10.sınıf matematik 2.dönem 3.yazılı soruları 24 Mayıs 2014

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ÖZEL ARDA ASALET LİSESİ
2012-2013 ÖĞRETİM YILI
2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ 3.YAZILI SINAVI

ÖĞRENCİNİN:
SINIFI: ……………. NO:…………ADI SOYADI: …………………………………………………………………NOT:…………/100

1.
koşuluna uyan kaç tane tamsayı vardır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

 

6. nedir?

A) – B) C) 0 D) E)
2. denkleminin çözüm kümesi nedir?

A) B) C) x > 2 D) x > 5 E) [2,3)

 
7. ise a nedir?

A) -2 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6
3. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) B)
C) D)
E)

8.
Fonksiyonun R’de sürekli olması için n kaç olmalıdır?

A) -2 B) -1 C) 1 D) 6 E) 7

 
4. ifadesi analitik düzlemde ne belirtir?

A) Bir nokta B) Birbirine dik iki doğru
C) Paralel iki doğru D) Bir kare
E) Bir çember

9. değeri kaçtır?

A) 1 B) C) D) E)

 
5. fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [1,2] B) C) R D) R-[1,2] E)

 

fonksiyonu R de türevli ise kaçtır?

A) -10 B) -8 C) -6 D) -4 E) -2

 

11. ise kaçtır?

A) 6 B) 5 C) 4 D) 3 E) 2

 

16. fonksiyonunun yerel maksimum değeri 2 olduğuna göre a kaçtır?

A) B) C) D) 3 E)

 

12. olduğuna göre
A) 10 B) 8 C) 6 D) E)

 

17. fonksiyonunun dönüm noktası A(1,2) olduğuna göre b kaçtır?

A) -3 B) -1 C) 3 D) 6 E) 12

 

13. ise
limitinin değeri kaçtır?

A) 142 B) 71 C) 0 D) -71 E) -142

 
18. fonksiyonunun asimptotlarının kesim noktası A(1,2) olduğuna göre a kaçtır?

A) -2 B) 0 C) 1 D) 2 E) 5
14. fonksiyonunun x = 1 deki teğetinin eğimi kaçtır?

A) 96ln2 B) 48ln2 C) 32ln2 D) 24ln2 E) 16ln2

 

19. a + b = 2 olmak üzere,
olduğuna göre b kaçtır?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
15. her noktada türevli ve

olduğuna göre kaçtır?

A) -5 B) -4 C) -2 D) -1 E) 0

20. integralinin sonucu kaçtır?

A) -2ln3 B) -2ln2 C) –ln3 D) ln3 E) 2ln3

 

21. ifadesinin değeri kaçtır?

A) 32 B) 24 C) 16 D) 8 E) 4

 

24. ve

olduğuna göre c kaçtır?

A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
22.

Yukarıdaki şekilde y = f(x) in grafiği verilmiştir.
x-ekseninin AB yayı ile sınırladığı bölgenin alanı 15br2, BC yayı ile sınırladığı bölgenin alanı 4br2 olduğuna göre değeri kaçtır?

A) 83 B) 67 C) 60 D) 19 E) 11
25.
determinantının çarpımının sonucu kaçtır?

A) -1 B) 25 C) 30 D) –25 E) -30

www.sorubak.com

23. eğrisi, x=3 doğrusu ve x-ekseni ile sınırlı bölgenin x-ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmi kaç br3 tür?

A) B) C) D) E)

 

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir