Tanzimat Döneminin edebiyatımızdaki yeri ve önemi nedir?

Tanzimat Dönemi birçok alanda Batı’ya yönelmenin yaşandığı bir dönemdir. Askeri, siyasi, ekonomik vb. alanlarda Batı’daki gelişmeler takip edilmiş, Osmanlı Devleti’nin gerilemesinin önüne geçilmeye çalışılmıştır.  Edebiyat alanında da birçok yenilikler görülür. Batı’dan roman, hikaye,tiyatro, makale...