10.sınıf dil ve anlatım 2.dönem 2.yazılı soruları 2013-2014

HAYDAR AKÇELİK KIZ MESLEK LİSESİ 10.SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ 2.DÖNEM  2. YAZILI SINAV SORULARI

1-. Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir. —- metinlerde ise anlatıcı kurmaca bir kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı gözlemler ya da olayı her şeyi bilen hakim bir bakış açısıyla anlatır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Öyküleyici         B) Açıklayıcı            C) Kanıtlayıcı

D) Betimleyici       E) Tartışmacı

 

2- Aşağıdakilerin hangisinde yüklem ettirgen bir fiil değildir?
A) Çocuğa elbisesini çabucak giydirdi.
B) Kitapları raflara güzelce yerleştirdi.
C) Bütün ödevlerini ablasına yaptırdı.
D) Taksiyi, uzun bir süre bekletti.
E) Suyu, çocuğa istemeye istemeye içirdi

 

3- Küçük salonun fes renginde kalın, ağır perdeli penceresinden, dışarısı muhteşem, parlak bir suluboya levhası gibi görünüyordu. Saf, mavi bir sema… Çiçekli ağaçlar… uyur gibi sessiz duran deniz… Karşı sahilde mor,fark olunmaz sisler altında dağlar, korular, beyaz yalılar…

 

Yukarıda bahsedilen anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici          B) Betimleyici         C) Emredici

D) Açıklayıcı          E) Öğretici

 

– “Nereye baksam mutluluk, umut, sevgi ;

Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde,

Alışmadığım iyimser duygular

Gökyüzü inadına mavi

Yaşamak inadına güzel

4. Şiirde hakim olan tema aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam sevinci       B) Karamsarlık           C) Hüzün

D) Kararlılık             E) Özlem

 

5-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf  kullanılmamıştır ?

A) Derse yetişmek için hızlıca karşıya geçtim.

B) Servis bugün geç gelecekmiş.

C) Eve her gittiğim gün aynı şeyleri yaşıyorum.

D) Yaşanan her güzel gün diğer güzel günlerin habercisidir.

E) Bu yazımı siz nasıl buldunuz?

 

6-  “Burada kimi arıyorsun?” cümlesine soru anlamı katan sözcüğün türü nedir?

A) Ad       B) Sıfat     C) Zarf        D) Belirteç       E) Adıl

 

7-……………. Anlatımda inandırma,aydınlatma kendi görüşünü kabul ettirme amacı vardır.İkna için kelime ve kelime grupları tekrarlanır.Hitap edilen kitlenin kültür düzeyi önemlidir. İkna için tanık gösterilir , sayısal verilerden yararlanılır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Düşsel                  B) Öyküleyici            C) Kanıtlayıcı

D) Betimleyici           E) Emredici

 

 

 

 

 

8-. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi diğerlerinden farklıdır?
A) Öğrenciler gülen çiçeklere benzer.
B) Öğrenciler güle oynaya bahçeye çıktılar.
C) Öğrenciler şarkı söyleyerek yürüyorlar.
D) Öğrenciler öğretmeni görünce sıraya girdiler.

E) Genç şairlerimiz heceden kaçarak serbest yazıyorlar

 

9- Aşağıdakilerden hangisi emredici bir metin türü değildir?

A) Kanunlar                 B) Yönetmelikler     C) Kullanma kılavuzları

D) Trafik kuralları       E) Romanlar

 

10- Aşağıdakilerin hangisinde ek eylem kullanılmamıştır?

A) Iyilikler, dostlukların  başlangıcıdır.

B) Ebedî bir dostluktur her iyilik.

C) Kötü insanlar, toplumun yüz karasıdır..

D) Borç yiyen kesesinden yiyormuş.

E) Dağın eteğinde hiç kar kalmamış.

 

11-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem ettirgen çatılıdır?

A) Kendi isteğiyle görevinden ayrıldı.

B) Bahçeye büyükçe bir kuyu kazdırdı.

C) Komşumuz dün buradan taşındı.

D) Şiirin tamamını bir günde ezberledi.

E) Koltuklar daha yeni silindi.

 

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime isim değildir?

A) Bu benim en sevdiğim şiirdir.

B) Adam ,  genç yaşta dünyadan göçtü.

C) Karnım öyle aç ki, başım dönüyor.

D) Ben burada çiftçi iken sen daha çocuktun.

E) Okula geldiğimde tören başlamıştı

 

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, birden fazla sözcük tarafından nitelenmiştir?

A) Ağır hareketlerle ve nazlanarak kapıya doğru yaklaştık.

B) Kapının tokmağından tutup yavaşça içeri girdik.

C) Duvarlar, pencereler, perdeler, her şey çok güzeldi.

D) Köşede gümüş renkli, çok güzel bir semaver vardı.

E) Tıpkı eskisi gibi dolu dolu, meraklı ve sevinçliydi.

 

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi birleşik zamanlıdır?

A) Bu problemi sen halledebilirsin.

B) Ne emredersiniz efendim?

C) Her sabah erkenden gidiyormus.

D) Ahmet öfkesinden deliye döndü.

E) Bu yazımı siz nasıl buldunuz?

 

15- Aşağıdakilerden hangisi bir tartışma türüdür?

A) Röportaj     B) Anket       C) Sohbet     D) Eleştiri   E) Panel

 

16)Aşağıdakilerden hangisi kanıtlayıcı metinlerin amacı olamaz?

A) Kabullendirmek

B) Açıklama yapmak

C) Bir konuya inandırmak

D) Anlattığı konuyu örneklerle desteklemek

E) Okuyucuyu duygulandırmak.

 

 

17)  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem belgisiz sıfat hem de belgisiz zamir vardır?

A) Her güneş doğacak bir kuytuluk bulur kendine.

B) Yolculuğa hazır bir yelkendir sabahleyin odamızda karanlık.

C) Bütün uyanışların en mutluları geçer odamızdan sabah karanlığına

D) Aşk deyince ötesini arama

E) Bir dünya varmış kimsenin aşkı tanımadığı

 

18 .552 yılında Bumin Kağan tarafından kurulan Göktürk Devleti, İslamiyet’in doğuşu sırasında bütün Orta Asya’ya hâkimdi. Göktürkler kısa zamanda güçlenerek Orta Asya’daki tüm Türk boylarını hâkimiyetleri altına almış, sınırlarını Hazar Denizi’nden Kore’ye kadar genişletmiştir. Bu devlet 582 yılında doğu ve batı olmaz üzere ikiye ayrılmıştır.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine ait özellikler ağır basmaktadır?

A) Destansı anlatım               B) Tartışmacı anlatım

C) Öğretici anlatım                                D) Betimleyici anlatım

E) Emredici anlatım

 

19-Öğretici metinlerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) En çok kullanılan anlatım türlerinden biridir.

B) Amacı; sözlü veya yazılı olsun, ele alınan konu hakkında bilgi vermektir.

 ABCDE
1OOOOO
2OOOOO
3OOOOO
4OOOOO
5OOOOO
6OOOOO
7OOOOO
8OOOOO
9OOOOO
10OOOOO
11OOOOO
12OOOOO
13OOOOO
14OOOOO
15OOOOO
16OOOOO
17OOOOO
18OOOOO
19OOOOO
20OOOOO
21OOOOO
22OOOOO
23OOOOO
24OOOOO
25OOOOO

C) Bu metinlerin amaçlarından biri de okuyanları ve ya dinleyenleri o konu hakkında aydınlatmaktır.

D) Öğretici metinler okuyanlara veya dinleyenlere estetik zevk ve heyecan kazandırır.

E) Öğretici metinlerde yazarlar nesnel ifadelere yer verirler.

 

20- “Oku-“ fiilinin yeterliliğinin geniş zaman hikaye birleşik 2. çoğul şahıs çekiminin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyabilirdiniz                  B) Okumazmışız

C) Okuyamazdınız                  D) Okumazdınız

E) Okumalıydınız

 

21-Aşağıdakilerden hangisi açıklayıcı betimlemenin özelliklerinden biridir?

A) Betimlenecek varlıklara kişisel duygu ve düşünceler katılır.

B) Daha özel ayrıntılar üzerinde durulur.

C) Amaç bilgi vermek değil; izlenim kazandırmaktır.

D) Anlatım özneldir.

E)Daha genel ayrıntılar üzerinde durulur.

 

22- Konsa rüya dolu köşkümün

I

Çiçekli damına serçeler

II

Renklerle çözülse geceler

III

Nar bahçelerinde geçse gün

IV                                    V

Bu dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi tür bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) 1         B)2          C) 3         D) 4         E) 5

 

23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “öyle” sözcüğü durum zarfı olarak kullanılmıştır?

A) Rüzgar öyle hızlı esiyordu ki önünde ne varsa oraya buraya savuruyordu.

B) Ben hiçbir yerde öyle hava öyle deniz görmedim.

C) Bu evde zamanında öyle insanlar yaşamış ki namı hala sürüyor.

D) Öyle bir konuşuyorsun ki duyan da burasını cennet sanacak.

E) Hava öyle bunaltıcıydı ki herkes bir ağaç gölgesinde uyuyordu

 

24  -Aşağıdakilerin hangisinde yüklemi “durum” yönünden belirten bir sözcük kullanılmıştır?

A) O da durumundan pek memnun değil.

B) Dışarısı çok soğuk, isterseniz içeri girin.

C) İnsan söz vermişse sözünü yerine getirmelidir

D) Verilen işi niçin zamanında yapmazsın ki!

E) Kendimi bugün daha iyi hissediyorum.

 

25- Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

A) Resimlerine genellikle doğa güzelliklerini konu ediyor.

B) Akşam olmadan doğduğum kasabaya varacağım.

C) Gökyüzünü kaplayan kara bulutlar hepimizi korkuttu.

D) Çiçekleri sabah erken ve akşam geç saatte sulamalısınız.

E) Size daha önce de sıkıntılarımı aktarmıştım.

 

           ADI                                                          SINIFI

           SOYADI                                                   NO

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ


avatar
1 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
1 Comment authors
aybk2 Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
En Yeniler Eskiler Beğenilenler
Bildir
aybk2
Ziyaretçi
aybk2

cevaplarını verirmisiniz ???
ÖNEMLİ—————