11.sınıf kimya 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

2014-2015 ÖĞRETİM YILI KATEM T11B SINIFI II.DÖNEM II.YAZILI İMTİHANI SORULARIDIR

1. Bazların özelliklerinden 5 tanesini yazınız. ( 10 p )
2. 2X (g) + Y (g) 2Z(g)

Yukarıdaki tepkimeye göre 2 litrelik bir kapta 0,6 mol X, 0,2 mol Y ve 0,6 mol Z gazları denge halindedir. Sisteme aynı sıcaklıkta kaç mol Y gazı eklenirse yeni kurulan dengede kapta 1 mol Z gazı bulunur? Hesaplayınız. ( 10 p )
3. Fe(OH)2 nin doymuş çözeltisinin 100 ml sinde 4.10-6 mol OH- iyonu bulunduğuna göre çözünürlük çarpımı Kç kaçtır? Hesaplayınız. (10 p)
4. BaSO4 (k) nın 0,01 M BaCl2 çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır? Hesaplayınız. ( BaSO4 için Kç = 1.10-10 ) (10 p)
5. Aşağıda verilen asitlerin kaç değerli olduğunu yanlarındaki boşluğa yazınız. (10 p)

a. HCl :………. b. H2CO3 :……….
c. H3PO4 :……… d. HNO3 :………
e. H2SO4 :………
6. Aşağıda verilen kimyasal tepkimede konjüge (eşlenik) asit – baz çiftini gösteriniz. (10 p)

HF + HCO4- H2C2O4 + F-

……….. ……….. ……….. ………..
7. 10-6 mol HNO3 ile hazırlanan 10 ml çözeltinin pH ı kaçtır? (10 p)

8. Aşağıdaki soruların yanına doğru ise (D), yanlış ise (Y) işareti koyunuz. ( 10 p )

a. Gazların herhangi bir sıvıda çözünmesi düzensizliği azaltır. (…..)
b. Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık artırılırsa Kç nin sayısal değeri büyür. (……)
c. Arrhenius’e göre H+ iyonu veren maddeler asittir. (..….)
d. Bazların pH değeri küçüktür. (…….)
e. Metal oksitler bazik özellik gösterirler. (…….)

(Aşağıdaki 9. – 12. çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını üzerine işaretleyiniz. Her soru 5 puandır.)
9. N2O4(g) 2NO2(g) ΔH > 0
Tepkimesinde aşağıdakilerden hangisi denge sabitinin büyümesine neden olur?

A) Basıncı artırmak B) Soy gaz eklemek
C) Sıcaklığı artırmak D) NO2 eklemek
E) N2O4 eklemek

10. CaCO3 çözeltisinin herhangi bir anındaki iyonların derişimleri çarpımı; [Ca+2] . [CO3-2] = Q ise;

I. Q < KÇ ise çökme olur.
II. Q > KÇ ise çözünme devam eder.
III. Q = KÇ ise sistem dengededir.

ifadelerinden hangisi ya da hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I , II ve III
11.

Yukarıda verilen kaplara 0,1 M HCl çözeltisi ilave edildiğinde pH değerleri nasıl değişir?
A) Azalır Azalır Değişmez
B) Artar Azalır Değişmez
C) Azalır Artar Azalır
D) Artar Değişmez Azalır
E) Azalır Azalır Artar
12. I. Zayıf asit II. Kuvvetli asit
III. Zayıf baz IV. Kuvvetli baz

Çözeltilerinin pH’larının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde gösterilmiştir?

A) IV > III > II > I B) III > IV > I > II
C) II > I > IV > III D) III > IV > II > I
E) IV > III > I > II

NOT: Her sorunun puan değeri sorunun yanında belirtilmiş olup toplam 100 puandır.Sınav süresi 40 DAKİKA dır.

İnsanın gerçek kişiliği paya,
Kendisini gördüğü durum paydaya yazılır…
Vahap YILDIZ Kimya Öğretmeni

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

1 + 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.