10.sınıf biyoloji 2.dönem 2.yazılı sınav 2014-2015

DI: SOYADI:
2014-2015 ÖĞRETİM YILI …………………. LİSESİ 2.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI
SORU.1:Aşağıdakilerden hangisi eşeyli üremeye örnek olarak verilemez?
A)klamidomonas’ta izogami B)Oodegonium’da anizogami C) plazmodum’un insan kanında üremesi
D)arılarda görülen partenogenez E) Bakterilerde konjugasyon
SORU.2:Aşağıdakilerden hangileri bitki gelişmesinde rol oynayan çevresel etmenlerdendir?
I-yer çekimi II- Azot ve karbonhidratlar III-su IV-toprak V-insanlar ve hayvanlar
A)I-II-III ve IV B) I-III ve IV C)I-II-IV ve V
D)II-IV ve V E)I-II-III-IV ve V
SORU.3:Partenogenez şeklinde bir çoğalmada aşağıdakilerden hangisi her zaman gerçekleşmez
A)yumurtanın mayoz bölünmeyle oluşması
B)spermlerin haploit olması C)larva dönemnindeki beslenme farklılığının kraliçe arı ve işçi arı farklılığına yol açması D)yumurtaların hepsinin döllenmesi E)spermlerin kralice arının vücudunda depolanması
SORU.4:Aşağıdaki olaylardan hangisi menstrüasyon evresinin özelliklerinden birisidir?
A)korpus luteumun bozulmaması ve progesteron un artması B)Rahim iç duvarının parçalanması
C)Folikülün yırtılması D)içi sıvı dolu folikül hücrelerinin oluşması E)yumurtanın olgunlaşması
SORU.5:Aşağıdakilerden hangisi Darwin’in doğal seçilim görüşü ile açıklanabilir?
A)bireylerin geometrik dizi şeklinde artması
B)kullanılma ile yeni karakterlerin kazanılması
C)kullanmama ile bazı karakterlerin kaybolması
D)adaptasyonların kazanılması
E)Kalıtsal varyayonların oluşması
SORU.6: “çeşitli omurgalı embriyoları kaşılaştırıldığında hepsinde solungaç yarıklarının bulunması yaşamın ortak bir kökene dayandığının kanıtıdır” diyen bir bilim insanı canlıların evrimi ile ilgili hangi kanıtlar dan yararlanmış olur?
A)paleontolojik kanıtlardan B) morfolojiden elde edilen kanıtlardan C) embriyolojiden sağlanan kanıtlardan D) sitoloji ve genetikten elde edilen kanıtlardan E)fizyolojiden elde dilen kanıtlardan
SORU.7:Bir insan eğer “hayatın kompleks bir canlı basit bir çevrede başladığını” savunursa aşağıdaki hangi görüşü savunuyor demektir?
A)biyogenez görüşü B)abiyogemnez görüşü C)yaratılış görüşü D)ototrof görüşü E)heterotrof görüşü
SORU.8: Aşağıdaki meyve tiplerinden hangisi yada hangileri yanlızca bir ovaryumun gelişmesiyle oluşur?
I-basit M. II-bileşik M. III-yalancı M. IV-gerçek M.
A)I ve IV B)I ve III C)II ve III D) II ve IV E)III ve IV
www.sorubak.com
SINIFI: NO:
10.SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİ
SORU.9:Normal bir insanın menstrüasyon dögüsü içerisinde yar alan;
I-korpus luteumun devamlılığının sağlanması
II-ovulasyonun gerçekleşmesi
III-Folikül gelişmesinin başlaması
Olaylarının gerçekleşmesini sağlayan hormonlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A)östrojen FSH LH
B) LTH LH FSH
C) LH LTH FSH
D) FSH LH LTH
E) LTH FSH LH
www.sorubak.com

Aşağıdaki boşukları uygun sözcüklerle doldurunuz

SORU.10:………………………………….:Embriyoyu dıştan çevreleyen zardır.Embriyo ile arasında amniyon sıvısı bulunur.Bu sıvı embriyo ve zar tarafından salgılanır.Embriyoyu mekanik etkilerden korur.Bu zar balık ve kurbağalarda bulunmaz.
SORU.11: “Olgunlaşan yumurtanın , folikülün yırtılmasıyla yumurtalıklardan döllenme borusuna atılması” menstrüal döngünün ……………………..………………………. evresidir.
SORU.12:Gelişmenin ilk evrelerinde zigotta görülen çok hızlı mitoz bölünmelere ……………………………
adı verilir.Bölünmelerle hücre sayısı artar.Blastula safhasında oluşan her hücreye ………………………… adı verilir.
SORU.13:Bir tohumun çimlenmsei sırasında giberellin hormonu ortamda bulunan absisik asitin etkisini ortadan kaldırır ve ……………………… enziminin faaliyete geçmesini sağlar.Böylece besi dokuda bulunan ………..
……………… bu enzim ile parçalanarak basit şekeri oluşturur.
SORU.14: ……………………………………: Bitkinin boyca uzamasını sağlar.Güneş ışığı görmeyen yerlerde daha çok sentezlenir ve böylece bu kısımlarda büyüme daha fazla olacağından bitkinin güneşe doğru dönmesini sağlar. Bitkiler bu hormonları kök ve gövde uç kısımlarından salgılarlar.
SORU.15:Aşağıdaki tohumun okla gösterilen kısımlarının isimlerini karşılarına yazınız?

SORU.16:Bitkilerin boyca büyümesini sağlayan yapılara …………………………………………
Bitkilerin enine büyümesini yani kalınlaşmasını sağlayan yapıya ise ………………………………
adı verilir.

NOT BAREMİ:12.13.15. ve 16. sorular 10 ar puan diğerleri 5 er puandır.

BAŞARILAR

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.