12.sınıf mantık 2.dönem 2.sınav 2014-2015

SORULAR
1-)“Arabalar kırmızı değil , o zaman sağlam ve pahalıdırlar.” Önermesinin sembolik hali aşağıdakilerden hangisidir?
A) ̃p→(q^r) B)p^(p→q) C) p→(pvr) D) p→q E)(p→q)^r
2-) ˜ ˜(p→q) önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ˜p^q B)p^˜q C) pv˜q D) pvq E)˜pvq
3-) Aşağıdaki önermelerden hangisi tekildir?
A)∀x Fx B)Fx→Gx C)∃x→∀x
D) ∃xFx→∀xGx E)∀xÖx
4-) Çözümleyici çizelgede bir önermenin tutarlı olması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A)Açık bir yolun olmasına
B) Denk olmasına
C) Tüm yolların açık olmasına
D) İçinde değişken olmasına
E) Karşıt değerlerin olmamasına
5-) [(p→q) ↔(p^q)] vp önermesinin sonuç değerleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) B) C) D) E)
D Y Y D D
D Y D D Y
D Y D Y Y
Y D Y Y Y
6-) Aşağıdakilerden hangisi ikili açık önermeye örnektir?
A) 2x+x=0 B)y+z-x=3 C) x-2z=1 D) FaGa E)2a+3a=3
7-) “x iki ayaklıdır” önermesinin E:{ Tavuk- İnsan-At-Taş-Çiçek} evrenindeki özellemesi yapıldığında kaç değer tarafından gerçeklenir?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
8-)“Sınava girmez ise zayıf alacak “ önermesinin niceleme mantığına göre sembolleştirilmiş hali hangisidir? felsefeacademisi.com
A) ˜Fa→Gb B) ˜Fa→Ga C) ˜Fab
D) fa→Gb E)˜Fa→˜Gb
9-) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)özümleyici çizelgede öncelik tümel evetleme(çengel)’nin dir.
B) Önermelerin eşdeğer olması aynı satırda aynı doğruluk değerini almalarına bağlıdır.
C) ∀ ve ∃ sembolleri mantık değişmezleridir.
D) Çözümleyici çizelgede denetleme yapılırken öncelikle ana eklem bulunur.
E) İçinde ∀ ve ∃ sembolleri bulunan önermeler tekil önermelerdir.
10-) S v [(pvq)→t]↔S önermesinin kaç ana bileşeni vardir?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
11-) Aşağıdakilerden hangisi bir koşul (→) önermesi değildir?
A) İlaç içmezse iyileşmez.
B)Başarmasının tek yolu çalışmasıdır.
C)Sadece ameliyat olursa iyileşir.
D)Dolmuş ya da otobüsle gidecek
E)Beni dinlediği sürece kazanır.
12-) py , qD ,rD ise aşağıdakilerden hangisinin sonucu yanlıştır?
A)(p→q)^(rvp) B) ~[(r^q)→(p↔q)]
C) (pvr)v(r→p) D) (p↔q)v(p^r)
E) ~[(p↔r)↔(q→r)]
13-) Değilleme eklemi aşağıdakilerden hangisinde ana eklem durumundadır?
A) ~r^q B)~(p→r ) C)~p^~q
D) ~(svt)^(~p→q) E)pv~q
14-)
P q r ?
D D D D
D D Y Y
D Y D D
D Y Y Y
Y D D Y
Y D Y D
Y Y D Y
Y Y Y D
Yukarıdaki soru işaretli yere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir?
A)p↔r B)p→q C) p^r D)p↔q E)pvr
15-) (5+3)x2=7 bir önerme olduğu halde
(2+2y+1) bir önerme değildir.
Buna göre bir ifadenin önerme olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
I.Anlamlı bir cümle olması
II.Bir yargı bildirmeli
III.Değişkenlerinin olması
IV.Doğruluk değerinin olması
A)I.II. B)II.III.IV. C)II.IV.
D)I.II.IV. E)II.III
16-) Aşağıdaki önermelerin hangileri basittir?
I- ˜p
II- Fab
III-∀xFx
IV-(pvq)
A) I-II B) II-III C) I-IV D) I-II-III E) Sadece II
17-) ˜∃xFx önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) ∀x˜Fx B) ∀x Fx C)˜∀x˜Fx D)∃x˜Fx E) ˜∃x˜Fx
18-) Aşağıdaki tabloların hangisinde tabloların birlikte tutarlı olduğu söylenemez?
A) B) C) D) E)
DY YD DY YD DY
DD YD YD YD YY
YY YY DY DD DD
YY DD YD YY DY
19-) (˜p vq) önermesi , aşağıdaki durumlardan hangisinde yanlış olur?
A) p doğru ,q doğru ise
B) ˜p doğru ,q yanlış ise
C) ˜p yanlış , q doğru ise
D) p doğru , ˜q yanlış ise
E) p doğru , q yanlış ise
20-) ˜(p↔q) önermesinin eş değeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) (pvq) ^(pvq) B) (p^˜q) v (˜p^q) C) (p^q) v (˜p^˜q)
D) (pv˜q) ^(˜pvq) E)˜p→q
ZİYA ÖZCAN
F.G.Ö. www.sorubak.com
CEVAP ANAHTARI
1A-2E-3B-4A-5C-6C-7B-8A-9E-10C-11D-12D-13B-14A-15C-16B-17A-18C-19E-20B

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

BENZER YAZILAR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

83 − = 79

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.