Eğitimde Öncü Adres

2014-2015 10.sınıf dil ve anlatım 1.dönem 1.yazılı soruları

AKABE TOKİ LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI (A)

 1. Sözlü anlatım türlerinden beşini yazınız.
 2. Sunumun tanımını yaparak,etkili bir sunumun olabilmesi için yapılması gerekenlerden beş madde yazınız.

 

 1. Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” sözünde tartışmanın hangi özelliği vurgulanmaktadır?

 

4.Panelin tanımını yaparak, panel başkanının görevlerini yazınız.

 

 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

*Sunum yapacak kişinin sunumdan önce ………………………………………yapması gerekir.

*…………………………..tartışma türlerindendir.

*Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel……………a dönüşür

6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür. (   )
 • Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler. (   )
 • Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır. (   )
 • Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. ( )
 • Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur.  (    )
 1. Sınıfta okuduğunuz “ Gece” ve “Beş Şehir” metinlerinden hareketle kültür birikiminin, deneyimin ve çevrenin anlatıma nasıl bir etkisi olduğunu açıklayınız.

 

 

 1. a)“Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi; b)    “Gözlerimde parıltısı bakır bir tasın

            Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,               Kulaklarım komşuların ayak sesinde

           Alışmadığım iyimser duygular,                             Varsın bir yudum su veren olmasın

           Gökyüzü inadına mavi,                                            Baş ucumda biri bana “su yok!” desin”

           Yaşamak inadına güzel!”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız.

 

 

 1. Özgürlük” temasını; kişi,zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

 

 

 1. Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz.
 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(……………………………………………………………….)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(…………………………………………….)
 • Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(………………………………………………………)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir.(………………………………………………….)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (……………………………………………..)

 

AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI DİL VE ANLATIM DERSİ  1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI (B)

 1. Yazılı anlatım türlerinden beşini yazınız.

 

2.Tartışmanın tanımını yaparak, tartışma türlerini yazınız.

 

 1. Sunum yapılacak konunun özelliklerini yazarak, bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri nasıl olmalıdır?

 

 1. Panelin tanımını yaparak, özelliklerini yazınız.

 

 1. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

*Sunumda …………………………………………………………….gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.

*İyi bir tartışmacıda ……………………………………………………………………………………..gibi özellikler bulunmalıdır.

*Panelde konuşmacılar……………………..kişilerden oluşur.

6.Aşağıdaki ifadelerin sonuna doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir. (    )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir. (    )
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür.                                                             (    )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur. (    )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir. (    )
 1. Bir metinde kaynak gösterilmesinin önemini açıklayınız.

 

 1. a)“Sayısını unuttuğum günlerce bekleyişten b) “Yaşamak varken çiçeği koklayıp

           Ben yorgunum, rıhtım taşları yorgun                        Salıncak kurmak dallara

           Art arda geçen gemiler durmuyor                              Isınmak varken sevgiye

           Duranlardan sen çıkmıyorsun”                                    Bana savaştan söz etme”

Yukarıdaki şiirlere hakim olan temaları yazınız

 

 1. Sevgi” temasını; kişi, zaman ve mekan unsurlarıyla sınırlandırınız.

 

 1. Aşağıdaki cümleleri ‘’doğrudan-dolaylı, öznellik-nesnellik, soyutluk-somutluk’’ açısından inceleyiniz
 • Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (……………………………………………….)
 • Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli.(………………………………………………………………)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (……………………………………………………….)
 • Buğulu gözlerinde geçmişin derin izleri vardı.(………………………………………………………………….)
 • Utangaç bakışlarla sessizce sağa sola bakıyordu.(………………………………………………………)

AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA                            CEVAPLARI (A)

 1. Açık Oturum, Konferans, Forum, Sempozyum, Panel, Münazara, Mülakat vs.
 2. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, hatırlatan, önemli noktaları öne çıkaran; bir çalışma sonucunu açıklayan; laboratuar araştırmalarını sunan, anket sonuçlarını ifade eden; önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara sunum denir.
 3. “Herkes benim düşünceme katılırsa yanılmış olmaktan korkarım.” Sözünde tartışmanın, farklı düşüncelerin varlığına ihtiyaç duyma özelliği vurgulanmaktadır. Herkesin aynı düşünceye sahip olduğu bir yerde, doğruların ortaya çıkması mümkün değildir.doğruların ortaya çıkması için düşüncelerin çatışması gerekir.
 4. Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panel başkanının görevleri:
 5. *Sunum yapacak kişinin sunumdan önce prova yapması, sunum yerini görmesi, malzemeleri kontrol etmesi yapması gerekir.
 • Sunum yapacak kişi sunum yerini önceden görüp, prova yapmalıdır.
 • Sunumda kullanacağı malzemeleri önceden kontrol etmelidir.
 • Sunum sırasında ciddi, ağırbaşlı, derli, toplu bir görüntü sergilemelidir.
 • Ses tonunu, vücut dilini, jest ve mimiklerini konuya uygun olarak kullanmalıdır.
 • Değişik kaynaklardan yararlanmalıdır.
 • Sunumunu destekleyecek çeşitli belge, grafik ve slaytlar kullanmalıdır.
 • Slaytlarda kullanılan cümleler kısa, açık ve anlaşılır olmalıdır.
 • Slaytlar arası geçiş eş zamanlı olmalıdır.
 • Sunum sonunda sorulan sorulara açık, net ve doyurucu cevaplar verilmelidir.
 • Konuşmacıları yöneterek, onların konuşma sıralarını ve sürelerini ayarlar.
 • Konuyu ana hatlar ortaya koyarak, konuşmacıların konu dışına çıkmalarını engeller.
 • Konuşmacıların rahatça konuşabileceği ortamı yaratır.
 • Dinleyicilerin görüş belirtmeleri konusunda karar veriri.
 • Konuşmalar sonunda görüşleri belli bir sonuca bağlar.

*Açık Oturum, Münazara, Panel, Forum, Sempozyum tartışma türlerindendir.

*Panel sonunda dinleyicilere söz hakkı verilirse panel foruma dönüşür

 1. * Münazara, daha çok sınıflarda düzenlenen bir tartışma türüdür.     ( D  )
 • Başkan, sonucu bir rapor halinde düzenler. ( D  )
 • Peşin hükümler tartışmanın çıkış noktasıdır.               ( Y  )
 • Sunum yapacak kişi, doğrudan doğruya konuya girmeli, kendini tanıtma işini sonraya bırakmalıdır. (Y )
 • Panelde foruma nazaran daha az dinleyici bulunur. ( Y   )
 1. Kültür birikimi, deneyim ve çevre anlatımı etkiler. Kişinin içinde yaşadığı sosyal ve kültürel çevre, buralardan elde ettiği deneyim onun anlatımına da yansır. “Gece” metninin yazarı yabancı olduğu için metinde, İstanbul’un kendi kültürünü yansıtan yerlerini ele almış ve buraları beğenmiştir. “ Beş Şehir” metninin yazarı ise Türk kültürü ile yetişen birisi olduğu için metinde, İstanbul’un sadece belli yerlerini değil tüm yerlerini sevmiş ve kaleme almış.
 2. a) Yaşam sevinci b) Yalnızlık
 3. Kadınların Özgürlüğü 21. yy.da Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü

Türkiye’de Kadınların Özgürlüğü

10.

 • Şiirin üstüne daha etkileyici bir edebî tür tanımadığını belirtti.(Dolaylı- Öznel-Soyut)
 • Geçen günlerin güzelliği, beklenen günlerde aradığımızı bulamayışımızdandır(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Işığın boşluktaki yayılma hızı sabit ve saniyede üç yüz bin kilometredir.(Doğrudan- Nesnel- SOmut)
 • Gereğinden önce dertlenmek, gereğinden fazla dertlenmektir(Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Kardeşinin ağaçtan düştüğü için kolunu kırdığını söyledi. (Dolaylı- Nesnel- Somut)

 

AKABE TOKİ LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10-D SINIFI 1.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA                            CEVAPLARI (B)

 1. Roman, hikaye, masal, deneme, fıkra, röportaj, makale, sohbet, söyleşi vs.

 

 1. Belli bir konunun, olumlu ve olumsuz yönleri üzerinde durarak gerçek nedenleri ortaya çıkarmak için yapılan konuşmalara tartışma denir. Tartışma türleri; Münazara, Forum, Açık Oturum, Sempozyum(Bilgi Şöleni)

 

 1. Bilgileri yenileyen, pekiştiren, önemli noktaları öne çıkaran, bir çalışma sonucunu açıklayan her konu sunum yapılacak konunun özelliklerindendir. Bir sunumda kullanılan slaytların içeriği ve görsel özellikleri; açık, yalın, kısa ve akıcı vs. olmalıdır.

 

 1. . Bir konunun karara varmaktan çok , çeşitli yönlerden aydınlatılması için, küçük bir topluluk önünde, bir sohbet havası içinde tartışılmasına panel denir. Panelin özellikleri;
 2. *Sunumda bilgisayar, CD, disket, slayt makinesi gibi teknolojik araçlardan faydalanabiliriz.
 • Katılımcılar uzman kişilerden oluşur
 • Katılımcı sayısı 3-5 kişiden oluşur
 • Bir başkan yönetir
 • Konuşmalar sohbet havası içerisinde geçer
 • Topluma açık bir tartışma türüdür
 • Panelin sonunda başkan dinleyicilere söz hakkı verebilir
 • Herkesi ilgilendiren sosyal problemlerle ilgili konular farklı yönleriyle ele alınır.

*İyi bir tartışmacıda saygılı olma, başkanın söylediklerine uyma, konuşma süresine ve sırasına uyma, konu dışına çıkmama gibi özellikler bulunmalıdır.

*Panelde konuşmacılar alanında uzman kişilerden oluşur.

6.

 • Sunum kaygısının az olması, sunumun başarısız olmasına neden olabilir.                            ( D   )
 • Panel, açık oturuma nazaran daha ciddi bir ortamda gerçekleştirilen tartışma biçimdir. (  D)
 • Münakaşa belli kuralları olan bir tartışma türüdür. (  Y  )
 • Panelde aynı konunun farklı yönleri üzerinde durulur.                                   (  D  )
 • Tartışmada amaç bir sonuca ulaşmak değil, kendi fikirlerini kabul ettirmektir. (  Y  )
 1. Bir metinde kaynak gösterilmesi metnin ve üzerinde durulan konunun inandırıcılığı yönünden önemlidir. Metinlerde kaynaklar genellikle dipnot şeklinde gösterilir. Dipnotlar eğer kaynak eserse, yazarın adı, kitabın adı , varsa cilt numarası vs şeklindedir ve sayfa sonunda numaralı bir şekilde gösterilir.

 

 1. a) Özlem b) Yaşama Sevinci

 

 1. İnsan Sevgisi Günümüzde Sokak Çocuklarında İnsan Sevgisi

Günümüzde İnsan Sevgisi

 

10.

 • Kazaya bir yolcu otobüsünün neden olduğunu söylediler. (Dolaylı- Nesnel- Somut)
 • Bu çaresizlik içinde nereler kalkıp gitmeli? (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • İlk kez şiir okuduğumda birinci sınıftaydım ve çok beğenilmiştim. (Doğrudan- Öznel- Soyut)
 • Kış ayları Erzincan’da İzmir’e göre daha soğuk geçer. (Doğrudan-Nesnel-Somut )
 • Urfa’nın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etti. (Dolaylı- Öznel- Somut)

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

− 2 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.