Şarkı,Murabba,Terkib-i Bent ve Terci-i Bent Özellikleri

Şarkı * Besteyle okunmak için yazılan ve dörtlüklerden oluşan nazım biçimidir. * Dörtlük sayısı 3ile 5 arasında değişir. * Birinci dörtlükte 2. ve 4. dizeler diğer dörtlüklerde 4.  dizeler aynen tekrarlanır. Buna nakarat denir. * Türklerin divan edebiyatına kazandırdığı bir türdür. * Aşk ,sevgi,günlük hayat gibi konular işlenir. * Halk deyişlerine ve söyleyişlerine yer verilir. … Devamını oku…

Şarkı ve Özellikleri

Şarkı, Divan şiirinde bestelenmek için yazılan uygun ölçü kalıpları ile yazılan ve çoğunlukla 4 dizelik bendlerden oluşan nazım birimidir.Kafiye düzeni; x: değişken aa xa şeklindedir. Türk Edebiyatında bestelenmek amacıyla yazılan milli bir nazım biçimidir. Halk edebiyatındaki türkünün karşılığıdır. Aruz ölçüsünün her kalıbı ile kullanılır.Dörtlüklerden kurulan musammat da denebilir. Murabbaya benzer. 5 ya da 6 dizelik … Devamını oku…