Eğitimde Öncü Adres

2013-2014 10.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 1.yazılı soruları

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

2013–2014 ÖĞRETİM YILI

2.DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI 

10. SINIFLAR

DİL VE ANLATIM

DERSİ

1. Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlışsa (Y) yazınız.(10 p)
Fiilimsilerin olumsuzu yapılamaz. ( )
Şiir türünde destansı anlatımdan yararlanılabilir. ( )
Birleşik zamanlı fiillerin dört kipte çekimi vardır. ( )
Fiil kipleri haber kipleri ve dilek kipleri olmak üzere ikiye ayrılır. ( )
Zarf-fiiller “-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş” ekleriyle türetilir. ( )
Ek fiiller isimlere ve çekimli fiillere getirilebilir. ( )
Birer işaret zamiri olan “bunlar, şunlar, onlar” kelimeleri işaret sıfatı olarak da kullanılır. ( )
Zamirler isimlerin yerini kalıcı olarak tutan kelimelerdir. ( )
Fiillerde bildirilen yargının kim tarafından yapıldığı belli ise fiil etken; belli değil ise fiil edilgen çatılıdır. ( )
İşteş çatılı fiillerde özne hem işi yapar hem de yaptığı işten etkilenir. ( )

2. Aşağıdaki cümleleri fiil çatılarına göre inceleyerek türlerini yanındaki boş yerlere yazınız.(20 p)

 

ÖZNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI
Masalları rüyalar kadar seviyorum.

Bu akşam bütün caddeler temizlenecek.

Sizinle bir toplantıda tanışmıştık.

Berk, geç kaldığı için çabucak giyindi.
Arkadaşım, masanın üzerindeki vazoyu kırdı.

 

NESNE-YÜKLEM İLİŞKİSİNE GÖRE FİİL ÇATILARI

Oyuncu izleyenleri güldürüyor.

En çok da annemin yaptığı yemekleri özledim.
Avukat belgeleri imzalattı.

İhtiyar, gökyüzüne dikkatle baktı.

Kafesteki kanarya sabahleyin ölmüştü.

3. Aşağıdaki kelimeleri işaret sıfatı ve işaret zamiri göreviyle cümle içinde kullanınız. (10 p)
Bu Şu O
İşaret zamiri:

İşaret zamiri:
İşaret zamiri:

İşaret sıfatı:

İşaret sıfatı:
İşaret sıfatı:

4. Aşağıdakilerin hangisinde adlaşmış sıfat vardır. (5×2 p)

a) A) Kötülerle konup göçücü olma, seni her mecliste küçük düşürür.
B) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın!
C) Solgun bir gül oluyor dokununca ellerin.
D) Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır.
E) Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul.

5. “Kaynat-“ fiilini, istek kipinde, bütün şahıslara göre olumlu ve olumsuz şekilde çekimleyiniz. (10 p)
Olumlu Olumsuz

“ Sadrazam İbrahim Paşa, 1600 yılı baharında tekrar sefere çıkıp Kanije üzerine yürüdü. Bu arada Bobofça Kalesi de kuşatılmıştı. Ordu, Kanije’yi kırk günden fazla muhasara etti. Kalenin barut mahzeninin infilakı üzerine müdafiler teslim olmak zorunda kaldılar. Kanije, Beylerbeyilik haline getirilip Tiryaki Hasan Paşa’ya verildi. Sadrazam İbrahim Paşa, Temmuz 1601’de yeni bir sefere çıkmak üzereyken serhatta öldü. Yerine sadaret kaymakamı bulunan Yemişçi Hasan Paşa tayin olundu. Yeni sadrazam hemen Belgrat’a hareket etti. Ordu daha Belgrat’a ulaşmadan Belgrat’ın düşman eline geçtiği haberi geldi. Buraya gidildiyse de asker yenik düştü. Tam bu sırada Erdel ve Boğdan’ı da ele geçirerek Romanya’da bir idare kurmayı planlayan ancak vazgeçip Osmanlı merkezine elçi gönderip itaatini bildiren Mihal’in Avusturya hükümetinin düzenlediği suikasta kurban gittiği haberleri geldi. “

6. Yukarıdaki parçadan on tane fiilimsi bularak bunları çeşitleriyle birlikte yazınız. (10 x1p)
7. Çanakkale Şehitleri’ne şiiri hangi anlatımla yazılmıştır? Bu anlatım biçiminin özelliklerinden dört (4) maddeyi yazınız. (10 p)

1.
2.
3.
4.

İhtiyar sevincinden bayılmıştı. Kendisine gelince oğlu ona:
– Ben karaya cenk için çıkıyorum, sen gemide rahat kal, dedi.
Eski kahraman kabul etmedi:
– Hayır. Ben de beraber cenge çıkacağım.
– Çok ihtiyarsın baba.
– Fakat kalbim kuvvetlidir.
– Rahat et! Bizi seyret!
– Kırk senedir dövüşe hasretim.
Oğlu:
– Vurulursun! Vatana hasret gidersin, diye onu gemide bırakmak istedi.
Kara Memiş, o vakit birden bire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu. Duramıyordu. Kalkan, kılıç istedi. Sonra gemide sallanan sancağı göstererek:
– Şehit olursam bunu üstüme örtün! Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir, dedi.

8. Yukarıdaki metinde yer alan ek fiillerden beş tanesini bularak bunların hangi görevde kullanıldığını yazınız. (10 p)

 

9- Aşağıdakilerden hangisi haber kipi olmayan bir kiple çekimlenmiştir? (5 p)
A) Şu otobüse öğlen olmadan bir yetişsek.
B) İnsan aynada kendini daha iyi tanıyor.
C) Bir süre sonra buradan çıkıp gideceğiz.
D) Nihat, bu cevap karşısında hiç şaşırmamış.
E) Muhtar alelacele kalkıp şoförün yanından uzak¬laşır.

10- Aşağıdakilerden hangisi “Emredici Metinler”in amacı olamaz? (5 p)
A) Öğretmek
B) Açıklama yapmak
C) Bir işi yaptırmak
D) Bir davranışı gerçekleştirmeye zorlamak
E) Okuyucuyu duygulandırmak
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Abone Ol:

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.