2013-2014 10.sınıf coğrafya 2.dönem 1.yazılı soruları

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013–2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
……………………………………
10. SINIF COĞRAFYA DERSİ II. DÖNEM
1. YAZILI SINAV SORULARIDIR
Adı Soyadı:

1-) Türkiye’de yerleşmeyi etkileyen ‘’Doğal’’faktörleri yazınız (10 p)
2-) Beyin göçü’nü tanımlayarak beyin göçü veren ve alan ülkelere ikişer örnek veriniz? (10 p)
3-) Yandaki grafikte bir ülkedeki aktif nüfusun sektörlere göre dağılımı verilmiştir. Bu ülkenin özelliklerinden 5 tanesini yazınız? (10 p)
4-) Kırsal yerleşmelerden devamlı yerleşmelerin neler olduğu ve nerelerde görüldüğünü yazınız.? (10 p)
5 Şehirleri sınıflandırırken kaç çeşit yöntem kullanılar?Yazınız.(15 p)
6-) *Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. ( 20 Puan )
— Ülkemizde, akarsuların etkisiyle iç kesimlerde oluşan ovalarda …………………………… topraklar yaygındır.
— Ülkemizde ham maddesi toprak olan ve her yerde yaygın olarak görülen sanayi kolu ………………………………………dir.
— Ülkemizde, Kuzey Anadolu ve Torosların iç kesimlere bakan yamacında …………………………………topraklar görülür.
— Ham maddeleri üretim için kullanmak ………………………… faaliyet, bu ürünleri pazarlamak ………………………faaliyettir.
— Türkiye’de endemik bitki türü bakımından en zengin olan yer ……………………………………dır.
7-) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D” yanlış olanları “Y” ile işaretleyerek gösteriniz. ( 5 Puan )
( ) Kıyı bölgelerimizin orman varlığı açısından zengin olmasında en önemli faktör sıcaklıktır.
( ) Kızılçam ormanlarının en fazla dağılış gösterdiği bölge Akdeniz bölgesidir.
( ) İthalatında ( dış alım ) sanayi ürünlerinin çoğunlukta olduğu ülkeler ekonomik olarak gelişmiştir.
( ) Arıcılık yapan bir kimse üçüncül faaliyet grubunda yer alır.
( ) Çernezyom topraklarının bulunduğu yerlerde yaz yağışları görülür.

😎 İnsanlık tarihinde, aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğer dördünün nedeni olarak gösterilebilir? 4 P
A) Ekili ve dikili alanların artması
B) Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesi
C) Köyden kente olan göçlerin artması
D) Tarımsal alanlarda makine kullanımının artması
E) İnsan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyacın azalması

9-) Türkiye’nin iç bölgelerinde, aşağıdaki toprak tiplerinden hangisi daha yaygındır? 4 P
A) Podzol toprakları
B) Terra rossa toprakları
C) Çernezyom toprakları
D) Kolüvyal topraklar
E) Kahverengi bozkır toprakları

10-)

Yukarıdaki Türkiye haritasında numaralandırılan yerlerin hangisinde toprak içindeki tuz ve kireç oranı azdır? 4 P
A) I B) II C) III D) IV E) V

 

11-) Soğuğa dayanıklı, yıl boyunca yeşil kalabilen ağaçlara iğne yapraklı ağaçlar denilir.
Aşağıdakilerden hangisi, iğne yapraklı ağaçlardan biri değildir? 4 P
A) Kestane B) Ladin C) Kızılçam
D) Karaçam E) Göknar

12-) Bir ülkede çalışan insanların büyük bir kısmı tarım, hayvancılık, madencilik ve ormancılık gibi birincil ekonomik faaliyetlerde yer alıyorsa, bu ülke hakkında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 4 P
A) Yüzölçümü geniştir.
B) Ekonomik faaliyetlerde çeşitlilik vardır.
C) Ekonomisi gelişmemiştir.
D) Nüfus artış hızı gelişme hızından düşüktür.
E) İhracat gelirleri ithalat giderlerine göre daha fazladır.

 NOT: Soruların puan değerleri yanlarında belirtilmiştir. Süre 1 ders saatidir.
Başarılar dilerim
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

1
Kimler Neler Demiş?

avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
rana Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

rana
Ziyaretçi
rana

her şey iyi hoş eyvallahda ben bunun cevabını nerden alacam onuda yazaydın iyidi ha 🙂