz altmış dört bin üç yüz yirmi
d) beş yüz altı bin dört yüz otuz iki

13. 5328 <…………< 6776 sıralamasında boşluğa hangi sayı gelemez?

a) 6778 b) 5485 c) 6691 d) 6009

14.Aşağıda verilen sıralamalardan hangisi yanlıştır?
a) 22020 < 22022 < 22220
b) 707007 < 700770 < 777070
c) 234567 < 254678 < 267341
d) 44004 < 44040 < 44400

15. Aşağıdaki toplama işlemlerini yapınız?
6329 4738 8894
9425 4030 4329
+ 1020 + 7090 + 2060
16774 15858 15283
16.Bir elma bahçesinde ilk gün 598 kg, ikinci gün; 4569 kg ve üçüncü gün 1009 kg elma toplanıyor. Buna göre bu üç gün toplam kaç kilogram elma toplanmış?
598
4569
+ 1009
6176 elma toplanmış

17. 1140 yolcu ile hareket eden bir tren ilk durakta 179 yolcu almış, ikinci durakta 364 yolcu indirmiştir. Üçüncü durağa geldiğinde, trende kaç yolcu vardır?
1140 1319
+ 179 – 364
1319 yolcu 955 yolcu olmuş

18.Aşağıdaki sayıları tabloya göre doldurunuz.
Sayı En yakın yüzlük Sayı En yakın onluk
21560 21600 45165 45170
34940 34900 630592 630590
557878 557900 890617 890620
119001 119000 732929 732930

19. Aşağıdaki bilgilere göre çetele tablosunu, sıklık tablosunu ve sütun grafiğini çiziniz.
“Bir sınıfta 10 öğrenci çilek; 8 öğrenci muz; 6 öğrenci elma sevmektedir.”

Çetele Tablosu Sıklık Tablosu
Meyve Öğrenci sayısı
çilek //// ////
muz //// ///
elma //// /
Meyve Öğrenci sayısı
çilek 10
muz 8
elma 6

Sütun Grafiği
Öğrenci sayısı

10
8
6
4
2
çilek muz elma Meyveler
20.(3764, 3680, 3810, 3750) Yanda verilen sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 3680<3750<3764<3810
b) 3750<3764<3810<3680
c) 3764<3750<3680<3810
d) 3810<3764<3680<3750
21.Aşağıda verilen doğal sayının basamak adlarını ve değerlerini yazınız.
2 4 7 5 2 6 Basamak Değeri _ Basamak Adı
……… 6 birler b.
………. 20…onlar b.…
……… 500…yüzler b.
…… 7 000… binler b.

… 40 000 on binler b.
…200 000 yüz binler b.
22- Verilen şeklin simetrisi hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A- B- C- D-

23. Aşağıdaki verilmeyen sayıları bulunuz.
4789
+ + 7859
9875 15758
5086 7899

24. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ardışık sayılarını kısa yoldan toplayınız
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Orta sayı 59×7 = 413 eder

25. 36—38—40—42 ardışık çift sayıların toplamı kaç eder?
36—38—40—42

Orta sayı 38+40 =78 eder 78×4=312

312:2 = 156 eder
www.sorubak.com
Not: Her soru 4’er puandır. BAŞARILAR… SINAV BİTİNCE YANITLARINIZI KONTROL EDİNİZ !!! Zeliha SARI
4-L Sınıf Öğrt.

Dokümanın Tam ve Görselli Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

1 Response

  1. Rima dedi ki:

    Mert

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

13 + = 18

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.