Eğitimde Öncü Adres

11.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.sınav 2014-2015

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FETHİYE ANADOLU LİSESİ 11 TM SINIFLARI II. DÖNEM TÜRK EDEBİYATI DERSİ II. SINAVI CEVAP ANAHTARI.

Seyfi Baba
Geçen akşam eve geldim. Dediler:
-Seyfi Baba
Hastalanmış, yatıyormuş.
-Nesi varmış acaba?
-Bilmeyiz, oğlu haber verdi geçerken bu sabah.
-Keşki ben evde olaydım… Esef ettim, vah vah!
Bir fener yok mu, verin… Nerde sopam? Kız çabuk ol…
Gecikirsem kalırım beklemeyin… Zîrâ yol
Hem uzun, hem de bataktır…
-Daha a’lâ, kalınız:
Teyzeniz geldi, bu akşam, değiliz biz yalınız.
M. Akif ERSOY
1-Yukarıdaki şiirlerin şairlerini boşluklara yazınız.(10P.)

Vatan
Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar manasını namazdaki duanın.
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın.
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, adet, din birdir.
Meb’üsanı temiz, orda Boşolar’ın sözü yok,
Hududunda evlatları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Ziya GÖKALP
Bir Günün Sonunda Arzu
Yorgun gözümün halkalarından
Güller gibi fecr oldu nümayan,(görünen)
Güller gibi … sonsuz, iri güller
Güller ki kamıştan daha nalan,(ince)
Gün doğdu yazık arkalarında!

Altın kulelerden yine kuşlar,
Tekrarını ömrün eder i’lan,
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam,
Alemlerimizden sefer eyler? ..

Akşam, yine akşam, yine akşam,
Bir sırma kemerdir suya baksam;
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

Ahmet HAŞİM

2-Yukarıdaki şiirler milli edebiyat döneminde hangi şiir guruplarına örnektir, gerekçeleriyle yazınız. (10 P.)
Seyfi Baba Halkın Yaşayışını Konu alan Manzum Hikayeler
(Halkın yaşamı ve değerleri
Vatan
üzerine kaleme alınmıştır. Konuşma dili veolay örgüsü vardır.)
Sade dil ve Heceyle Yazılmış şiir
(Devrin gerçeklerini dile getirmiş hece ölüsü
Bir Günün Sonunda Arzu

Kullanılmış Türkçülük akımı çerçevesinde kaleme alınmış ) Saf (Öz) Şiir (Şair hissettirmek sezdirmek amacıyla bireysel duyuşlarını dile getirmiş. )
3-Üç şiiri de tema ve bireysellik açısından karşılaştırınız.(10 P.)
Tema Bireysellik
Seyfi Baba
Günlük Hayat /Şair Anadoluyu
Kendi duyuşuna göre yorumlar Toplumsal konu ele alınmış
Vatan
Vatan Sevgisi/ Vatan sevgisini nasıl olması gerektiğini dikte edeyor. Toplumsal ve milliyetçilik konusu ele alınmış
Bir Günün Sonunda Arzu
Akşam Vakti/ Akşamın gelişinin şair üzerindeki tesirleri/Şair başka alemleri hayal eder Bireysel konu ele alınmış
4-“Bir Günün Sonunda Arzu” adlı şiirdeki ahenk unsurlarını ve söz sanatlarını yazınız.(10 P.)
Şiirde aruz ölçüsü kullanılmış,ilk bentte “g” sesi II. Bentte “–ler , -ı, -r sesleri tekrarlanmış.”eder_iken, mı dır_onlar,” ulama yapılmıştır. “Akşam” kelimesi tekrarlanarak ahenk sağlanmış.
Yorgun gözümün halkaları:Teşhis(Kişileştirme )
Altın kulelerden kuşlar: Teşbih (Benzetme)
“Güller ve Akşam”: Tekrir (tekrarlama )
5-Aşağıdaki boş bırakılan yerleri uygun biçimde tamamlayınız. ( 15 P.)
a)Ahmet Haşim’in gezi yazısı türündeki eseri Frankfurt Seyahatnamesi fıkra ve sohbet türündeki eserleri de Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan adıyla yayınlanmıştır.
b)Ömer Seyfettin’in Selanik’te çıkan Genç Kalemler dergisinde yayınladığı Yeni Lisan adlı yazısı milli edebiyatın başlangıcı sayılır.
c) Milli edebiyat döneminde eserleri bulunan Ahmet Haşim batı edebiyatından Sembolizm akımının Yahya Kemal ise Parnasizm akımının tesiri altında kalmıştır.
d)M. Emin Yurdakul’un “Ben bir Türk’üm dinim cinsim uludur” dizesiyle başlayan “Cenge Giderken” adlı şiirine ilk defa Servet-i Fünun dergisinde yayınlanmış.
e)Milli Edebiyat Döneminde “İslamlaşmak” fikrini savunan dergiler Sebil’ür Reşat, Sırat’ı Müstakim iken “Türkleşmek” fikrinin propagandacısı Türk Yurdu/Türk Ocağı dergileridir.

6-Aşağıdaki yargıların sonuna yargı doğru ise (D) yanılış ise (Y) yazınız. (10 P.)

a)Milli Edebiyat dönemi hece şiirinde imgelere sıkça başvurulmuş, kullanılan imgelerin karmaşık olmasına özen gösterilmiştir……………………………………………………………………………………………( Y )
b)Sohbet yazı türünde yazar düşüncelerini kanıtlayarak ortaya koyar, okuru iknaya çalışır………….( Y )
c)Milli Edebiyat akımının ortaya çıkışından sonra edebiyatımızda aruz ölçüsü tam anlamıyla terk edilmiş,
bu ölçü birimi çok az kullanılmıştır……………………………………………………………………( D )
d)Milli Edebiyat akımına bağlı şairler şiirinde yalnız dörtlük kullanmışlardır………………….……..( Y )
e)Beş hececiler gerçekçi olmak istemişler ancak duygu ve coşku yüklü şiirler yazarak romantizme sürüklenmişlerdir……………………………………………………………………………………….( D )

7-Aşağıdaki eser ve yazarlarını eşleştiriniz.(10 P.)
a)Faruk Nafiz Çamlıbel ( d )–Türk Edebiyat Tarihi
b)Ziya Gökalp ( e )–Kırık Hayatlar
c)Y. Kemal Beyatlı ( g )–Akından Akına
d)M. Fuat Köprülü ( a )–Bir Ömer Böyle Geçti
e)H. Ziya Uşaklıgil ( h )–Zafer Yolunda
f)Mehmet Rauf ( i )–Fırtına ve Kar
g)Yusuf Ziya Ortaç ( c )– Eski Şiirin Rüzgarıyla
h)Mehmet Emin Yurdakul ( ı )–Hac Yolunda
ı)Cenap Şahabettin ( b )–Yeni Hayat
i)Orhan Seyfi Orhon ( f )–Siyah İnciler

8-Milli Edebiyat Şiiri ile Fecr-i Ati şiirini ses-ahenk, tema, dil-anlatım ve yapı özellikleri bakımından karşılaştırınız. (10 P.)
Ses ve Ahenk Tema Dil ve Anlatım Yapı
Fecr-i Ati Şiiri
Aruz ölçüsü ve sanatlı söyleyiş Bireysel konular ele alınmış Ağır, sanatlı söyleyiş hakim Divan şiiri nazım biçimi ve birimi
Milli Edebiyat Şiiri
Hece Ölçüsü ve Halk söyleyişleri Toplumsal konular ve milliyetçilik düşüncesi Sade ve anlaşılır bir dil Halk şiiri ve Batı Edebiyatı örnek alınır.

9-Aşağıda belirtilen yargılarda hangi edebi dönemimizin özelliğidir, yazınız (10 P.)

a)Divan şiirindeki “parça güzelliği” terk edilmiş bütün güzelliği” ön plana çıkmıştır. Tanzimat Edeb. I. Dönem
b)Şairler şiirlerini sade dille ve hece ölçüsüyle yazmalıdır………………………… Milli Edebiyat Dönemi
c)Sanatçılar ağır ve süslü bir dil kullanmış şiirde “sanat sanat içindir” ilkesine bağlı kalmışlardır. Servet-i Fünun Edebiyatı Dönemi www.sorubak.com
d)Şairler “Sanat şahsi bir muhteremdir” ilkesinden hareketle şiirler yazmışlardır. Fecr-i Ati Edebiyatı Dönemi

10-Aşağıdakilerden hangisi, Tevfik Fikret ile Yahya Kemal’de ortaktır? (3 P)
A)İstanbul’a karşı duyulan sevgiyi dile getirme
B)Divan edebiyatı geleneğini sürdürme
C)Türkçeyi aruza ustalıkla uydurma
D)Toplum sorunlarını işleme
E)Şiiri düzyazıya (nesre) yaklaştırma
11- Milli edebiyat dönemi şiirimizle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (2 P)
A) Aruz terk edilmiş, şiirler hece ölçüsüyle ve yalın bir dille yazılmıştır.
B) Halk edebiyatının biçim ve anlatım özelliklerinden yararlanılmıştır.
C) Bütün şiirlerde ulusal nazım birimimiz olan dörtlük kullanılmıştır.
D) Şiirlerde daha çok, yerli yaşam ve Anadolu gerçeği ele alınmıştır.
E) Dönemin şiirlerinde genel olarak yaşama duygusal ve romantik bir bakış egemendir.

başarılar
N. Asım ERSOY
Türk Dili ve Edebiyatı Öğr.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

54 − = 50

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.