20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Anlaşması

 Lozan’da Boğazlar sorunu Türkiye’nin aleyhine çözümlen¬miş, tam egemenlik hakkı verilmemişti.  Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazların yönetiminin Türkiye’nin başkanlığını yapacağı uluslararası komisyona verilmesi ve Boğazların her iki yakasında        asker bulundurmaması Türkiye’nin Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarını sınırlandırmaktaydı....