Soygazların genel özellikleri ve yarı metaller

Soygazların genel özellikleri 1. Saydamdırlar. Işığı geçirirler. 2. Isı ve elektriği iletmezler. 3. Oda koşullarında gaz halinde bulunurlar. 4. Reaksiyona girmezler. Dolayısıyla bileşik oluşturmazlar. 5. Erime ve kaynama noktaları oldukça düşüktür. 6. Son yörüngelerinde...