12.sınıf kimya dersi 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

Adı, soyadı:
Sınıfı, numarası:
2013–2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KİMYA DERSİ 2. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
Sınav yeri ve tarihi:
Sınav saati ve süresi: 40 dakika
Puan dağılımı: Her soruda yazılıdır.
Başarılar…
Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (2×2=4 puan).
Diklorometan:

İyodoform (Triiyodoometan):

 
C3H7Cl bileşiğinin toplam 2 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) adını (2×2=4 puan) ve özel (yaygın) adını yazınız (2×2=4 puan).
1.izomerin IUPAC (sistematik) adı:
1.izomerin özel (yaygın) adı:
2.izomerin IUPAC (sistematik) adı:
2.izomerin özel (yaygın) adı:

Kimyasal adı 2,4,6-trinitrometilbenzen olan patlayıcı TNT (trinitrotoluen) bileşiğinin yapı (açık) formülünü yazınız (4 puan).

 

Aşağıda verilen denkleştirilmiş reaksiyon denkleminde A, B, C ve D bileşiklerinin açık veya kapalı formülünü yazınız (3×4=12 puan).

CH4 + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) A + HCl
A + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) B + HCl
B + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) C + HCl
C + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) D + HCl
A:
B:
C:
D:
Aşağıdaki reaksiyon denklemlerinde boş bırakılan yere gelmesi gereken organik maddelerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×8=24 puan).

CH3―CH=CH2 + H2 □(→┴(Ni, Pt veya Pd (25° C)) ) …………………………
nCCl2=CCl2 □( →┴(Uygun katalizörlerle polimerleşme) ) …………………….

H―CΞC―H + CuNO3 □( →┴Amonyak ) ……………………… + HNO3
CH3―CΞC―CH3 + H2 →┴(Pd (Lindlar katalizörü)) ……………………………

 

C=C + KOH □(→┴(Isı ve alkol) ) …………………….. + KCl + H2O

 

CH3COOH + C5H11OH □(→┴(Sülfürik asit katalizörlüğü ve ısı) ) ……………………… + H2O

3CH3CHO + (Cr2O7)-2 + 14H+1 → 3 ……………………. + 2Cr+3 + 4H2O

CH3―C―CH3 →┴(Sodyum boro hidrür veya lityum alüminyum hidrür) …………………
C5H12 (pentan) bileşiğinin 3 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) adını veya özel (yaygın) adını yazınız (2×3=6 puan).
1.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı:
2.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı:
3.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı:
Wurtz sentezi ile C3H8 (propan) elde edilmesine ait reaksiyon denklemini yazınız ve denkleştiriniz (5 puan). (Yazacağınız reaksiyon denkleminde C3H8 ana üründür, oluşan yan ürünleri yazmayınız.)
Verilen bir açık formül yanlış olarak 4-sekonderbütil-2,3-dimetilheptan şeklinde okunmuştur. Yanlış nerededir ve doğru adlandırma ne olmalıdır? (5 puan)
2 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 140 °C’ta 1 mol su (H2O) ayrılması sonucu ana ürün olarak C2H5―O― C2H5 (dietil eter) %80 oranında oluşur. Yan ürün olarak da %20 oranında hangi organik bileşik oluşur? (5 puan)
Aşağıda formülü verilen organik bileşiklerin IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (3×5=15 puan).

 

CH3―C―CH2―CH2―CH3
H2C=CH―CH2―CH=CH2

 

C=C

 

CH3―CH2―CH2

 

CH3―CH―CH3

 

Aşağıda adı verilen bileşiklerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×4=12 puan).

3,3,4-trimetilpentanal

 
1-fenil-3-klorobütan

 
Diizopropil keton

 

m-diaminobenzen
2011–2012 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ORTAÖĞRETİM 12.SINIF KİMYA DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI (CEVAP ANAHTARI)
Sınav yeri ve tarihi:
Sınav saati ve süresi: , 40 dakika
Puan dağılımı: Her soruda yazılıdır.

Aşağıda adı verilen bileşiklerin kapalı (molekül) formülünü yazınız (2×2=4 puan).
Diklorometan: CH2Cl2
İyodoform (Triiyodoometan): CHl3

 
C3H7Cl bileşiğinin toplam 2 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) adını (2×2=4 puan) ve özel (yaygın) adını yazınız (2×2=4 puan).
1.izomerin IUPAC (sistematik) adı: 1-kloropropan
1.izomerin özel (yaygın) adı: n-propil klorür
2.izomerin IUPAC (sistematik) adı: 2-kloropropan
2.izomerin özel (yaygın) adı: İzo-propil klorür

Kimyasal adı 2,4,6-trinitrometilbenzen olan patlayıcı TNT (trinitrotoluen) bileşiğinin yapı (açık) formülünü yazınız (4 puan).

 
Aşağıda verilen denkleştirilmiş reaksiyon denkleminde A, B, C ve D bileşiklerinin açık veya kapalı formülünü yazınız (3×4=12 puan).

CH4 + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) A + HCl
A + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) B + HCl
B + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) C + HCl
C + Cl2 □(→┴(ışık ya da ısı) ) D + HCl
A: CH3Cl
B: CH2Cl2
C: CHCl3
D: CCl4

Aşağıdaki reaksiyon denklemlerinde boş bırakılan yere gelmesi gereken organik maddelerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×8=24 puan).

CH3―CH=CH2 + H2 □(→┴(Ni, Pt veya Pd (25° C)) ) CH3―CH―CH2

nCCl2=CCl2 □( →┴(Uygun katalizörlerle polimerleşme) ) [―CCl2―CCl2―]n

H―CΞC―H + CuNO3 □( →┴Amonyak ) H―CΞC―Cu + HNO3
CH3―CΞC―CH3 + H2 →┴(Pd (Lindlar katalizörü)) C=C

 

C=C + KOH □(→┴(Isı ve alkol) ) CH3―CΞC―CH3 + KCl + H2O

 

CH3COOH + C5H11OH □(→┴(Sülfürik asit katalizörlüğü ve ısı) ) CH3COOC5H11 + H2O

3CH3CHO + (Cr2O7)-2 + 14H+1 → 3CH3COOH + 2Cr+3 + 4H2O

CH3―C―CH3 →┴(Sodyum boro hidrür veya lityum alüminyum hidrür) CH3―CH―CH3
C5H12 (pentan) bileşiğinin 3 izomeri vardır. Bu izomerlerin açık formüllerini yazmadan yalnız IUPAC (sistematik) adını veya özel (yaygın) adını yazınız (2×3=6 puan).

1.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı: n–pentan (normalpentan)
2.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı: 2–metilbütan (izopentan)
3.izomerin IUPAC (sistematik) veya özel (yaygın) adı: 2,2–dimetilpropan (neopentan)

Wurtz sentezi ile C3H8 (propan) elde edilmesine ait reaksiyon denklemini yazınız ve denkleştiriniz (5 puan). (Yazacağınız reaksiyon denkleminde C3H8 ana üründür, oluşan yan ürünleri yazmayınız.)
CH3―Cl + C2H5―Cl + 2Na → C3H8 + 2NaCl

Verilen bir açık formül yanlış olarak 4-sekonderbütil-2,3-dimetilheptan şeklinde okunmuştur. Yanlış nerededir ve doğru adlandırma ne olmalıdır? (5 puan)
4 dallanmanın olduğu 7 C’lu zincir değil de, 3 dallanmanın olduğu 7 C’lu zincir seçilmiştir. Doğrusu 2,3,5-trimetil-4-n-propilheptan olmalıydı.

2 mol etil alkolden (C2H5―OH) derişik sülfürik asit (derişik H2SO4) katalizörlüğünde 140 °C’ta 1 mol su (H2O) ayrılması sonucu ana ürün olarak C2H5―O― C2H5 (dietil eter) %80 oranında oluşur. Yan ürün olarak da %20 oranında hangi organik bileşik oluşur? Formülünü veya adını yazınız (5 puan).
Eten veya etilen veya C2H4 veya CH2=CH2

Aşağıda formülü verilen organik bileşiklerin IUPAC (sistematik) veya özel adını yazınız (3×5=15 puan).

 

CH3―C―CH2―CH2―CH3
Pentan-2-on veya metil n-propil keton
H2C=CH―CH2―CH=CH2
1,4-pentadien
C=C
Trans-2-kloro-2-büten

CH3―CH2―CH2
1-bromo-2-metilbütan

CH3―CH―CH3
2-propanol (propan-2-ol) veya izopropil alkol

Aşağıda adı verilen bileşiklerin yapı (açık) formülünü yazınız (3×4=12 puan).
3,3,4-trimetilpentanal
H3C―CH―C―CH2―C―H
1-fenil-3-klorobütan
―CH2― CH2― CH―CH3
Diizopropil keton H―C―C―C―H

m-diaminobenzen

 
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.