Eğitimde Öncü Adres

10.sınıf ofis dersi 1.dönem 1.yazılı soruları 2014-2015

Eğitim ve Öğretim Yılı  Ofis Programları Dersi 1. Sınav Sorularıdır. 2014-2015 1.Dönem 1.Yazılı Soruları


 • Araç çubuklarının iptal edildiği ya da çağrıldığı mönü aşağıdakilerden hangisidir?
 1. A) Dosya – Sayfa yapısı B) Araçlar – Özelleştir

C)Görünüm – araç çubukları         D) Düzen – Araç çubukları

 • Mevcut bir Kelime İşlemci dosyasını açmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?
 1. A) Dosya / Kaydet B) Dosya / Aç
 2. C) Düzen / Aç D) Görünüm /Aç
 • Aşağıda verilen bilgilerden hangisi DURUM ÇUBUĞUNDA bulunmaz?

A Aktif olan sayfa numarası         B) Aktif olan dosya adı

 1. C) Bölüm numarası D) Kullanılan dil
 • Hangisi kullanılırsa Word programından çıkılmaz?
 1. A) Alt + F4 B) Dosya / Kapat
 2. C) Dosya / Çıkış  D)          Düğmesi
 • Kayıtlı bir dosyayı başka bir isimle kaydetme işlemine ne denir?

 1. A) Dosyayı kaydetme B) Dosyaya ekleme
 2. C) Dosyanın üstüne kaydetme D) Dosyayı farklı kaydetme

 

 •   Bu düğmeler hangi araç çubuğundadır?

 

 1. A) Standart B) Biçimlendirme
 2. C) Çizim D) Tablolar ve Kenarlıklar
 • Kelime işlemcide ( ) düğmesinin adı nedir.?

 

 1. A) Kopyala B) Biçim boyacısı  C)Yazdır          D) Sil
 • Seçili yazıya kenarlık eklemek için hangisi kullanılır?
 1. A) Biçim / Paragraf / Sayfa Aralığı
 2. B) Biçim / Kenarlık ve Gölgelendirme / Kenarlık
 3. C) Biçim / Kenarlık ve Gölgelendirme / Sayfa Kenarlığı
 4. D) Biçim / Yazı Tipi / Sayfa Kenarlığı
 • Yanda verilen simgenin görevi nedir?
 1. A) En son yapılan işlemi yineler
 2. B) En son yapılan işlemi geri alır
 3. C) Yeniden yazılan
 4. D) Bir üst programa döner.

 

 • Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 1. Kes+Kopyala taşıma işlemidir.
 2. Kes+Yapıştır taşıma işlemidir
 3. Kopyala+yapıştır taşıma işlemidir
 4. Kes+Kopyala+Yapıştır taşıma işlemidir
 • Hangisi Standart araç çubuğunda bulunur?
 1. A) B)
 2. C) D)

 

 • Word programında arama yapmak için hangisi kullanılır?
 1. A) Başlat / Bul B) Ekle / Bul
 2. C) Görünüm / Bul D) Düzen / Bul
 • yandaki düğmenin görevi nedir?
  A) Karakterleri renklendirir.
  B) Karakterlerin altını çizer
  C) Karakterlerin kalın yazılmasının sağlar.
  D) Süslü karakterler yazmamızı sağlar.
 • Word Programında simgesi ne amaçla kullanılır?
 1. A) Geri al B) Kopyala C) Kes    D) Kaydetme

 

 • yandaki düğmenin görevi nedir?
 1. A) Karakterleri renklendirir
  B) Karakterlerin altını çizer
 2. C) Karakterlerin kalın yazılmasını sağlar.
  D) Karakterlerin büyüklüğünü değiştirmemizi sağlar.

 

 • Simge eklemek için hangisi kullanılır?
 1. A) Dosya/Simge B) Görünüm / Simge

C)Biçim / Simge                          D) Ekle/Simge

 

 • Düğmesinin görevi  nedir?

 

 1. A) Dolgu rengi
 2. B) Çizim rengi
 3. C) Vurgu
 4. D) Yazı rengi

 

 • “Okul Bitiyor” yazısını yazdık ve Word’ü kapatırken aşağıdaki mesajı aldık. Bunlardan Evet seçeneği seçildiğinde ne olacaktır?

 

 1. A) Word’ten tamamen çıkar.
 2. B) Dosyayı kaydetmeden çıkar.
 3. C) Dosyayı kaydederek çıkar.
 4. D) Word’e geri döner.
 • yanda verilen düğmelerin görevi sırası ile nedir?
  A) Simge durumuna küçült, ekranı kapla, küçült
  B) Simge durumuna küçült, (aşağı geri getir)önceki boyut, kapat
  C) Simge durumuna büyüt, (aşağı geri getir)önceki boyut, küçült
 1. D) Önceki boyut, simge durumuna küçült, kapat

 

 • Biçim à Yazı Tipi ile gelen pencerede hangi işlem yapılamaz?
 1. A) Karakter Aralığı
 2. B) Satır Aralığı
 3. C) Üstsimge
 4. D) Yazı Rengi

 

 • Yazıya madde imi eklemek için hangisi kullanılır?
  A) B)                  C)                    D)
 • düğme ne işe yarar?
 1. A) Basıldığında q yazar B) Paragraf sonlarını gösterir
 2. C) Harfleri koyulaştırır D) Harfleri ters çevirir

 

 •    simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

 

 1. A) Metne sıra numarası verir.
  B) Seçili bölümlere sıra numarası ekler
  C) Metni sütunlara böler
  D) Metni iki yana yaslar

 

 1. aşağıdaki kısa yol tuşlarından hangisi KES-KOPYALA
  komutundan sonra kullanılır?

 2. A) CTRL+X B) CTRL+C C)CTRL+Y    D) CTRL+V

 

25)                         Hizalama düğmelerinin isimleri nelerdir?

 1. A) Sola ve İki Yana Yasla B) İki yana Yasla ve Sağa
 2. C) İki Yana Yasla ve Sola     D) İki yana Yasla ve Ortala

26)                        Düğmelerin isimleri nelerdir?

 

 1. A) Kes, Kopyala, Yapıştır B) Kes, Yapıştır, Kopyala
 2. C) Kes, Yapıştır, Kaydet D) Kes, Kaydet, Kopyala

27) Numaralandırma şekli  1. şeklindeyken,   1) şekliyle numaralandırma eklemek için ne yapılamalıdır?

 1. A) Ekle / Simge
 2. B) Ekle / Madde İmi ve Numaralandırma
 3. C) Biçim / Madde İmi ve Numaralandırma
 4. D) Düğmesiyle

 

28) Herhangi bir kelime işlemci belgesindeki bir tabloya yeni bir satır eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi kullanılabilir?

 1. A) İmleç satır eklenecek yerde iken + tablo + ekle + satır ekle
 2. B) İmleç satır eklenecek yerde iken + Ekle + Satır
 3. C) İstenilen sütun işaretlenir + Tablo + Satır ekle
 4. D) İmleç satır eklenecek yerde iken + Biçim + Satır ekle

 

 

29)  Yukarıdaki şekilde verilen çubukların isimleri sırası ile nedir?

 1. A) Adres çubuğu ve biçimlendirme çubuğu
 2. B) Biçimlendirme çubuğu ve standart araç çubuğu
 3. C) Başlık çubuğu ve mönü çubuğu.
 4. D) Görev çubuğu ve durum çubuğu.

 

30) Yazılan yazıya sayfa numarası nereden verilir?

 1. A) Ekle / sayfa numarası
 2. B) Biçim / sayfa numarası
 3. C) Dosya / sayfa yapısı
 4. D) Ekle/simge

 

31)    yandaki düğme ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır.
A) Seçili hücreleri dağıtır

 1. B) Seçili hücreleri böler
 2. C) Seçili hücreleri birleştirir
 3. D) Seçili hücreleri öteler

 

32) Dosyadan resim eklemek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?

 1. A) Ekle + resim + dosyadan
 2. B) Biçim + resim + dosyadan
 3. C) Düzen + resim + dosyadan
 4. D) Dosya + resim + dosyadan

PTİ

33      yandaki düğme ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

 1. A) Seçili hücre ve hücreleri üst sola hizalar
 2. B) Seçili hücre ve hücreleri orta sola hizalar
 3. C) Seçili hücre ve hücreleri üst ortaya hizalar
 4. D) Seçili hücre ve hücreleri ortaya hizalar

 

 

 1. Aşağıdaki kısa yol, işlem eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir?
 2. A) Dosya +Yazdır = Ctrl+P
 3. B) Biçim + Yazı tipi + Kalın = Ctrl+K
 4. C) Düzen + Geri Al = Ctrl+Z
 5. D) Düzen-Bul = Ctrl+B

 

Aşağıdaki sorular için verilen boşlukları Doğru (D) veya Yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.

 1. Açık bir Word programında sadece belgeyi kapatmak için Dosya/Çıkış komutu tıklanır. ( )
 2. Bir tabloda daha fazla satır açmak için sağdaki en alt hücre aktif hale getirilir ve Tab tuşuna basılır. ( )
 3. MS Word bir hesap ve işlem programıdır. ( )
 4. Bir metine uygulanmış biçimi başka bir metine uygulamak için Biçim Boyacısı kullanılır. (  )

 

 1. Aşağıdaki yazılarda yer alan değişimi sağlamak için hangi adımlar izlenmelidir.

 

Ali oynadığı maçta galip gelince çok sevindi.
Ali Oynadığı Maçta Galip Gelince Çok Sevindi.

 

 

 1. Aşağıdaki listede yer alan işaretleri ikinci resimdeki gibi değiştirmek için hangi adımlar izlenmelidir.

 

 1. Kitap
 2. Kalem
 3. Defter
 • Kitap
 • Kalem
 • Defter

 

Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı 2,5 puan
toplam 100 puandır. Sınav süresi 40 dakikadır.

 

Ders Öğretmenleri:

 

Eğitim ve Öğretim Yılı  Ofis        Programları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Cevap anahtarıdır.

 

1ABCD
 2ABCD
3ABCD
4ABCD
5ABCD
6ABCD
7ABCD
8ABCD
9ABCD
10ABCD
11ABCD
12ABCD
13ABCD
14ABCD
15ABCD
16ABCD
17ABCD
18ABCD
19ABCD
20ABCD
21ABCD
22ABCD
23ABCD
24ABCD
25ABCD
26ABCD
27ABCD
28ABCD
29ABCD
30ABCD
31ABCD
32ABCD
33ABCD
34ABCD

 

 DOĞRUYANLIŞ
35  
36  
37  
38  

 

39.
40.

 

Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı2,5 puandır.
Süre 40 dakikadır.

 

……Eğitim ve Öğretim Yılı  Ofis Programları Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Cevap anahtarıdır.

 

1ABCD
2ABCD
3ABCD
4ABCD
5ABCD
6ABCD
7ABCD
8ABCD
9ABCD
10ABCD
11ABCD
12ABCD
13ABCD
14ABCD
15ABCD
16ABCD
17ABCD
18ABCD
19ABCD
20ABCD
21ABCD
22ABCD
23ABCD
24ABCD
25ABCD
26ABCD
27ABCD
28ABCD
29ABCD
30ABCD
31ABCD
32ABCD
33ABCD
34ABCD
 DOĞRUYANLIŞ
35  
36  
37  
38  
39.
40.

 

     Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı2,5 puandır.
Süre 40 dakikadır.

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

0 0 vote
Article Rating
guest

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments

Bu web sitesi, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanır. Bu konuda sorun yaşamadığınızı varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul Et.Devamını Oku