İlk Türk Devletlerinde Devlet Yönetimi

İslamiyet’ten önce Türkler devlete il veya el demişlerdir.  Hükümdarların Unvanları Türkler Hükümdarlarına Şanyü, Tanhu, Hakan, Han, Yabgu, İlteber, İdi-kut, Erkin gibi unvanlar vermişledir.  Hakanın Görevleri Hükümdarlık güç ve yetkilerini Tanrı’dan (Tengri) alan hakanların önde...