Anonim Halk Edebiyatı ve Kullanılan Nazım Biçimleri

*  Belli bir sahibi yoktur. Halkın ortak malı olan ürünlerden oluşur. * Dili sade, akıcı bir halk Türkçesidir. * Şiirlerde hece ölçüsünün 7’li, 8’li, 11’li kalıpları ağırlıklı olarak kullanılır. * Şiirlerinin nazım birimi dörtlüktür....