YKS soru dağılımı nasıl?

YKS SORU DAĞILIMI NASIL YAPILIR?

2020 YKS için geri sayım artık başladı. Adaylar, çalışmalarını sürdürüyor. Peki, YKS hesaplama yapılırken Hangi konular daha ağırlıklı çalışılmalı? Hangi konulara ağırlık verirseniz net sayılarınız daha fazla olur? Sorularını cevaplayacağız.

ÖSYM ‘nin belirlediği konulara ağırlıklı çalışmak, 2020 YKS’ de başarılı olmayı ve YKS sonuçları konusunda yüksek başarı elde edebilmek için daha iyi gelmesini sağlayacaktır.

Temel Yetenek Testinin(TYT) Soru Dağılımı Nasıldır?

TYT testinde, belirlenen konu dağılımına göre YKS soruları hazırlanıyor. TYT testinde 4 adet dersin soruları bulunuyor. Bunlar;

 • Temel Matematik,
 • Temel Türkçe,
 • Sosyal Bilimler,
 • Fen Bilimleri derslerinden sorular hazırlanacaktır.

İlk TYT testinde bireylerin yeterlilik seviyesini ölçmek için yalnızca Temel Matematik ve Temel Türkçe derslerine ait sorular bulunacaktı. Fakat yapılan düzenleme ile Fen Bilimleri ve Sosyal bilimlerinin soruları da eklendi.

TYT Türkçe de bilgiden çok yetenekleri ortaya çıkaracak sorular çıkıyor. Ağırlıklı olarak; Paragraf, Cümlede Anlam, Sözcükte Anlam, Ses Bilgisi, Dil Bilgisi, Yazım Kuralları, Anlatım Bozuklukları ve Noktalama işaretleri şeklinde olacaktır. 2019 yılında TYT Türkçe’de en çok Paragraf konusu çıkmış, 40 sorudan 23 tanesi paragraf şeklinde YKS soruları çıkmıştır.

Temel Matematik te ağırlıklı olarak; Problemler, Temel Kavramlar, Sayı Basamakları, Fonksiyonlar, Denklem çözme, Oran-Orantı, Çarpanlara Ayırma konuları çıkıyor. Geçen sene en çok Problemler konusundan 12 soru çıkmıştı. Tarih’te ağırlıklı olarak; ilk Türk devletleri, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Türk İslam tarihi, Kurtuluş Savaşı’na hazırlık, Atatürk ilke ve inkılapları konuları çıkmıştır. Coğrafya ’da ağırlıklı olarak; Nüfus ve Yerleşme, Doğal Afetler, Harita Bilgisi, Coğrafya’nın Bölümleri konuları çıkıyor. Fizikte ağırlıklı olarak; Fiziğin Doğası, Optik, Suyun Kaldırma kuvveti, ısı ve sıcaklık konuları çıkıyor. Kimya’da ağırlıklı olarak; Atomun yapısı, Kimyasal Denklemler, Madde ve Özellikleri konularından sorular hazırlanıyor. Biyolojiden ağırlıklı olarak; Hücre ve Organelleri, Canlıların Sınıflandırması, Ekosistem, Bitkiler Biyolojisi, Kalıtım gibi konulardan sorular hazırlanacaktır.

Alan Yeterlilik Testi (AYT)de Soru Dağılımları

AYT Testinde;

 • Türk Dili ve edebiyatı
 • Matematik
 • Tarih
 • Coğrafya
 • Felsefe
 • Din Kültürü
 • Fizik
 • Kimya
 • Biyoloji derslerinden sorular hazırlanıyor.

Türk Dili ve Edebiyatında ağırlıklı olarak; Divan edebiyatı, Tanzimat edebiyatı, Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Halk edebiyatı konuları çıkıyor.

Matematikte ağırlıklı olarak temel kavramlar logaritma, türev, trigonometri, integral konuları çıkıyor.

Tarihte ise; ilk çağ Medeniyetleri, Dünya Gücü Osmanlı Devleti, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, En uzun yüzyıl, inkılap tarihi, 20 yüzyılın başında Osmanlı Devleri konuları çıkıyor.

Coğrafya da ağırlıklı olarak; Nüfus, Yer şekilleri, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, Çevre ve toplum konuları çıkıyor.  Felsefede ise ağırlıklı olarak bilgi, bilim, siyaset ve toplum, varlık felsefesi çıkıyor.

Din Kültürü sorularında ise; Ahlak ve değerler İnanç, İbadet, İslam ve bilim konuları ağırlıklı çıkıyor.

Fizikte ise  Moment ve Denge, Basit Harmonik hareket, ısı ve sıcaklık,  indüksiyon konuları çıkıyor.

Kimya ile ilgili çekirdek kimyası sulu çözeltilerde asit ve temel dengesi ve elementler kimyası ağırlıklı olarak çıkıyor.

Son olarak biyolojide; canlılarda Enerji dönüşümü, Ekoloji ve sistemler konuları çıkıyor.

Yabancı Dil Testi (YDT) Soru Dağılımı

Ağırlıklı olarak; Kelime Bilgisi, Cümle Bilgisi, Cloze Test, Cümleyi Tamamlama, Diyalog tamamlama, Paragrafta Anlamı Bulabilme, Anlam Bütünlüğünü Bozan Cümleyi bulma gibi konulara ağırlık veriliyor

2020 YKS soruları da ağırlıklı olarak bu konulardan çıkacak. Başarılı olmak isteyen adayların bu konulara ağırlık vermesi gerekiyor. Adayların konu ve soru dağılımı ağırlıklı çalışması daha başarılı olmalarını sağlayacaktır.

Yorum yapın

İşlem Sonucu:


+ 6 = 14

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.