9.sınıf türk edebiyatı 2.dönem 2.yazılı sınav ve cevapları 2014-2015

100.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2014/2015 Eğitim ve Öğretim Yılı,
2.Dönem, 9.Sınıflar, Türk Edebiyatı Dersi 2.Yazılı Yoklama Sorularıdır.

Adı, Soyadı:

Sınıfı, Numarası:

SORULAR

1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.

Kurtarılmış Kudüs: …………………………………..…… Ramayana: ………………………………………..
Alp Er Tunga: ……………………………………… Kaybolmuş Cennet: …………………………….
İgor: ………………………………………………… Üç Şehitler: ………………………………………

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ….…………………… denir.
Mesneviler aruz ölçüsünün ………………….. kalıplarıyla yazılır.
Karagöz ve Hacivat, hayalî ya da ………………………..……. adı verilen kişilerce oynatılır.
………………………………………………………………, köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.

3. “Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun”

(Yunus Emre)
Yukarıdaki dizelerin kafiyesini, redifini, kafiye şemasını ve hangi ölçüyle yazıldığını bulunuz.

4. Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu

(Gevheri)
Yukarıdaki şiirin konusu bakımından türünü bulunuz.

5. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Nûş ettim (içmek) güneşin akan rengini.” dizesinde geçen söz sanatını bulunuz.

6. Karagöz oyununun fasıl bölümü hakkında bilgi veriniz.

7. Durum hikâyelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.

8. Göç destanında hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.

9. Türk tiyatrosu kaça ayrılır? Açıklayınız.

10. Halk hikâyelerinin özelliklerinden dört tane yazınız.

Not Baremi: Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim.
Süre 40 dakikadır.
CEVAPLAR
1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.

Kurtarılmış Kudüs: Yapay Destan Ramayana: Doğal Destan
Alp Er Tunga: Doğal Destan Kaybolmuş Cennet: Yapay Destan

İgor: Doğal Destan Üç Şehitler: Yapay Destan

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere hamse denir.
Mesneviler aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
Karagöz ve Hacivat, hayalî ya da hayalbaz adı verilen kişilerce oynatılır.
Köy seyirlik oyunları, köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.

3. “l” harfleri yarım kafiye, “imizi” redif, kafiye şeması: aaab, 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

4. Satirik Şiir

5. Kapalı istiare

6. Fasıl: Oyunlara ad olan bölümdür. Karagöz oyunları isimlerini burada geçen olay örgüsünden alırlar. Karagöz ve Hacıvat dışındaki diğer tipler ağırlıklı olarak bu bölümde perdeye gelir, kendilerini gösterirler. Basit entrikalarla oluşan düğüm yine bu bölümde çözüme kavuşturulur. Hacıvatın Karagöze iş bulması, Karagözün kendisini zor durumda bırakacak işler yapması en çok kullanılan temalardır. Akışa göre kendi kılık ve şiveleri ile çeşitli tipler perdeye gelip giderler. Gelen her tip kendi müziği eşliğinde şarkısını söyler.

7. Durum Hikayesi: Hikâyede asıl olan “olay” değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra başlıyor demektir. Zira, kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal kurması devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur.

8. Göç destanında hâkim olan zihniyet olağanüstü güçtür. Çünkü destanlarda esas belirleyici olağanüstü durumlar-dır. Burada da belirleyici unsur Türk yurdunun bereket kaynağı olan “kutsal kaya”dır. Kutsal kaya gidince ülkenin saadeti de gitmiş oluyor.
9. Türk tiyatrosu büyük başlıklar altında ikiye ayrılır:
1. Geleneksel Türk Tiyatrosu: Karagöz, Orta Oyunu, Meddahlık, Köy Seyirlik Oyunları
2. Modern Türk Tiyatrosu: Komedi (güldürü), Dram, Trajedi (ağlatı, tragedya)
10. Halk Hikayesinin Özellikleri:
1-) Tarihi bir olayın olması şart değildir.

2-) Nazım(şiir)-nesir(düz yazı) karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

3-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist çizgilere daha çok yer verilmiştir.

4-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.
www.sorubak.com

100.Yıl Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, 2014/2015 Eğitim ve Öğretim Yılı,
2.Dönem, 9.Sınıflar, Türk Edebiyatı Dersi 2.Yazılı Yoklama Sorularıdır.

Adı, Soyadı:

Sınıfı, Numarası:

SORULAR

1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.

Kurtarılmış Kudüs: …………………………………..…… Ramayana: ………………………………………..
Alp Er Tunga: ……………………………………… Kaybolmuş Cennet: …………………………….
İgor: ………………………………………………… Üç Şehitler: ………………………………………

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere ….…………………… denir.
Mesneviler aruz ölçüsünün ………………….. kalıplarıyla yazılır.
Karagöz ve Hacivat, hayalî ya da ………………………..……. adı verilen kişilerce oynatılır.
………………………………………………………………, köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.

3. “Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hasta iken halimizi
Soranlara selam olsun”

(Yunus Emre)
Yukarıdaki dizelerin kafiyesini, redifini, kafiye şemasını ve hangi ölçüyle yazıldığını bulunuz.

4. Gevheri der işler hata
Katırlar baskındır ata
Olur olmaz maslahata
Çocuklar karışır oldu

(Gevheri)
Yukarıdaki şiirin konusu bakımından türünü bulunuz.

5. Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın “Nûş ettim (içmek) güneşin akan rengini.” dizesinde geçen söz sanatını bulunuz.

6. Karagöz oyununun fasıl bölümü hakkında bilgi veriniz.

7. Durum hikâyelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.

8. Göç destanında hâkim olan zihniyet nedir? Açıklayınız.

9. Türk tiyatrosu kaça ayrılır? Açıklayınız.

10. Halk hikâyelerinin özelliklerinden dört tane yazınız.

Not Baremi: Her soru 10 puandır. Başarılar Dilerim.
Süre 40 dakikadır.
CEVAPLAR
1. Aşağıda adları verilen destanların karşılarına doğal destan mı, yapay destan mı olduklarını yazınız.

Kurtarılmış Kudüs: Yapay Destan Ramayana: Doğal Destan
Alp Er Tunga: Doğal Destan Kaybolmuş Cennet: Yapay Destan

İgor: Doğal Destan Üç Şehitler: Yapay Destan

2. Aşağıdaki cümlelerde noktayla gösterilen yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.

Beş mesnevinin bir araya getirilmesiyle oluşan esere hamse denir.
Mesneviler aruz ölçüsünün kısa kalıplarıyla yazılır.
Karagöz ve Hacivat, hayalî ya da hayalbaz adı verilen kişilerce oynatılır.
Köy seyirlik oyunları, köylülerin uzun kış gecelerinde eğlenmek, vakit geçirmek için ortaya koydukları oyunlardır.

3. “l” harfleri yarım kafiye, “imizi” redif, kafiye şeması: aaab, 8’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

4. Satirik Şiir

5. Kapalı istiare

6. Fasıl: Oyunlara ad olan bölümdür. Karagöz oyunları isimlerini burada geçen olay örgüsünden alırlar. Karagöz ve Hacıvat dışındaki diğer tipler ağırlıklı olarak bu bölümde perdeye gelir, kendilerini gösterirler. Basit entrikalarla oluşan düğüm yine bu bölümde çözüme kavuşturulur. Hacıvatın Karagöze iş bulması, Karagözün kendisini zor durumda bırakacak işler yapması en çok kullanılan temalardır. Akışa göre kendi kılık ve şiveleri ile çeşitli tipler perdeye gelip giderler. Gelen her tip kendi müziği eşliğinde şarkısını söyler.

7. Durum Hikayesi: Hikâyede asıl olan “olay” değildir. Hikâye, sona erdiği zaman her şey bitmiş değildir. Hikâye, asıl bundan sonra başlıyor demektir. Zira, kişiler tamamıyla tanıtılmadığı, olaylarda kesinlik hâkim olmadığı için okuyucunun hayal kurması devamlı hareket hâlindedir ve kendine göre yorumlar yapmaya uygundur.

8. Göç destanında hâkim olan zihniyet olağanüstü güçtür. Çünkü destanlarda esas belirleyici olağanüstü durumlar-dır. Burada da belirleyici unsur Türk yurdunun bereket kaynağı olan “kutsal kaya”dır. Kutsal kaya gidince ülkenin saadeti de gitmiş oluyor.
9. Türk tiyatrosu büyük başlıklar altında ikiye ayrılır:
1. Geleneksel Türk Tiyatrosu: Karagöz, Orta Oyunu, Meddahlık, Köy Seyirlik Oyunları
2. Modern Türk Tiyatrosu: Komedi (güldürü), Dram, Trajedi (ağlatı, tragedya)
10. Halk Hikayesinin Özellikleri:
1-) Tarihi bir olayın olması şart değildir.

2-) Nazım(şiir)-nesir(düz yazı) karışıktır. Zamanla nesir nazıma üstünlük kazanmıştır.

3-) Şahısları ve olayların anlatılmasında realist çizgilere daha çok yer verilmiştir.

4-) Kahramanlıktan çok aşk maceraları konunun ağırlığını teşkil etmektedir.
www.sorubak.com

Dokümanın Görselli Tam Halini İndirmek için TIKLAYINIZ

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


68 − 62 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.