Tagged: soyut

Soyut Anlam

Soyut Anlam

SOYUT ANLAM Beş duyu organından biriyle algılanamayan, maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelimelere soyut kelimeler denir; bu kelimelerin gösterdiği anlam özelliklerine de soyut anlam denir. Hayal, rüya,...

Somut ve Soyut İsimler

Somut ve Soyut İsimler

1 – Somut isimler: Beş duyumuzla algılayabildiğimiz isimlerdir. Örnek: ağaç, bardak, masa, kalem, koku, rüzgar, ev, ses. Bunlar genellikle isim göreviyle kullanılırlar, pek görev değiştirmezler. Sadece soyutlama yoluyla mecaz anlam kazanabilirler. Örnek:  Çevresindekilere ışık...