Temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması hangi durumlarda olur?

Anayasanın 13. maddesine göre temel hak ve hürriyetler; özlerine dokunulmaksızın (2001 yılı anayasa değişikliği) anayasanın ilgili maddelerindeki özel sebeplere bağlı olarak kanunla sınırlanabilir.

Yabancılar için, temel hak ve özgürlükler, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Temel hak ve hürriyetler sadece sıkıyönetim veya olağanüstü hal değil; olağan dönemlerde ve de savaş ve seferberlik halinde de sınırlandırılabilir.

Ayrıca savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

BENZER YAZILAR

1 Response

  1. sanane lan dedi ki:

    çooooooooooooooooooooooooooook kötü ama güzel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

12 − = 5

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.