10.sınıf coğrafya 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

BİLECİK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ 2013-2014  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 10.SINIF II.YAZILISI

B GRUBU

ADI-SOYADI:

NO:

SINIFI:

A. Aşağıdaki boşlukları uygun kelime ya da kelimelerle doldurunuz. Her doğru cevap 2 puan değerindedir. (Toplam 20 puan)

 

 1. Dünyanın hiçbir yerinde görülmeyen bitkilere                                                                            denir.
 2. Akdeniz iklim bölgelerinde genellikle kalkerler üzerinde oluşan topraklara                                                denir.
 3. Tuzluluk oranı en fazla olan denizimiz                                                                           dir.
 4. Türkiye’de jeotermal kökenli elektrik enerjisi üretimi                                                             ve Aydın- Germencik’te yapılmaktadır.
 5. Daha çok göçebe hayvancılık yapan toplulukların geçici olarak yerleşip, çadır kurdukları

yerleşmelere                                                                denir.

 1. Vadi yamaçlarının yeraltı suyu tablasını kestiği yerlerde meydana gelen kaynaklara                                              denir.
 2. Yerleşmenin yükselti sınırının Akdeniz kıyılarında fazla olmasının nedeni                                                             dir.
 3.                                                                      toprağın rengini koylaştırır.
 4. Bir veya birkaç bucaktan oluşan idari birimlere                                                                     denir.
 5. Kumaştan elbise üreten işçi                                                                                          faaliyet grubunda yer alır.

 

B. Aşağıdaki göllerin karşılarına oluşum şekillerini yazınız. Her doğru cevap 2 puan değerindedir. (Toplam16 puan)

 

 1. İznik:                                                                                                                                                                            .
 2. Salda:                                                                                                                                                                            .
 3. Meke tuzlası:                                                                                                                                                                .
 4. Sera:                                                                                                                                                                              .
 5. Köyceğiz:                                                                                                                                                                      .
 6. Nazik:                                                                                                                                                                            .
 7. Eymir:                                                                                                                                                                            .
 8. Hirfanlı:                                                                                                                                                                         .

 

C.Aşağıdaki cümleleri dikkatli bir şekilde okuyup yanlarında bırakılan boşluklara doğru buluyorsanız D,  yanlış buluyor iseniz Y ile işaretleyiniz. Her sorunun doğru cevabı 2 puan değerindedir. (Toplam 20 puan)

 1.           Meşe Türkiye’nin her yerinde yetişebilen bir ağaç türüdür.
 2.           Diken çalısı, süpürge çalısı, laden, yasemin ve funda bozkır bitkilerinden bazılarıdır.
 3.           Türkiye’nin ortalama yükseltisi 1132 m dir.
 4.           Jeotermal enerjiden yararlanma alanlarının başında organik maddelerin kurutulması ve sanayi gelir.
 5.           Hatay İzmir’in merkez ilçesidir.
 6.            Köye bağlı yerleşim birimlerinden en yaygın olanı Mera’dır.
 7.           Ülkemizde köy ve köy altı yerleşmeleri en çok doğu Anadolu’da görülür.
 8.           Dünya nüfusunun % 58 i Afrika kıtasında yer almaktadır.
 9.           Meşe, kestane, gürgen ve kavak geniş yapraklı ağaç türlerinden bazılarıdır.
 10.           Ülkemiz nüfusunun dengeli dağılmasında matematik konumunun etkisi büyüktür.

D.Aşağıdaki soruları bırakılan boşluklara cevaplayınız. Her sorunun doğru cevabının puan değeri yanında verilmiştir. (Toplam 14  puandır.)

 1. Kır yerleşmeleri

A) Devamlı yerleşmeler

B) Geçici yerleşmeler olarak ayrılır. Geçici yerleşmelerin neler olduğunu yazınız.(10 puan)

a.

b.

c.

d.

e.

 1. Dağınık Kır Yerleşmeleri oluşmasında etkili olan temel faktörler nelerdir? Yazınız.(4 puan)

 

E. Aşağıdaki olayların karşılarına meydana geldikleri çağları yazınız. Her doğru cevap 2 puan değerindedir. (Toplam 10 puan)

 

 1. Maden işlenmeye başlandı:                                                                                                                                            .
 2. Tam olarak tarım üretimine geçildi:                                                                                                                               .
 3. Yazı icad edildi: :                                                                                                                                                            .
 4. İnsanların temel geçim kaynağı avcılıktır:                                                                                                                     .
 5. Çeşitli zanaatkâr gruplarının oluşması:                                                                                                                          .

 

F: Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız. Her sorunun doğru cevabı 2  puan değerindedir.(Toplam 20 puan)

 

I. Sulama

II. Turizm

III. Taşıma

IV. Elektrik üretimi

 1. Türkiye’deki akarsulardan yukarıda verilen özelliklerin hangilerinden daha çok yararlanılmaktadır?

A) I ve II B) II ve III C) III ve lV D)I ve IV E)I ve III

 1. Yukarıda Türkiye haritasında işaretlenmiş olan akarsular sırasıyla aşağıdakilerden

hangisidir?

 1. Haritada İşaretlenen yerlerde yetişen doğal bitki örtüleri aşağıdakilerden hangisinde yanlış eşleştirilmiştir?

 

A) I – Orman       B) II – Maki       C) III – Bozkır

D) IV- Çayır       E) V-Maki

 

 1. Buharlaşmanın fazla olduğu yerlerde topraktaki kireç ve tuz yüzeye çıkar. Buna göre yaz mevsiminde aşağıdaki bölgelerimizden hangisinin topraklarında kireç ve tuz oranı daha fazladır?

A)İç Anadolu          B) Karadeniz        C) Marmara           D) Ege                    E) Doğu Anadolu

 1.  I. Fay kaynağı

II. Artezyen

III. Gayzer

IV. Voklüz

V. Yamaç kaynağı

Yukarıdaki kaynaklardan hangileri sıcak su kaynaklarıdır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve lV D) IV ve V E) II ve V

 

 

 1. Yukarıdaki Türkiye haritasında mevsimlik işçi göçü hareketlerinin yönleri gösterilmiştir. Buna göre, aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

A) 1 numaralı göç özellikle bağbozumu döneminde artar.

B) 2 numaralı göç pamuk toplama döneminde artar.

C) 3 numaralı göç fındık toplama döneminde artar.

D) 2 numaralı göçlerde son zamanlarda azalma görülür.

E) 1 numaralı göçler oran olarak diğerlerinden fazladır.

 

 1. 1923–1990 yılları arsında Türkiye’ye yurt dışından yaklaşık 2,2 milyon Türk anavatanlarına gelmiştir.

Yukarıda anlatılan göç hareketi özellikle hangi ülkelerden kaynaklanmıştır?

A) Afganistan, Kıbrıs, Suriye

B) Bağımsız Devletler Topluluğu, Irak, Macaristan

C) Bulgaristan, Yunanistan, Eski Yugoslavya

D) Azerbaycan, Malta, Mısır

E) İran, Cezayir, Libya

 

 1. Yer şekillerinin düzlük, eğimin az olduğu yerlerde akarsuların hidroelektrik enerji potansiyeli düşük olur.

Buna göre aşağıdaki bölgelerimizin hangisindeki akarsularımızın hidroelektrik enerji potansiyeli daha düşüktür?

A) Marmara                   B) Ege               C) Karadeniz

D) Akdeniz                    E) İç Anadolu

 

 1. I. Rejimleri genelde düzensizdir.

II. Hızlı akarlar.

III. Hidroelektrik potansiyelleri yüksektir.

IV. Kaynağını kıyı dağlarından alan akarsular uzun boyludur.

V. Ulaşım ve taşımacılığı elverişli değillerdir.

Yukarıda Türkiye’deki akarsularla ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bunlardan yanlış olanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) I        B) II        C) III      D) IV     E) V

 

 1. Ülkemiz kaplıcalar bakımından zengin bir ülkedir. Aşağıdakilerden hangisi kaplıcaların dağılışı ile paralellik gösterir.

A) Bitki örtüsü      B) Yağış rejimi      C) Fay hatları

         Ercan ÇELİK

Coğrafya Öğrt.

D) Yeraltı zenginlikleri       E) Enlem

 

www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Bildir