2014-2015 8.sınıf Türkçe 1.dönem 1.yazılı soruları

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYABEY ORTAOKULU

8/B-F SINIFLARI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAVI – A

Adı-Soyadı:                                               Sınıfı:             No:

 

 1. Kitap; düşünenlerin, yaşadığı zamana bir değer katmak isteyenlerin sığınağıdır. O vazgeçilmez bir ihtiyaçtır; kesinlikle boş zamanların uğraşı değildir. Bilgisiz yüreklerin, sorularla uyuşmuş beyinlerin sessizlik aradıkları bir liman gibidir kitap.

Yukarıdaki metinde asıl anlatmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Kitap, insanın en önemli ihtiyacıdır.
 2. Ara sıra kitap okumak yararlıdır.
 3. Her çeşit kitabı okumak gerek.
 4. Yolculuklarda en iyi dost kitaptır.

 

 1. Zarf-fiiller (ulaç) fiilin anlamını zaman bakımından tamamlar.

Aşağıdaki cümlelerdeki fiilimsilerden hangisi bu açıklamayı örneklendirmez?

 1. A) Yaz gelir gelmez izin alıp bir sahil kasabasına gideceğim.
 2. B) Çocuk annesini görünce biraz olsun rahatladı.
 3. C) Akşama kadar ayakta durup yorulmuştu.
 4. D) Eve gelirken çocuklara bir şeyler alırdı her gün.

 

 1. “Necip Fazıl’ın şiirleri su gibi berraktı.” cümlesinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)Farklı yorumlara açık olması

B)Kapalı bir üslubun olması

C)Derin anlamlı sözcüklerin olması

D)Açık seçik ve kolay anlaşılır olması

 

Evimden uzakta, annemden uzak

Kimsesiz kalmışım yâd ellerde

Bir vefa ararım kalbe dolacak

Gurbetin yabancı güzellerinde

 1. Yukarıdaki dörtlüğe hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Karamsarlık B. Yalnızlık C. Kırgınlık  D. Umutsuzluk

 

Son günlerde sayıları  hızla  artan  korsan ürünler, yetkilileri yeni önlemler  almaya  itti. Çünkü hem dağıtıcıları  hem de çeşitleri çok: kaset ,kitap, CD… Emeğe saygı duymayan bu insanlar orijinal eserlerin pahalı olmasını fırsat bilip  bu  korsan ürünleri kolayca satıyorlar.

 1. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 

 1. A) Korsan ürünlerin artması nedeniyle yetkililerin yeni önlemler aldığına.
 2. B) Eser fiyatlarının da korsan ürün satışlarını  etkilediğine.                                                              
 3. C) Korsan ürünlerin hem sayı hem de çeşit yönünden arttığına.
 4. D) Bir eserin kalıcı olabilmesi için çok satılması gerektiğine.

 

Acılar ve sevinçler bir topluma mal edilemez. Onlar insanların ortak duygularıdır. Sanatın işlevi bu ortaklığı gözler önüne sermek olmalıdır.

 1. Bu parçada vurgulanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
 2. Millilik B. Özgünlük C. Evrensellik          D. Çeşitlilik
 3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükte yazım yanlışı vardır?
 4. A) Bir gün bu konuda haklı olduğumu ispatlayacağım.
 5. B) Ailelerin hiç biri bu konuda sorumluluk almıyor.
 6. C) Her şey insanın kendine olan başarma inancıyla başlar.
 7. D) Öğrencilerin her biri bu konuda sorumluluk almıyor.

 

 1. (1)İlk kar yağıncaya kadar , dağın eteğinde, çakıl taşlarının üstünden gürültüyle akan dereyi geçerdik okula gitmek için.(2)Kar yağdıktan sonra da geçerdik tabi, ama o zaman zor olurdu.(3)Derenin buz gibi suyu ayaklarımızı dondururdu.(4)Zor şartlarda okuyan öğrenciler daha başarılı olabilir.(5)Öğretmenimiz Duşyen , biri sırtında biri kollarında , her seferinde iki çocuk taşıyarak hepsini karşı kıyıya geçirirdi.

 

Paragrafın akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A)2                      B)3                       C)4                       D)5

 

 1. “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Gün ağarırken yorgun adımlarla konaktan çıktım.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
 2. A) Evden çıktıktan sonra anahtarlarımı unuttuğumu fark ettim.
 3. B) Yola çıkmadan evvel eve gitmek, uyumak istedim.
 4. C) Evin dik merdivenlerinden hızla çıktık.
 5. D) Eski evimizden çıkıp yeni evimize taşındık.

 

 1. 1.köşkün 2.gibi 3.bahçıvan 4.bahçesine 5.bakıyordu 6.gözü

Yukarıdaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluştur- mak istediğimizde sıralama nasıl olur?

 1. 4-3-1-2-5-6 B) 3-1-4-6-2-5
 2. C) 1-3-4-2-6-5 D) 3-4-5-1-2-6
 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
 4. Okul gezisi için topkapı sarayı belirlendi.
 5. Kar yağışı Yurdun Kuzeyinde etkili oldu.
 6. Kesinlikle gelecektir, diyordum.
 7. Her gün Ahmet beyle karşılaşmaya alışamamıştık..

 

 1. Aşağıdaki altı çizili sözcülerden hangisi gerçek (temel, ilk, sözlük) anlamıyla kullanılmıştır?

 

 1. A) Onun ne büyük bir cevher olduğunu fark edemedik.
 2. B) Annemden izin kopardım, sinemaya gidebiliriz.
 3. C) Bu alışveriş bana çok tuzluya mal oldu.
 4. D) Yorgun yüreğindeki umutlar, onu yaşama bağlıyor.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel bir niteliğe sahiptir?

 

 1. A) Kaza yapan arabada üç kişi vardı.
 2. B) Bu oda kokusu insanı ferahlatır, çok hoştur.
 3. C) Babam, ay sonunda ikramiye alacak.
 4. D) Kuyruğun sonundaki yaşlı kadın bayıldı.

 

“Kendini ön plana çıkarmak, iyi bir davranış değildir. Sürekli kendi başarılarını göstermek, böbürlenmek, ne kadar değerli bir insan olduğuna başkalarını inandırmak için çok fazla enerji harcamak gerekir. İnsan kendini bu şekilde anlatmaya çalıştıkça diğer insanlar ondan uzaklaşır.”

14.Bu paragrafta hangi tür insanlardan söz edilmektedir?

 1. A) Başarılı insanları ön plana çıkaran
 2. B) Diğer insanlardan uzak duran
 3. C) Övünen, sürekli kendini anlatan
 4. D) Kendini ikinci plana iten

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük ayrı yazılmalıdır?

A- Hepsi birarada kardeşçe yaşayıp gidiyor.

B- Bu konuda hiçbir fikri olmadığını söyledi.

C- Herhangi bir konuda konuşabiliriz.

D- Bugün yapmam gereken birçok işim var.

 

 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde farklı bir fiilimsi vardır?

 

A- Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık.

B- Kurmuşlar tutuşan ocağa karşı bağdaş.

C- Tanıdık yüzler yavaş yavaş silindi.

D- Ellerim takılırken rüzgarların saçına

 

 1. Aşağıdakilerden hangisinde birden fazla eylemsi kullanılmıştır?

 

A- Bu çevrede oturanların çoğu emekli öğretmenmiş.

B- Ülkemizde kitap okumaya yakıştırılan mevsim, nedense, yazdır.

C- Tatile giderken yanına fazla elbise alma.

D- Baharın gelişini bulutlar da kutluyor.

 

 1. İstese de çok uzağa gidemiyor insan kendisinden. Hangi trene binse içindeki bir adrese varıyor sonunda. Hangi rüzgâra tutunsa kendine savruluyor. Hangi denize açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini…

Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisini anlatmak istemiştir?

 1. A) İnsan ne yaparsa yapsın, kendi gerçeğinden kaçamaz.
 2. B) İnsanın kendini tanıması, farklı deneyimler yaşamasına bağlıdır.
 3. C) İnsanın mutluluğu kendi özelliklerini keşfetmesinden geçer.
 4. D) İnsanın iç dünyası gezip gördüğü yerlerle zenginleşir.

 

19.–ecek eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemsi oluşturmamıştır?

 1. A) Daha gidecek çok yolumuz var.
 2. B) Bu, anlatılacak şey mi yahu?
 3. C) Çalışmak lazım, sınav çok yakında yapılacak.
 4. D) Lezzetli bir yemek yiyecek bir lokanta bulamadık.

İnsan vardır fark edilmez süsünden

Kimi farksızdır koyun sürüsünden

Her gördüğün şekle aman kapılma

İnsan anlaşılmaz görüntüsünden

N.Fazıl KISAKÜREK

               20.Necip Fazıl Kısakürek’e ait bu şiirin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İnsanları tanımak için yaşadıkları ortama bakmak gerekir.
 2. İnsanları dış görünüşlerine bakarak tanımak mümkündür.
 3. İnsanların ruh dünyaları dış görünüşlerine yansır.
 4. D) İnsanların iç dünyaları dış görünüşlerinden anlaşılmaz.

 

(1) Bundan kısa bir süre önce ilginç bir ağaçla karşılaştık. (2) Bu, muhteşem bir kestane ağacıydı fakat Emre ağacın adını

bilmiyordu. (3) Ağacın en dikkat çekici yeri gövdesiydi. (4) Koyu kahverengi bu gövdede çatlaklar vardı.

 1. Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi nesnel yargıdır?
 2. A) 4 B) 3 C) 2        D) 1
 3. Çocuklar yemyeşil çimenler üzerinde oynuyordu.
 4. Birdenbire apartman kapısının oynadığını hissettim.
 5. Bu akşam televizyonda hangi film oynuyor?
 6. İnsanların merak duygusuyla bu kadar oynamamız doğru değil.

 

 1. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “oynamak” sözcüğü mecaz anlamda kullanıl- mıştır?
 2. A) 1 B) 2 C) 3        D) 4

 

Hale, Yusuf, Cahide bu akşam bize gelecekler.

 

23.Virgülün bu cümledeki kullanılış amacıyla aynı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Adapazarı’nı, doğduğum şehri, bırakıp geldim.
 2. O, kitabı okumak için zaman harcadı.
 3. Evet, sizleri de dinleyeceğim.
 4. Evini, arabasını, tarlasını sattı.
 5. A) 4 B) 3 C) 2        D) 1

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil, bir isim tamlaması oluşturmuştur?
 2. A) Dikkat çekmek için çaba harcadı.
 3. B) Üçümüz de güle oynaya koşuyorduk.
 4. C) Şiiri okuyuş tarzı hepimizi duygulandırdı.
 5. D) Sabah saatlerinde gelen mektubu defalarca okuduk.

 

 1. Yahya Kemal’in bazı şiirleri “Kendi Gök Kubbemiz” adı altında yayımlandı.
 2. Ruşen Eşref Ünaydın’ın “Diyorlar ki” adlı eserini çok başarılı buldum.
 3. Ömer Seyfettin, 13 Mart 1884’te Gönen’de doğdu.
 4. Halikarnas Balıkçısı en etkileyici eserlerini Bodrum’da yazmıştır.

25.Numaralandırılmış cümlelerden hangileri öznel yargı içermektedir?

 1. A) 1 – 2 B) 2 – 4 C) 1 – 3                 D) 3 – 4

 

Her soru dörder  puandır.

Başarılar dilerim.             Halil İbrahm TANACI

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.