Ülkemizde İç ve Dış Göçler

GÖÇLER İÇ GÖÇLER İç göçler 1950 ‘den sonra Ulaşımın  gelişmesi ve sanayileşme ile artış göstermiştir. İç Göçün (Köyden Kente) Sebepleri: 1. Hızlı nüfus artışı, 2. Tarım alanlarının miras yoluyla küçük parçalara ayrılması, 3. Tarımda makinalaşma ile işsizliğin oluşması (bu genelleme Karadeniz bölgesi için geçerliliğini yitirir.). 4. Eğitim hizmetleri, alt yapı hizmetlerinin yetersizliği, 5.  Kan davaları … Devamını oku…