10.sınıf fizik 2.dönem 1.yazılı soruları 2015

Ad soyad: 2014-2015 Öğretim Yılı
No: Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
Sınıf : Fizik 10 II.D.I.Yaz. soruları

Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yanınız ( 4P )

1. Aynı elektrik yükleri birbirlerini iterler ( )
2. Bir cisim net kuvvetin etkisinde ise ivmeli hareket yapar ( )
3. Hareketi zorlaştırıcı etkiye tepki kuvveti denir . ( )

4.İvme – zaman grafiğinin alanı hızı verir. ( )
5.Hız skaler bir büyüklüktür ( )

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5P )
1.Bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa , durmaya hareketli ise hareketine …………………hızla devam eder.
2. Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cismin yaptığı harekete …………….. …… ………denir
3. Duran cisimleri hareket ettiren , hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapan etkiye ………………. denir
4. Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alan E=…………………………. formülü ile hesaplanır.

5.Hız zaman grafiğinin altıdaki alan……………..verir
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları üzerinde işaretleyiniz (6P)

1.Uçak bombayı arabanın kaç metre gerisinden bırakmalı ki , isabet etsin? (g=10 m/sn2)

A) 100 B) 450 C) 900 D) 1000 E) 1100

2. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim 5 saniyede yere vardığına göre . Cisim kaç metre yükseklikten bırakılmıştır. (g=10 m/sn2)
A) 20 B) 80 C) 125 D) 160 E) 180

3. Yerden eğik atılan cisim en fazla 20 m yüksekliğe çıkabiliyor. Cisim atıldıktan kaç saniye sonra yere çarpar? ( g=10 m/sn²)

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

4. L ve M çubukları birbirine sürtüldükten sonra M çubuğu yüksüz iletken bir küreye dokunduruluyor .Bu işlemlerden sonra L,M çubuklarının ve iletken kürenin yüklerinin işareti ne olur?

L M İletken Küre
A) – + –
B) + – +
C) + + –
D) – + +
E) – – +
5. Noktasal üç yük şekildeki gibi yerleştirilmiş tir. q1 ile q2 arasındaki kuvvet 12 N ise q2 ile q3 arasındaki kuvvet kaç N dur?
A)12 B)24 C)36 D)48 E)60

Soru-Cevap

1. Sekildeki sistemde 6 kg kütleli cisim, 45 N luk yatay bir kuvvet ile çekilmektedir. Sistem hareket ederken 3 kg kütleli cisim kaymadan dengede kaldığına göre; (g=10N/kg)

a)Sistemin ivmesi kaçtır?(5p)

b)Sürtünme kuvveti en az kaçtır?(5p)

c)Sürtünme katsayısı en az kaç olmalıdır? (5p)
2. 9.10-6 C luk bir yükten 9 m uzaklıktaki bir noktada oluşan elektrik alanın büyüklüğü nedir? (k=9.109N.M2/C2) (5p)
3. (-)…..(-) noktasal yükleri arasında oluşan elektrik alan çizgilerini çiziniz(5p)

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir