Tagged: töre

Eski Türk devletlerinde hukuk

Eski Türk devletlerinde hukuk

Türklerde yazılı olmamakla beraber, gelişmiş bir hukuk anlayışı vardı. Bu hukuk kurallarına töre denilirdi. Hükümdarın başkanlık ettiği ve siyasi suçlara bakan yüksek mahkemeye yargu adı verilirdi. Yarganlar (yargucu) idaresindeki mahkemeler ise adi suçlara bakarlardı....

İlk Türk Devletinin Özellikleri

İlk Türk Devletinin Özellikleri

1. İstiklâl Bu konuda Asya Hun Devlet meclisindeki şu konuşma (Çin yıllıklarından alıntıdır) Türklerin bağımsızlık hakkındaki bütün görüşünü kısaca özetler: “İstiklale karşı hayranlık duymak ve bağımlı olmayı yüz kızartıcı saymak bizim geleneğimizdir. Atalarımızdan toprakla...