Eğitimde Öncü Adres

1.dönem 1.sınıf 2014-2015 veli toplantı tutanağı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAMİL SARIAYDIN İLKOKULU

1-H SINIFI 1. DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı No :        1

Toplantı Tarihi :   19  Eylül 2014 Cuma

Toplantı Yeri :      Okul Toplantı Salonu

Toplantıya Katılanlar : 1-H Sınıf Öğretmeni Gültekin KILIÇ, veliler

VELİ TOPLANTI GÜNDEMLERİ

01) Okulun fiziki yapısının, personel durumunun ve OGYE çalışmalarının tanıtılması,

02) Aile birliği çalışmalarının, sosyal etkinlik çalışmalarına katılacak gönüllü velilerin görevlerinin açıklanması,

03) Eğitsel, sportif, kültürel ve boş zamanları iyi değerlendirme çalışmalarının tanıtılması,

04) Disiplin, sınıf geçme, kılık-kıyafet yönetmeliklerinin açıklanması,

05) Okul veya sınıfa özel diğer konuların açıklanması

06) Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin ve rehberlik çalışmalarının tanıtılması,

07) Öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve yeteneklerinin ayrı olduğunun açıklanması,

08) Gelişme çağı problemleri, arkadaş ilişkileri, öğrencilerin gidip-gidemeyeceği yerler hakkında bilgi verilmesi,

09) Trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin açıklaması,

10) İdare-öğretmen-veli ilişkileri, velilerin okulu ziyaret etme kuralları, veli görüşme odası, görüşme gün ve saatleri hakkında açıklama yapılması,

11) Okul-öğrenci-veli ilişkileri ve öğrenci-veli-okul sözleşmesinin tanıtılması,

12) Velilerin dersleri izlemeye davet edilmesi, derse katılma usulünün açıklanması,

13) Velilerin evlerde ziyaret edilmesi çalışmalarının açıklanması,

14) Web tabanlı izleme sisteminden yararlanmanın tanıtılması,

Anne-babaların;

15) Öğrencilerin kişiliklerinin oluşması için yapmaları gereken işlerin,

16) Evde çalışma ortamı hazırlama ve doğru çalışma yöntemlerini uygulama görevlerinin,

17) Öğrenci başarısının takibi ve artırılması için yapmaları gereken işlerin,

18) Devam-devamsızlığın takibi için yapmaları gereken işlerin,

19) İsraf ve gösterişten kaçınılması, çocuklara harçlık verilmesi işlerinin,

20) Temizlik, tertip, düzen ve okul kurallarına uyulması için yapmaları gereken işlerin,

21) Okula verilen zararların ödenmesi sorumluluklarının açıklanması

        22) Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1-H Sınıf Öğretmeni Gültekin KILIÇ velilere hoş geldiniz dedi. Veli yoklaması yapıldı. Gelen velilerden imzaları alındı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1. Okulun fiziki yapısı, personel durumu hakkında bilgi verildi.
 2. Aile birliği çalışmalarının, sosyal etkinlik çalışmalarına katılacak gönüllü velilerin görevlerinin açıklanması:

Aile birliği çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bütün velilerin okul aile birliğinin doğal üyesi olduğu söylendi. Velilerden okul aile birliği çalışmalarına katılmaları istendi.

 1. Eğitsel, sportif, kültürel ve boş zamanları iyi değerlendirme çalışmaları hakkında velilere bilgi verildi. Boş zamanlarını değerlendirirken çocuklarının ilgi ve isteklerinin ve psikolojik durumlarının gözönünde bulundurmaları istendi.
 2. Disiplin, sınıf geçme, kılık-kıyafet yönetmeliklerinin açıklanması:

Disiplin, sınıf geçme, kılık-kıyafet yönetmeliklerini hakkında açıklamalarda bulunuldu.       Velilerden özellikle kılık kıyafet konusunda hassas davranmaları istendi.

 1. Okul veya sınıfa özel diğer konuların açıklanması:

Sınıfın ihtiyaçları derslerimizi bilgisayar ve projeksiyon eşliğinde işleyeceğimiz için sınıfa acilen bir bilgisayar ve sabahçı sınıfla ortak kullanılacak olan projeksiyon cihazı gerekli. Sıralarımız için örtü, çöp kovası ve her velinin vereceği 1 paket çöp poşeti  ile faraşlı süpürgedir.

Veliler de  ihtiyaçların alınabileceğini ve buna destek vereceklerini açıklamıştır. Gönüllü                            velilerimiz yıl boyunca sınıfın ihtiyaçlarını gidermek için diğer velilerle işbirliği yapacaklarını açıklamıştır.

1-H Sınıf Öğretmeni Gültekin KILIÇ 1. Sınıfta öğrencilerin haftada kaç saat hangi dersleri göreceğini açıkladı. Serbest Etkinlikler dersi ile ilgili bilgilendirme yaparak velilere ders programını dağıttı.1. sınıfta bir hafta boyunca:

10 saat Türkçe

5 saat Matematik

4 saat Hayat Bilgisi

1 saat Görsel Sanatlar

1 saat Müzik

5 saat oyun ve fiziki etkinlikler

4 saat Serbest Zaman Etkinlikleri dersleri işlenir.

 

Serbest Etkinlikler dersinin öğrencilerin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre

Folklor, müsamere konser, müzik

Monolog,diyalog, grup tartışmaları

Güzel konuşma yazma,kitap okuma,dinleme,resim yapma

Gezi gözlem,inceleme

Bilmece,bulmaca

Şarkı türkü söyleme

Oyun,film izleme
Ders programı her veliye dağıtılmış ve velilerin bu programa göre öğrencilerin çantalarını her gün hazırlamaları gerektiği söylenmiştir.

 

 

 

 

 

KAMİL SARIAYDIN  İLKOKULU 1-H SINIFI DERS PROGRAMI
1/BPazartesiSalıÇarşambaPerşembeCuma
1.DersHayat BilgisiHayat BilgisiHayat BilgisiHayat BilgisiMatematik
2.DersTürkçeTürkçeTürkçeTürkçeTürkçe
3.DersTürkçeTürkçeTürkçeTürkçeTürkçe
4.DersMatematik MatematikMatematik MatematikMüzik
5.Ders

 

Serbest EtkinliklerOyun ve Fiziki Etkinlikler Oyun ve Fiziki EtkinliklerGörsel
Sanatlar
Oyun ve Fiziki Etkinlikler
6.DersOyun ve Fiziki Etkinlikler Serbest EtkinliklerSerbest Etkinlikler Oyun ve Fiziki Etkinlikler Serbest Etkinlikler

 

 

 1. Rehberlik ve psikolojik danışma servisinin ve rehberlik çalışmalarının tanıtılması:

Okulda rehberlik ve psikolojik danışma servisinin bulunduğu belirtilerek, velilerin çocuklarıyla ilgili sorunların çözümünde rehber öğretmenden yardım isteyebilecekleri söylendi.

 1. Öğrencilerin bireysel farklılıklarının ve yeteneklerinin ayrı olduğunun açıklanması:

1-H Sınıf Öğretmeni Gültekin KILIÇ 1. Sınıf çağı çocuklarının genel özelliklerini şu şekilde sıraladı:

– Çocuk oyun döneminin etkisi altındadır. Hala oyuncaklara ilgi fazla.

– Artık eğitim almaya yatkın hale gelir. Büyük kaslarına ek olarak küçük kasları da gelişmeye başlar.

– Ben merkezciliği, bencilliği iyice azalır, paylaşım özelliği artar. Sosyalleşir.

– Bu dönemde size tembel, isteksiz gelebilir. Kesinlikle zorlanmamalıdır.

– Kendi işlerini kendisi görebilir, iyice bağımsızlaşır.

– Meraklı ve dikkat süresi eskiye nazaran daha uzun.

Velilerden de genel olarak bu özelliklere uygun dönütler alınarak diğer gündem maddesine geçildi.

 1. Gelişme çağı problemleri, arkadaş ilişkileri, öğrencilerin gidip-gidemeyeceği yerler hakkında bilgi verilmesi,

Gelişme çağı problemleri, arkadaş ilişkileri, öğrencilerin gidip-gidemeyeceği yerler hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni velilerden çocuklarının  bu konuda sıkı takipçileri olarak ilgilenmelerini istedi.

 1. Trafik kazalarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin açıklaması.

Okula geliş ve gidişlerde trafik  kurallarına uyulmasını ve bu konuda çocuklarına örnek olunmasını velilerden isteyen sınıf öğretmeni Gültekin Kılıç, kaldırımda yürürken çocuklarını ellerinden tutarak caddeye uzak tarafta bulundurarak yürümelerini söyledi.

 1. İdare-öğretmen-veli ilişkileri, velilerin okulu ziyaret etme kuralları, veli görüşme odası, görüşme gün ve saatleri hakkında açıklama yapılması:

Derslerin bölünmemesi için velilerin sadece teneffüste sınıfa gelebilecekleri bunun dışında öğrencilerle ilgili özel görüşmelerin sınıf öğretmeninin nöbetçi olmadığı ve müsait olduğu günlerde 12.20 – 12.50  saatleri arasında yapılabileceği söylenmiştir.

 

 

 1. Okul-öğrenci-veli ilişkileri ve öğrenci-veli-okul sözleşmesinin tanıtılması:

Okul-öğrenci-veli ilişkileri ve öğrenci-veli-okul sözleşmesinin tanıtıldı. Velilere sözleşmenin önemi üzerinde duruldu. Bu konuda velilerden hassas davranmaları istendi.

 1. Velilerin dersleri izlemeye davet edilmesi, derse katılma usulünün açıklanması:

Velilere isterlerse dersleri izleyebileceklerini belirten sınıf Gültekin Kılıç, bu konuda istekli velilerin kendisini önceden bilgilendirmelerini istedi.

 1. Velilerin evlerde ziyaret edilmesi çalışmalarının açıklanması:

Velilere ev ziyaretlerinde bulunmak istediğini belirten sınıf öğretmeni Gültekin Kılıç, bu ileriki günlerde planlayarak öncelikle istekli velileri evlerinde ziyaret edeceğini söyledi.

 1. Web tabanlı izleme sisteminden yararlanmanın tanıtılması:

E-okul sistemi hakkında bilgi veren sınıf öğretmeni Gültekin Kılıç, velilerin veli bilgilendirme sisteminden öğrencilerin T.C. kimlik numaralarını ve okul numaralarını girerek yararlanabileceklerini söyledi.

 

 1. Öğrencilerin kişiliklerinin oluşması için yapmaları gereken işlerin:

Öğrencilerin kişiliklerinin oluşması için bu dönemin çok önemli olduğunu belirten sınıf öğretmeni Gültekin KILIÇ, velilerin çocuklarına karşı davranışlarında tutarlı olmalarını, söylemlerinde şeffaf ve anlaşılır şekilde olmalarını söyledi.

 

 1. 1-H Sınıf Öğretmeni Gültekin KILIÇ öğrenci başarısını etkileyen etmenleri şu şekilde sıraladı:

– Evde çalışabileceği oda ya da masa. TV karşısında kesinlikle ders çalışmayacak.

– Anne baba sözlerinde ve eylemlerinde tutarlı olacak, kayırmayacak. Bir gün yasak bir gün serbest olmayacak.

 

– Çocuğun en ufak başarılarını dahi destekleyin. Aferin, çok güzel. Yüreklendirin, ödüllendirin.

– Öğrenciyi bir başkasıyla kıyaslamayın, başkasının yanında eleştirmeyin.

– Cezalar kesinlikle dayak, kulak çekme, seni sevmiyorum şeklinde olumsuz hitap olmayacak. Yapmak istemediği şeyi yaparsa çocuğa faydası ne olacak bu anlatılmalı. İkna edici olunmalı.

– Sıkı bir şekilde öğretmenle işbirliği, öğrenciyi takip.

– Günlük hayatı okula ve ödevlere göre planlama. Oyun saati , tv saati, yemek saati, ödev saati.

 1. İlk okuma-yazma çalışmalarında öğrencilerin okulda yaptığı çalışmaların ödevlerle evde desteklenmesinin çok önemli olduğu ve bu konuda velilere çok fazla görev düştüğü belirtilmiştir. Bu sebeple evde çocukların asla tek başlarına çalışmamaları, anne ve babaların mutlaka ödevlerin yapılması sırasında çocukla birlikte çalışmaları gerektiği belirtilmiştir. Biz bilmiyoruz, zamanımız yok gibi bahanelerin hiç bir açıklaması olmayacağı hiç bir dizinin, filmin, komşulara gezmeye gitmenin, kahvehaneye gitmenin çocuğun eğitim hayatından önemli olmayacağı belirtilmiştir. Öğrencinin eğitim hayatının en önemli yeteneklerinin ve alışkanlıkları kazanacakları 1. Sınıfta anne babanın mutlaka öğretmen ile işbirliği yapması gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin geçirdiği rahatsızlıklar konusunda ve ev içi-ev dışı problemlerin mutlaka öğretmene bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir. Velilerin sık sık okula gelerek çocukları hakkında bilgi alabilecekleri söylenmiştir. Okula gelinmemesi durumunda da mutlaka sınıf öğretmenini telefonla aramaları istenmiştir. Bu amaçla tarafımca bütün velilere telefon numaram verilmiştir.

 

 1. 1. sınıfta her gün yeni bilgiler öğrenildiği için öğrencilerin devamsızlık yapmamaları için ailelerin ellerinden geleni yapmaları istenmiştir. Çünkü öğrencinin hastalık veya bir başka     nedenle okuldan 2-3 gün uzak kalması durumunda yeni verilen harfi kaçıracağı ve bu yüzden arkadaşlarını geriden takip edeceği bunun da ilk okuma-yazma eğitimini olumsuz etkileyeceği belirtilmiştir. Hastalık durumu haricinde velilerin çarşıya gitme, pazara gitme, düğüne gitme gibi keyfi durumlar sebebiyle asla öğrencilerini okula göndermemezlik etmemeleri gerektiği belirtilmiştir. Öğrencilerin hasta olmamaları için velilerden titizlik göstermeleri istenmiştir.

 

 1. İsraf ve gösterişten kaçınılması, çocuklara harçlık verilmesi işlerinin:

Çocukların israf ve gösterişten uzak yetiştirilmesi için velilere büyük görevler düştüğünü söyleyen sınıf öğretmeni Gültekin KILIÇ, okul araç gereçlerini alırken gösterişsiz, albenisi olmayan diğer çocuklara özenti oluşturmayacak şekilde seçilip alınmasının önemini belirtti.

 

 1. Temizlik konusunda öğrencilerin haftada 2 kez Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere banyo yaptırılması istenmiştir. Çok soğuk günlerde çocukların saçlarının yıkanabileceği, sabunlu bezle koltuk altlarının, el,yüz,bilek ve boyunlarının silinebileceği söylenmiştir. Erkeklerde saçların her zaman kısa ve taranmış olmasına; kızlarda da saçların taranmasına, uzunsa örülmesine ve toka takılmasına dikkat edilmesi istenmiştir. Ayrıca yine kızların görmesini engelleyecek şekilde kâkül bırakılmaması, kız öğrencilerin gözlerinin önüne düşen saçların mutlaka tokayla tutturulması gerektiği belirtilmiştir. Bit, pire gibi parazitlere karşı ailelerin mutlaka dikkatli olması gerektiği söylenmiştir. Bir kişide bulunan parazitin bütün sınıfı tehdit ettiği ve bulaşabileceği belirtilmiştir. Bu sebeple annelerin her gün çocukların saçlarını kontrol etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bite karşı her ailenin mutlaka Anti bit Şampuanı alması istenmiştir. Düzenli aralıklarla tarif edildiği şekilde çocukların kafasına uygulamaları istenmiştir. Her Pazar akşamı tırnaklar kesilecektir. Öğrencilerin giysi, önlük, araç ve gereçleri her zaman temiz olacaktır. Giysi ve önlükler her hafta sonu mutlaka yıkanacaktır.  Öğrencilerin yanında mutlaka kâğıt mendil bulunacaktır. Bez mendilin tercih edilmemesi istenmiştir çünkü bez mendil cepteki nem ve ısı sebebiyle devamlı mikropların üremesine uygun bir ortam oluşturmaktadır. El yıkama alışkanlığının okulda mutlaka kazandırılacağı ama evde de anne-babaların da örnek olması gerektiği ve bu konuda hassas olmaları istenmiştir. Yine diş fırçalamanın önemine değinilmiş ve anne babaların örnek olmaları istenmiş ve her gece yatmadan mutlaka öğrencinin dişlerini fırçalayıp fırçalamadığının kontrol etmeleri istenmiştir.
 2. Okula verilen zararların ödenmesi sorumluluklarının açıklanması:

Okul araç gereçlerine öğrenciler tarafından verilecek her türlü zararın velilerce ödeneceğini belirten sınıf öğretmeni Gültekin Kılıç, bu konuda çocukların sürekli uyarılması gerektiğini söyledi.

 1. Toplantı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

 

 

 

 

 

 

2014-2015  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAMİL SARIAYDIN İLKOKULU

 1-H SINIFI  1.DÖNEM    1. VELİ TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

 

1)Öğrenciyi ve ailesini daha yakından tanımak amacı ile hazırlanmış olan öğrenci tanıma formunun en kısa sürede doldurulup sınıf öğretmenine teslim edilmesine karar verildi.

 

2)Velilerin telefon numaralarını sınıf öğretmenine verip, sınıf öğretmeninin de telefon numarasını velilere vermesine karar verildi.

 

3)Belirlenen öğrenci ihtiyaç listesinin en kısa sürede temin edilip, öğrencinin eksiksiz bir şekilde okula gönderilmesine karar verildi.

 

4)Ses temelli okuma yazma yöntemi hakkında bilgi verildikten sonra verilen ödevlerin doğru ve düzgün bir şekilde yaptırılmasına karar verildi.

 

5)Bitişik eğik yazı çalışmalarında harflerin yazılış yönlerine dikkat edilerek ev ödevlerinin yaptırılmasına, gerek duyarsa velinin bu konuda sınıf öğretmeninden yardım istemesine kara verildi.

 

6)Öğrencilerin kişisel bakım ve beslenmelerine dikkat edilmesine ve her gün ikinci dersin son 15 dakikasının beslenme saati olarak belirlenmesine karar verildi. Sınıf öğretmeni tarafından verilen beslenme listesine uyulmasına karar verildi.

 

7)Velilerin dersi bölmemeleri, ders saatleri dışında öğretmenle görüşmelerine karar verildi.

 

8)Belirlenen ders programına uygun olarak ; ders araç gereçlerinin tam olarak çantalara konulmasına karar verildi. Düzenli olarak çantaların kontrol edilmesine lüzumsuz şeylerin çantadan çıkarılmasına karar verildi.

www.sorubak.com

 

 

 

 

                                                                                                                                           Gültekin KILIÇ

                                                                                                                                      1/H Sınıf Öğretmeni

İçeriği İndirmek İçin Tıklayınız

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

8 + 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.