10.sınıf dil anlatım 2.dönem 3.yazılı soruları ve cevapları 2012-2013

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

ADIYAMAN GAP ANADOLU LİSESİ

2012–2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM–1I DERSİ II. DÖNEM 2/3. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR:

AAAA

Adı-Soyadı:

Sınıf:/ No:

 

1-Aşağıdakilerden hangisinde “yönelme ve bulunma” durum eklerini almış sözcükler kullanılmıştır?

A)      Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.

B)       Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.

C)       Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.

D)      Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyordu.

E)       Beni hâlâ tanımadın demek ki!

 

2-“-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “benzerlik” anlamı katmıştır?

A)      İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.

B)       Fare, kemirgenler sınıfından küçük bir hayvandır.

C)       Dün gece Banular’da bir davet vardı.

D)      Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.

E)       Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor.

 

3-“Ne” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A)      Ne hakla benim kitaplarımı karıştırıyorsun?

B)       Ne biçim resim bu!

C)       Ne renk kumaşlar var elinizde?

D)      Ne muhteşem görünüyor manzara!

E)       Ne insanlar var şu dünyada!

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A)      Her zaman şikâyet ettiği, yalnızlıktı.

B)       Her zaman harıl harıl çalışan bir edebiyatçıdır.

C)       Etraf çınlıyordu akarsuyun gürül gürül sesiyle.

D)      Anlattıklarının birçoğunu bilmiyordum.

E)       Lodostan etkilendiğini her zaman anlatıyordu.

 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de ilgi zamiri kullanılmıştır?

A)      Yavrularımız birer yuvadan uçacak.

B)       Sokaktaki insanla bir türlü dağılmadı.

C)       Kalemlerimi, seninkilerle aynı yere koymuştum.

D)      Ovanın ortasında köylüler çalışıyordu.

E)       O herkesten dürüstlük bekler; ama dürüstlük nedir bilmez.

 

6-Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi. Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşuyordu; soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.

Bu parçada kaç birleşik zamanlı fiil var.

A) 1         B) 2         C)  3        D) 4         E) 5

 

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A)      Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B)       Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C)       Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D)      Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E)       Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

 

8-Aşağıdakilerin hangisinde “birleşik eylem” yoktur?

A)      Resimlerini çok beğendiğimi ona mutlaka söylemeliyim.

B)       Tatlı bir tebessüm yerleşiverdi yüzüne.

C)       Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.

D)      Ağzını açıp bir şey söyleyecekken vazgeçti.

E)       Resim sergisini çizgilerle, sözcüklerle çok güzel anlatabiliyor.

9-Aşağıdakilerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?

A)      Kaç gündür sizi kederli görüyorum.

B)       Dün akşamki maçı izlediniz mi?

C)       Sen gittikten sonra çok düşündüm.

D)      Küçük fidanlar fırtınada kırılmış.

E)       Annendi bana kapıyı açan.

10-Koşa koşa eve gittim. Bir de ne göreyim, her şey yanıp kül olmuş. Yıkıntılardan dumanlar tütüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)      Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil

B)       Bağfiil

C)       İstek kipiyle çekimlenmiş fiil

D)      Sıfatfiil

E)       Basit zamanlı fiil

11-“En sevdiği çiçeklerden kocaman bir buket yaptırıp ona götürmeyi düşünüyordu.” cümlesindeki fiilimsiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A)      Tüm fiilimsiler sıfat fiildir.

B)       Fiilimsiler sırasıyla sıfat fiil, bağfiil ve isim fiildir.

C)       İlk ikisi sıfat fiil, sonuncusu isim fiildir.

D)      İki fiilimsi kullanılmıştır.

E)       Sıfat fiil, isim görevindedir.

 12Geçişli iken geçişlilik derecesi artırılan eylemlere ettirgen; geçişsizken geçişli yapılan eylemlere oldurgan eylem adı verilir.

Aşağıdakilerin hangisinde hem ettirgen, hem oldurgan eylem vardır?

A)      Çocuğu uyuttum.//Paramı düşürmüşüm.

B)       Bakışlarımı kaçırdım.//Evini değiştir.

C)       Dert insanı söyletir.//Pencereleri açtırdı.

D)      Topluluğu coşturdu.//Paraları yürütmüşler.

E)       Buğdayları biçtirdik//Yine kendisini seçtirdi.

13-Aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?

A)      Birisi kısaca durumu özetledi.

B)       İçimde rüzgarlar esiyor.

C)       Stepin belgesi ağaçsızlıktır.

D)      Yolu arabacı bilmiyor.

E)       Yapışıverdi adamın yakasına.

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ekeylem almış sözcük” yoktur?

A)      Sabahları ilk işi gazete okumaktır.

B)       Paylaşmak istediklerini, tuval üzerinde somutlaştırmış.

C)       Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıymış?

D)      O, oldukça alçakgönüllü bir yazardır.

E)       Sence yazarların görevi nedir?

 

15-İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir.

Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

 

A)      Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim.

B)       Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil.

C)       Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D)      Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar.

E)       Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

 

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisi dil ve anlatım yönünden doğrudur?

 

A)      Kişi üstün niteliklerden söz ediyorsa, bunu sözüyle de kanıtlamak zorundadır.

B)       İnsan yaptığı işi hoşlaşarak yapmazsa, o kişiye her zaman için iş verilmez.

C)       Bütün insanlar karşılaştıkları mücadelelerle yılmamalı, üstüne üstüne gitmeli.

D)      Ne olur ne olmaz, bir dahaki bahara belki görüşemeyiz.

E)       Garsondan sade şekersiz bir kahve istedi.

 

 

17“Hepimiz aldatıldık.” Cümlesindeki fiilin özne yüklem bakımından aldığı durum aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

A)      Adamcağız bir kez daha seslendi.

B)       Yeni bir eve taşındı.

C)       Doktora gitmeye eriniyor.

D)      Hemşireler başka bir odaya alındı.

E)       Baygın kuş, birdenbire canlandı.

 

18 I.Kadın yıllardır yaşadığı bu evden atıldı.

    II. Kadın, oğlunun ölümü üzerine tamamen yıkıldı.

Bu iki cümle için aşağıdakilerden söylenenlerden hangisi doğrudur?

A)      Birinci dönüşlü, ikinci etken

B)       Birinci edilgen, ikinci işteş

C)       Birinci edilgen, ikinci dönüşlü

D)      Birinci etken, ikinci edilgen

E)       Her ikisi de dönüşlü

19-Küçük kız, çekmecelerdeki gizli dünyaya, dedesinin yalnız kendisiyle paylaştığı bu özel dünyaya göz gezdirdi. Mendilleri, çorapları aldı; birer tane seçti. Tam dolabı kilitleyeceği sırada, o güne kadar sağdaki bölmeyi hiç açmadığını düşündü. Duraksadı, sonra elini sağdaki bölmenin kulpuna uzattı.

Yukarıdaki paragrafın asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İzlenim kazandırma

B)       Bir konuda bilgi aktarma

C)       Olay içinde yaşatma

D)      Kanıları değiştirme

E)       Varlığı göz önünde canlandırma

20-Aydının asıl işlevi güncel propaganda –politik olduğu kadar bilimsel ve edebi de olabilir- hoparlörlük etmek değil; tam tersine düşüncede ve davranışta toplumun karşılaşacağı tehlikeleri göstermek, bu konuda kafa yorup farklı bakış açılarından farklı değerlendirmelere gitmektir.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)      Benzetme                B) Tanık gösterme   C) Karşılaştırma    D) Tartışma               E) Örnekleme

 

21- “Daha” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Daha fırça bile tutamıyor elleri.

B) Daha çok gidilecek yolumuz var.

C) Daha güzel günler bizi bekliyor.

D) Daha iyisini yapabilirsin sen.

E) Daha da başarılı olacağına inanıyordu.

 

22

(I) Yeniyi sevmeyen dolaylı yoldan eskiyi de sevmediğini söyler. (II) Özellikle şiirin eskisi yenisi olur mu, belki de değersizi olur. (III) Şiir, her okura farklı bir ses verir. (IV) Yunus’u, Karacaoğlan’ı, Nedim’i eski mi sayacağız? (V) Bugün değerli bir şiirde eski diye nitelediğimiz özellik, zamanın sanat üzerindeki kültürel tortusudur yalnızca.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I.                        B) II.                       C) III.                      D) IV.                     E) V.

23-

(1) Daha iyisi yapılan bu şey nedir? (2) Divan şiirinde benzeri olayla karşılaşmayız. (3) Türk edebiyatında eski – yeni kavgası Tanzimat’tan sonra başlamıştır. (4) Divan şairleri olsa olsa “Ben daha iyisini yaptım. Hayır, ben daha iyisini yaptım diye çekişmişlerdir. (5) Gerçi divan şairleri arasında sen- ben kavgası eksik değildir; ama buna bir akımla başka bir akımın, bir okulla başka bir okulun, eski ile yeninin çatışması gözüyle bakamayız.

 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A)      3–1–2–4–5             B) 3–2–5–4–1    C) 2–5–1–4–3 D) 4–1–3–2–5

E) 5–4–2–1–3

 

24-

Yeni kuşaklar, güzel sanatların hiçbir dalında başarı gösteremiyorlarmış! Böyle düşünenler, değişik örneklerle karşılaşınca, zevklerinin kendilerini yanılmaktan koruyacağına inanıyorlar. Ama onlar, sözgelimi yirmi yıllık bir aradan sonra son ürünlerle karşılaşınca şaşırıyor, o yenilgiyi içlerine sindiremiyorlar. Oysa bu kopukluğun nedeni sanattaki gerileme değil, kendilerindeki duraklamadır.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Sanatta gerilediğimizi söyleyenler, yeniyi izlemeyenlerdir.

B)       Sanat anlayışındaki kopukluğu genç kuşaklar yaratmaz.

C)       Yeniliği izlemeyenler, gençlerin yolunu kesmemelidir.

D)      Yeni kuşakların öncekileri aşması doğal karşılanmalıdır.

E)       Her değişik örnek, sanat alanında yenilik sayılmalıdır.

25-

Gauguin’in “Uzanmış Tahitli Genç Kadın” adlı ünlü bir tablosu vardır.Bu resim üzerine, bir izleyicisi ile Gauguin arasında şu konuşma geçer:

_Korku içinde bekleyişi ne güzel belirtmişsiniz!

_Konu o; ama ben yeşil, mor, turuncu uyumu aradım o resimde…

Sanatçı ile izleyicinin bu konuşmasından, sanatsal ürünün değerlendirilmesine ilişkin, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz.

A)      İzleyici, sanatçının ne yaptığı ile ilgilenir; sanatçı, nasıl yaptığının anlaşılmasını ister.

B)       İzleyici sanattan aldığı tada bakar; sanatçı; sanatın işçiliği ile ilgilenir.

C)       İzleyici, konu ile ilgilenir; sanatçı konuyu oluşturan biçime önem verir.

D)      İzleyici, sanatı gerçekle karşılaştırır; sanatçı, kendi gerçeğini anlatır.

E)       İzleyici, kompozisyon ile ilgilenir; sanatçı, izleyicinin beğenisini yakalamaya çalışır.

 

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

 

UYARI: Cevaplarınızı size ayrıca verilen cevap kâğıdına işaretlemeyi unutmayınız.

                     Bahri PEKTAŞ

Türk Edebiyatı/Dil ve Anlatım Dersleri Öğrt.

 

 

 

ADIYAMAN GAP ANADOLU LİSESİ

2006–2007 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIFLAR DİL VE ANLATIM–1I DERSİ II. DÖNEM 2/3. YAZILI YOKLAMA SORULARIDIR:

BBBB

Adı-Soyadı:

Sınıf:/ No:

 

 

1-Yeni kuşaklar, güzel sanatların hiçbir dalında başarı gösteremiyorlarmış! Böyle düşünenler, değişik örneklerle karşılaşınca, zevklerinin kendilerini yanılmaktan koruyacağına inanıyorlar. Ama onlar, sözgelimi yirmi yıllık bir aradan sonra son ürünlerle karşılaşınca şaşırıyor, o yenilgiyi içlerine sindiremiyorlar. Oysa bu kopukluğun nedeni sanattaki gerileme değil, kendilerindeki duraklamadır.

Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 

A)      Sanatta gerilediğimizi söyleyenler, yeniyi izlemeyenlerdir.

B)       Sanat anlayışındaki kopukluğu genç kuşaklar yaratmaz.

C)       Yeniliği izlemeyenler, gençlerin yolunu kesmemelidir.

D)      Yeni kuşakların öncekileri aşması doğal karşılanmalıdır.

E)       Her değişik örnek, sanat alanında yenilik sayılmalıdır.

 

2-“Ne” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı türde kullanılmıştır?

A)      Ne hakla benim kitaplarımı karıştırıyorsun?

B)       Ne biçim resim bu!

C)       Ne renk kumaşlar var elinizde?

D)      Ne muhteşem görünüyor manzara!

E)       Ne insanlar var şu dünyada!

 

3-“Hepimiz aldatıldık.” Cümlesindeki fiilin özne yüklem bakımından aldığı durum aşağıdakilerden hangisi ile özdeştir?

A)      Adamcağız bir kez daha seslendi.

B)       Yeni bir eve taşındı.

C)       Doktora gitmeye eriniyor.

D)      Hemşireler başka bir odaya alındı.

E)       Baygın kuş, birdenbire canlandı.

 

4-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “ekeylem almış sözcük” yoktur?

A)      Sabahları ilk işi gazete okumaktır.

B)       Paylaşmak istediklerini, tuval üzerinde somutlaştırmış.

C)       Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtıymış?

D)      O, oldukça alçakgönüllü bir yazardır.

E)       Sence yazarların görevi nedir?

 

5-Eşyalar yerleştirilince, otobüse yolcular da bindi. Şoför, beklemeksizin kontağı açtı. O sırada otobüs yazıhanesinden biri fırladı. Otobüse koşuyordu; soluk soluğa yetişti. Önümüzdeki tek boş yere oturdu. Çevresindekileri selamladı. Otobüsteki herkesi tanıyordu anlaşılan.

Bu parçada kaç birleşik zamanlı fiil var.

A) 1         B) 2         C)  3        D) 4         E) 5

 

6- “Daha” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde zaman zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Daha fırça bile tutamıyor elleri.

B) Daha çok gidilecek yolumuz var.

C) Daha güzel günler bizi bekliyor.

D) Daha iyisini yapabilirsin sen.

E) Daha da başarılı olacağına inanıyordu.

 

 

7-Aşağıdakilerin hangisinde çekimli bir fiil yoktur?

A)      Kaç gündür sizi kederli görüyorum.

B)       Dün akşamki maçı izlediniz mi?

C)       Sen gittikten sonra çok düşündüm.

D)      Küçük fidanlar fırtınada kırılmış.

E)       Annendi bana kapıyı açan.

 

8-“En sevdiği çiçeklerden kocaman bir buket yaptırıp ona götürmeyi düşünüyordu.” cümlesindeki fiilimsiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

A)      Tüm fiilimsiler sıfat fiildir.

B)       Fiilimsiler sırasıyla sıfat fiil, bağfiil ve isim fiildir.

C)       İlk ikisi sıfat fiil, sonuncusu isim fiildir.

D)      İki fiilimsi kullanılmıştır.

E)       Sıfat fiil, isim görevindedir.

 9

(I) Yeniyi sevmeyen dolaylı yoldan eskiyi de sevmediğini söyler. (II) Özellikle şiirin eskisi yenisi olur mu, belki de değersizi olur. (III) Şiir, her okura farklı bir ses verir. (IV) Yunus’u, Karacaoğlan’ı, Nedim’i eski mi sayacağız? (V) Bugün değerli bir şiirde eski diye nitelediğimiz özellik, zamanın sanat üzerindeki kültürel tortusudur yalnızca.

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I.                        B) II.                       C) III.                      D) IV.                     E) V.

 

10-Aşağıdakilerden hangisinde çatı aranmaz?

A)      Birisi kısaca durumu özetledi.

B)       İçimde rüzgarlar esiyor.

C)       Stepin belgesi ağaçsızlıktır.

D)      Yolu arabacı bilmiyor.

E)       Yapışıverdi adamın yakasına.

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “etmek” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A)      Bu konuda ona ancak sen yardım edebilirsin.

B)       Evde yoktuk; misafirlerimizi yolcu etmeye gitmiştik.

C)       Bu ödülü çoktan hak ettiğini o da biliyordu.

D)      Bu tablo sence on bin lira eder mi?

E)       Bunu, birçok kez kendisinden rica ettim.

 

12-İçinde gereksiz sözcük bulunmayan cümlelere “duru” cümle denir.

Aşağıdakilerden hangisi duru bir cümledir?

 

A)      Yıllardır buraya gelmediği için ve onu görmediğim için çok özledim.

B)       Şu da bir gerçek ki, bu ani başarıyı pek kaldıracak durumda değil.

C)       Bu plastikten yapılmış olan oyuncaklar çocukların çok ilgisini çekiyor.

D)      Sokaktaki her karşılaşmalarında birbirleriyle selamlaşırlar.

E)       Taziyelerimi ve başsağlığı dileklerimi sunmak isterim.

13-Koşa koşa eve gittim. Bir de ne göreyim, her şey yanıp kül olmuş. Yıkıntılardan dumanlar tütüyor.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)      Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil

B)       Bağfiil

C)       İstek kipiyle çekimlenmiş fiil

D)      Sıfatfiil

E)       Basit zamanlı fiil

 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisi dil ve anlatım yönünden doğrudur?

A)      Kişi üstün niteliklerden söz ediyorsa, bunu sözüyle de kanıtlamak zorundadır.

B)       İnsan yaptığı işi hoşlaşarak yapmazsa, o kişiye her zaman için iş verilmez.

C)       Bütün insanlar karşılaştıkları mücadelelerle yılmamalı, üstüne üstüne gitmeli.

D)      Ne olur ne olmaz, bir dahaki bahara belki görüşemeyiz.

E)       Garsondan sade şekersiz bir kahve istedi.

 

15-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem iyelik hem de ilgi zamiri kullanılmıştır?

A)      Yavrularımız birer yuvadan uçacak.

B)       Sokaktaki insanla bir türlü dağılmadı.

C)       Kalemlerimi, seninkilerle aynı yere koymuştum.

D)      Ovanın ortasında köylüler çalışıyordu.

E)       O herkesten dürüstlük bekler; ama dürüstlük nedir bilmez.

 

16 I.Kadın yıllardır yaşadığı bu evden atıldı.

    II. Kadın, oğlunun ölümü üzerine tamamen yıkıldı.

Bu iki cümle için aşağıdakilerden söylenenlerden hangisi doğrudur?

A)      Birinci dönüşlü, ikinci etken

B)       Birinci edilgen, ikinci işteş

C)       Birinci edilgen, ikinci dönüşlü

D)      Birinci etken, ikinci edilgen

E)       Her ikisi de dönüşlü

 

17-“-ler” eki aşağıdaki cümlelerin hangisine “benzerlik” anlamı katmıştır?

A)      İngilizler, Çanakkale’de büyük bir yenilgiye uğradılar.

B)       Fare, kemirgenler sınıfından küçük bir hayvandır.

C)       Dün gece Banular’da bir davet vardı.

D)      Bizler bu vatanın gerçek sahipleriyiz.

E)       Bugün dünyalar kadar iş beni bekliyor.

 

18-Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi bir sıfat tamlamasından oluşmuştur?

A)      Her zaman şikâyet ettiği, yalnızlıktı.

B)       Her zaman harıl harıl çalışan bir edebiyatçıdır.

C)       Etraf çınlıyordu akarsuyun gürül gürül sesiyle.

D)      Anlattıklarının birçoğunu bilmiyordum.

E)       Lodostan etkilendiğini her zaman anlatıyordu.

 

19-Aydının asıl işlevi güncel propaganda –politik olduğu kadar bilimsel ve edebi de olabilir- hoparlörlük etmek değil; tam tersine düşüncede ve davranışta toplumun karşılaşacağı tehlikeleri göstermek, bu konuda kafa yorup farklı bakış açılarından farklı değerlendirmelere gitmektir.

Yukarıdaki paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)      Benzetme                B) Tanık gösterme   C) Karşılaştırma    D) Tartışma               E) Örnekleme

 

20-Aşağıdakilerin hangisinde “birleşik eylem” yoktur?

A)      Resimlerini çok beğendiğimi ona mutlaka söylemeliyim.

B)       Tatlı bir tebessüm yerleşiverdi yüzüne.

C)       Zamanın nasıl geçtiğini anlayamadım.

D)      Ağzını açıp bir şey söyleyecekken vazgeçti.

E)       Resim sergisini çizgilerle, sözcüklerle çok güzel anlatabiliyor.

21-

(1) Daha iyisi yapılan bu şey nedir? (2) Divan şiirinde benzeri olayla karşılaşmayız. (3) Türk edebiyatında eski – yeni kavgası Tanzimat’tan sonra başlamıştır. (4) Divan şairleri olsa olsa “Ben daha iyisini yaptım. Hayır, ben daha iyisini yaptım diye çekişmişlerdir. (5) Gerçi divan şairleri arasında sen- ben kavgası eksik değildir; ama buna bir akımla başka bir akımın, bir okulla başka bir okulun, eski ile yeninin çatışması gözüyle bakamayız.

 

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

A)      3–1–2–4–5             B) 3–2–5–4–1    C) 2–5–1–4–3 D) 4–1–3–2–5

E) 5–4–2–1–3

22-Aşağıdakilerden hangisinde “yönelme ve bulunma” durum eklerini almış sözcükler kullanılmıştır?

A)      Düşüncelerimi senden saklayacak değilim.

B)       Dün gece parkta uzun uzun konuştuk.

C)       Bu dünyada sana uygun eş bulamayacağız.

D)      Yoldan geçenleri kızdırıyor, rahatsız ediyordu.

E)       Beni hâlâ tanımadın demek ki!

 

23-

Gauguin’in “Uzanmış Tahitli Genç Kadın” adlı ünlü bir tablosu vardır.Bu resim üzerine, bir izleyicisi ile Gauguin arasında şu konuşma geçer:

_Korku içinde bekleyişi ne güzel belirtmişsiniz!

_Konu o; ama ben yeşil, mor, turuncu uyumu aradım o resimde…

Sanatçı ile izleyicinin bu konuşmasından, sanatsal ürünün değerlendirilmesine ilişkin, aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılamaz.

A)      İzleyici, sanatçının ne yaptığı ile ilgilenir; sanatçı, nasıl yaptığının anlaşılmasını ister.

B)       İzleyici sanattan aldığı tada bakar; sanatçı; sanatın işçiliği ile ilgilenir.

C)       İzleyici, konu ile ilgilenir; sanatçı konuyu oluşturan biçime önem verir.

D)      İzleyici, sanatı gerçekle karşılaştırır; sanatçı, kendi gerçeğini anlatır.

E)       İzleyici, kompozisyon ile ilgilenir; sanatçı, izleyicinin beğenisini yakalamaya çalışır.

24Geçişli iken geçişlilik derecesi artırılan eylemlere ettirgen; geçişsizken geçişli yapılan eylemlere oldurgan eylem adı verilir.

Aşağıdakilerin hangisinde hem ettirgen, hem oldurgan eylem vardır?

A)      Çocuğu uyuttum.//Paramı düşürmüşüm.

B)       Bakışlarımı kaçırdım.//Evini değiştir.

C)       Dert insanı söyletir.//Pencereleri açtırdı.

D)      Topluluğu coşturdu.//Paraları yürütmüşler.

E)       Buğdayları biçtirdik//Yine kendisini seçtirdi.

 

25-Küçük kız, çekmecelerdeki gizli dünyaya, dedesinin yalnız kendisiyle paylaştığı bu özel dünyaya göz gezdirdi. Mendilleri, çorapları aldı; birer tane seçti. Tam dolabı kilitleyeceği sırada, o güne kadar sağdaki bölmeyi hiç açmadığını düşündü. Duraksadı, sonra elini sağdaki bölmenin kulpuna uzattı.

Yukarıdaki paragrafın asıl yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A)      İzlenim kazandırma

B)       Bir konuda bilgi aktarma

C)       Olay içinde yaşatma

D)      Kanıları değiştirme

E)       Varlığı göz önünde canlandırma

Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.

 

UYARI: Cevaplarınızı size ayrıca verilen cevap kâğıdına işaretlemeyi unutmayınız.

AAAAA CEVAP ANAHTARI:

 1. C
 2. D
 3. D
 4. B
 5. C
 6. B
 7. D
 8. A
 9. E
 10. D
 11. B
 12. C
 13. B
 14. B
 15. D
 16. D
 17. C
 18. C
 19. D
 20. A
 21. C
 22. B
 23. A
 24. E

Yazılının Görselli ve Tam Halini İndirmek İçin TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İşlem Sonucu:


54 − 48 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.