12.sınıf din dersi 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

SAĞLIK MESLEK LİSESİ DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 12 SINIF 2.DÖNEM 2.YAZILISI

1- Hatasız kul olmaz.
Beşer şaşar.
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
Bu ifadelerdeki konu başlığı hangisi olamaz?
A-)İslam dininde ;hata yapan ve günah işleyen insana yaşamın son anına kadar tövbe etme imkanı sunulması
B-)Hata yapınca yalnız kalırız.
C-)Hata yapmak insana özgü bir davranıştır.
D-)Tövbe eden kimse söz ve davranışlarıyla pişmanlığını gösterir.

2- Ahilik teşkilatının kurucusu kimdir?
a) Ahi Evran b) Mevlana
c) Aşık Veysel d) Yunus Emre

3- Alevilikte Hz. Hüseyin’in Kerbelada şehit edilmesinin matemi için oniki gün oruç tutulur. Bu oruç hangi ayda tutulmaktadır?
a) Recep b) Şaban
c) Ramazan d) Muharrem

4- Mevlana, ölüm günü için hangi ifadeyi kullanmaktadır?
a) Yas günü b) Ayrılık günü
c) Şebiarus d) Hüzün

5- Hrıtiyanlıktaki kilisenin karşılığını Musevilikte ne alır ?
A- Patrikhane B- Katedral C- Haham D- Havra

6- Mensupları tarafından milli bir din haline getirilen hak din aşağıdakilerden hangisidir.
A- Hıristiyanlık B- Musevilik C- İslam Dini D- Hinduizim

7- Aşağıda verilenlerden hangisi İslamın temel özelliklerinden değildir?
A- İslamın kaynağı bozulmamış olan Kur’ân-ı Kerimdir.
B- İslamiyet, bütün insanlığa gönderilen evrensel bir dindir.
C- İnsanlar arasında renk,ırk ,dil ve din ayrımı yapar
D- İslam kolaylık dinidir.Yüce Allah hiçbir kimseye kaldıramıyacağı yükü yüklemez.

8- İneğin ve Ganj nehrinin kutsal kabul edildiği ilahi olmayan din hangi dindir?
A- Budizm B- Hinduizm C- Şintoizm D- Taoizm

9-Hac yortusu, İtiraf,Noel,Katedral…” gibi kavramlar hangi dine aittir ?
A- Hırıstiyanlık B- İslamiyet C- Musevilik D- Budizm

10- Ruhun öldükten sonra başka bir bedene geçmesi gibi İslami olmayan inanışa ne ad verili
A- Kast sistemi B- Tenasuh C- Tenasup D- Bahagavat

11- Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır.
A- Musevilik-Tevrat B- Zerdüştlük-Zebur C- Hıristiyanlık-İncil D- İslamiyet-Kuran-ı Kerim
12- Teslis inancı hangi dinde vardır.
A- Budizm B- Hinduizm
C- Musevilik D- Hıristiyanlık

13- Aşağıdakilerden hangisi Hint Dinlerinden değildir? A- Budizm B- Hinduizm
C- Konfüçyanizm, D- Caynizm
14- Aşağıdakilerden hangisi İbrahimî Dinlerden değildir?
A- Hırıstiyanlık B- İslamiyet
C- Musevilik D- Budizm
15-İnanç farklılıklarına rağmen birlikte yaşamak nasıl mümkün olabilir? Açıklayınız…

16-İki rekat namaz kılınışını kısaca özetleyin
17- İbrahimî dinlerin inanç konusundaki ortak özellikleri nelerdir (4madde)bir tanesini kısaca açıklayın.
www.sorubak.com

NOT: 15 – 17. Sorular 10’ar puan diğerleri 5’er puandır
BAŞARILAR ABDULLAH ÖZTÜRK

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


− 1 = 1

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.